Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Arbitrage
Aanmelden
Arbitrage Aangepast Judo
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
 
 
24-3-2007
Bericht van NSCJ i.v.m. afhandeling onjuist gedrag op de mat.

In de laatst gehouden NSCJ vergadering, heeft de NSCJ het incident besproken, welke plaats vond aan het einde van de laatste wedstrijd van de finale tussen de teams Ken-Am-Ju en Stichting Judo Nijmegen tijdens de Nationale teamkampioenschappen op 6 januari 2007 te Nijmegen.

Deze wedstrijd werd door de judoka van Ken-Am-Ju gewonnen met een Osaekomi. Direct nadat de osaekomi tijd verstreken was, zagen we dat de judoka van Ken-Am-Ju zich respectloos gedroeg t.o.v. zijn tegenstander. Het gebaar wat deze judoka maakte was volkomen misplaatst, getuigt van geen enkel respect voor zijn tegenstander en hoort absoluut niet thuis op de judomat.
Voor alle duidelijkheid, het incident betrof een (wijs) gebaar naar de tegenstander en niet, zoals velen beweerden, dat de tegenstander werd geslagen en geraakt.

Het arbitrale trio heeft op dat moment gemeend hiervoor niet op te treden. De straf welke voor bedoeld gebaar volgens het reglement passend is, betreft een Hansoku-Maké. Als de scheidsrechters op dat moment deze straf toch hadden toegepast, was daardoor het andere team de winnaar geworden. Dit was dan ook de reden waarom de arbitrage deze straf op dat moment te zwaar vond en geen maatregelen nam.

Toch is de NSCJ van mening dat het vertoonde gedrag niet getolereerd mag en kan worden tijdens onze judowedstrijden en wij in de toekomst hiertegen op dienen te treden om erger te voorkomen.

De NSCJ heeft dan ook in overleg met het bestuur besloten dat dit- of soortgelijk gedrag in de toekomst niet meer te tolereren. Er zal dan onverbiddelijk strikt volgens het reglement worden opgetreden, wat diskwalificatie betekent, ongeacht de persoon. Deze maatregel zal worden besproken met alle judoscheidsrechters in Nederland, zodat hierin één lijn zal worden gehanteerd.

Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet

Namens de NSCJ
Henk Plugge

 

 
26-1-2018 | Update Spelregels per 1 februari 2018
Per 1 februari gaan we aan de slag met de nieuwe spelregels. Bijgaande presentatie vormde de basis voor bijscholing van coaches en scheidsrechters.
Lees meer »
13-11-2017 | scheidsrechters geslaagd voor licentie 3A
Geslaagd voor licentie 3A
Lees meer »
30-8-2017 | IBSA licentie behaald door JBN scheidsrechter.
Jenny Koster in bezit van de IBSA (International Blind Sport Federation) licentie.
Lees meer »
11-5-2017 | Judolink, opvolger van Judomasterz
Vanaf dit jaar kent Judo Bond Nederland (JBN) een opvolger van de spelregeltool Judomasterz: Judolink. Een tool om de spelregelkennis van alle sporters en belanghebbenden van de judosport te vergroten. In 2015 heeft de JBN in samenwerking met NOC*NSF in het projectplan ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ de website Judomasterz...
Lees meer »
8-5-2017 | Scheidsrechters geslaagd voor nationale licentie
Op zaterdag 8 april 2017 vonden de Nederlandse kampioenschappen tot 18 jaar plaats in Leek. Tijdens het toernooi in de Groningse plaats hebben drie scheidsrechters het examen niveau 4 afgenomen. Drie scheidsrechters zijn geslaagd voor het examen en ontvangen een nationale licentie...
Lees meer »
1-2-2017 | Videovoorbeelden pilot nieuwe regels beschikbaar
Tijdens het IJF seminar in Baku zijn videovoorbeelden gebruikt om situaties te verduidelijken. Dit zijn ook de beelden die gebruikt zijn tijdens de scholingen voor trainers, coaches, judoka's en scheidsrechters. De eerste 105 beelden zijn voorzien van een review.
Lees meer »
 

 
19-12-2017  |  JAARVERSLAG NSCJ 2016
3-10-2016  |  Start week van de scheidsrechter tijdens het NK Judo 2016!
12-8-2016  |  Applicatiecursus judoscheidsrechter gaat weer van start.
21-2-2016  |  Aangescherpte regels haardracht
16-10-2015  |  Harald en John geslaagd voor Continentaal examen
26-6-2015  |  Arbitragemonitor 2015
26-3-2015  |  IJF Coach & Referee Seminar Malaga 2015
21-2-2015  |  4 nieuwe Nationale Scheidsrechterlicenties
8-1-2015  |  NSCJ JAARVERSLAG 2014
30-6-2014  |  Afscheid natinaal scheidsrechter Henk Kerssens

Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors