Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
Vereniging van het jaar
Wereldrecordpoging judo
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Arbitrage
Aanmelden
Arbitrage Aangepast Judo
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
AVG
 
 
3-9-2009
Nieuwe regels Judowedstrijdreglement per 1-9-2009In navolging op de reeds gewijzigde regelgevingen (judowedstrijdreglement) van de IJF zal ook de JBN zich m.i.v. het nieuwe seizoen hieraan conformeren. De veranderde interpretaties en regelgeving zal bij aanvang van het nieuwe seizoen d.m.v. de applicatiecursussen geïnstrueerd worden aan alle judoscheidsrechters. Met ingang van september 2009 zijn de volgende, meest in het oog springende veranderingen/interpretaties van kracht.     
         
1.      Bij de categorie onder 17 jaar (judoreglement onder 17) mogen armklemmen niet meer worden toegepast. Indien een judoka in deze categorie een armklem-techniek toepast, zal de scheidsrechter matte roepen. Voert deze judoka in dezelfde wedstrijd voor een 2e keer een armklem uit, dan zal deze judoka direct bestraft worden met Hansoku Make en  is de andere judoka winnaar. De Judoka die hiervoor met Hansoku Make wordt bestraft is van verdere deelname aan het toernooi uitgesloten.
 
2.      Bij teamwedstrijden zal een wedstrijd niet meer in Hike Wake kunnen eindigen, maar zal iedere wedstrijd afzonderlijk beslist dienen te worden (zoals een individuele wedstrijd). Eindigt een wedstrijd gelijk dan zal die zoals gebruikelijk verlengd worden met Golden score en bij eventueel gelijke stand met Hantei worden beslist.
 
3.       Negatief judo zal stringent en strikt volgens de regels worden bestraft. Dat betekent dat buiten alle in het reglement omschreven straffen extra aandacht wordt besteed aan en direct Shido wordt gegeven voor o.a.:
- Het vermijden van Kumi Kata
- Vallen op de knieën (ook bij vallen om het been van de tegenstander te pakken) 
- Het (diep) voorovergebogen staan en defensieve houding aannemen.
- Niet aanvallen (passief/defensief judo)
- De schijnaanval (bijvoorbeeld een Tomoe Nage waarbij men niet de intentie heeft om te werpen of dat men bij een voorwaartse worp direct los laat en plat voorover valt.)

4.      Negatief coachgedrag    (Zie ook wedstrijdbepalingen art.8)
Eveneens in navolging van de EJU/IJF zal ook bij de JBN het negatief gedrag van de coach t.o.v. de arbitrage niet meer worden getolereerd.  Dat betekent dat m.i.v het nieuwe seizoen er op zal worden toegezien dat de coach zich alleen bemoeit met het coachen van zijn eigen judoka. Alle negatieve handelingen en gedragingen t.o.v. de arbitrage zal direct tot gevolg hebben dat het de coach niet zal worden toegestaan de judoka verder te coachen langs de rand van de mat. Negatieve handelingen en gedragingen zijn o.a.
-   Aanstootgevend gedrag
-   Trachten de scheidsrechter te beïnvloeden
-   Uiten van scheidsrechterstermen en/of gebaren
-   Het aanvechten / bestrijden van scheidsrechtelijke beslissingen
-   Negatieve uitlatingen t.o.v. scheidsrechters, deelnemers en organisatie 
 
5.      Judogi controle
De arbitrage zal scherper toezien op het dragen van een judogi die aan de gestelde eisen voldoet.  Voor de DK’s, NK’s,  NKT en finales NJL en mixteamcompetitie zal gelden dat de judoka die in een judogi verschijnt die niet aan de gestelde eisen voldoet,  de judoka voor deze wedstrijd wordt gediskwalificeerd en de andere judoka als winnaar wordt aangewezen. Het is niet mogelijk te verwijzen dat er vooraf geen judogicontrole heeft plaats gevonden, de judoka is zelf verantwoordelijk dat hij in een juiste judogi op de mat verschijnt.
Tot 1 januari 2010 zal een overgangsregeling gehanteerd worden, waarbij de judoka nog 1x de gelegenheid krijgt om de judogi te wisselen.
 
 
De NSCJ
 
n.d.
Henk Plugge
 
uitleg regels miv sept 2009.doc
 

 
20-5-2018 | 7 scheidsrechters en hoofd Arbitrage geslaagd voor VI Licentie!
Onder leiding van de IBSA cursusleider Dave Stanley hebben 7 scheidsrechters en hoofd Arbitrage hun VI (Visual Impared / visueel beperkt) licentie behaald.
Lees meer »
26-1-2018 | Update Spelregels per 1 februari 2018
Per 1 februari gaan we aan de slag met de nieuwe spelregels. Bijgaande presentatie vormde de basis voor bijscholing van coaches en scheidsrechters.
Lees meer »
13-11-2017 | scheidsrechters geslaagd voor licentie 3A
Geslaagd voor licentie 3A
Lees meer »
30-8-2017 | IBSA licentie behaald door JBN scheidsrechter.
Jenny Koster in bezit van de IBSA (International Blind Sport Federation) licentie.
Lees meer »
11-5-2017 | Judolink, opvolger van Judomasterz
Vanaf dit jaar kent Judo Bond Nederland (JBN) een opvolger van de spelregeltool Judomasterz: Judolink. Een tool om de spelregelkennis van alle sporters en belanghebbenden van de judosport te vergroten. In 2015 heeft de JBN in samenwerking met NOC*NSF in het projectplan ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ de website Judomasterz...
Lees meer »
8-5-2017 | Scheidsrechters geslaagd voor nationale licentie
Op zaterdag 8 april 2017 vonden de Nederlandse kampioenschappen tot 18 jaar plaats in Leek. Tijdens het toernooi in de Groningse plaats hebben drie scheidsrechters het examen niveau 4 afgenomen. Drie scheidsrechters zijn geslaagd voor het examen en ontvangen een nationale licentie...
Lees meer »
1-2-2017 | Videovoorbeelden pilot nieuwe regels beschikbaar
Tijdens het IJF seminar in Baku zijn videovoorbeelden gebruikt om situaties te verduidelijken. Dit zijn ook de beelden die gebruikt zijn tijdens de scholingen voor trainers, coaches, judoka's en scheidsrechters. De eerste 105 beelden zijn voorzien van een review.
Lees meer »
 

 
11-3-2018  |  scheidsrechters geslaagd voor Nationaal examen
11-3-2018  |  JAARVERSLAG NSCJ 2017
19-12-2017  |  JAARVERSLAG NSCJ 2016
3-10-2016  |  Start week van de scheidsrechter tijdens het NK Judo 2016!
12-8-2016  |  Applicatiecursus judoscheidsrechter gaat weer van start.
21-2-2016  |  Aangescherpte regels haardracht
16-10-2015  |  Harald en John geslaagd voor Continentaal examen
26-6-2015  |  Arbitragemonitor 2015
26-3-2015  |  IJF Coach & Referee Seminar Malaga 2015
21-2-2015  |  4 nieuwe Nationale Scheidsrechterlicenties

Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors