Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
Vereniging van het jaar
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Geschiedenis
Examens
Aangepast judo
Informatie
Nieuws
Clubs
Agenda
Kata
Veteranen
Judo in de zorg
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
 
 
Verslag NCGJ.

Verslag JBN-NCGJ

Een kort verslag van NCGJ over de periode maart 2015 richting eind september 2015. In maart was Ben vd Eng nog aanwezig als commissielid tijdens de NCGJ-vergadering. Deze vergadering werd geleid door Frans Brouwer, zijn eerste actie als voorzitter van de commissie. Wij kijken terug naar deze vergadering met de woorden die Ben toen uitsprak: “Dit was een constructieve vergadering en ik heb vertrouwen in de toekomst.” Hierop zijn we uit elkaar gegaan en hebben treurig genoeg 22 mei afscheid genomen van Ben.

Hernieuwde indeling van de commissie

De commissie heeft de volgende indeling:

Frans Brouwer:           PR

                                 Kata (adviseur T. vd Werff)

                                 Breedtesport

Kees Monderen:          Toernooiorganisatie

                                  Special Olympics

                                  Breedtesport

Richard Snik:               Wedstrijdzaken:

                                        Classificatiecommissie: Annemie Simons, Jan Rust,                                                                           Tycho vd Werff

                                   Breedtesport

 Met de Classificatiecommissie is overleg geweest om te komen tot een consensus betreffende de rol van de commissie binnen het wedstrijdgedeelte van het G-judo. Tijdens het overleg van 12 september j.l. zijn afspraken gemaakt die verder uitgewerkt worden.

De rol van de Classificatiecommissie binnen het G-judo in Nederland

-          De niveau indeling van G-judoka’s

-          Het bewaken van de indeling

-          Tijdens toernooien controleren en adviseren

 

De niveau-indeling is en blijft een moeilijk vraagstuk omdat dit gaat over judoka’s en de mate van hun beperking. Judoka’s die fysiek en verstandelijk erg goed zijn maar toch een aantekening van een beperking hebben blijven in een grijs gebied binnen de indelingen. Wanneer gaat een judoka over naar het reguliere judo? We hebben het hier over een kleine groep judoka’s. Echter deze randverschijnselen brengen veel discussies op gang. Dit probleem doet zich niet alleen voor in Nederland maar ook in de landen om ons heen.

 

De Special Olympics World Games te LA waren een succes voor de Nederlandse sporters. De 8 judoka’s onder leiding van de coaches Alma Knoop en Kees Monderen behaalden maar liefst 6 medailles: drie maal goud, tweemaal zilver en eenmaal brons. Een vertegenwoordiger van de JBN-NCGJ commissie heeft de sporters welkom terug geheten op Schiphol en een bloemetje aangeboden namens de JBN. Voornemen is om de judoka’s 31 oktober te huldigen binnen de JBN.

 

In februari 2015 mochten ruim 20 G-judoka koppels meedoen met de Nationale Kata kampioenschappen in Gilze. Gelijktijdig werden in dezelfde hal de Nederlandse kampioenschappen Kata georganiseerd.

Wat een omarming van de reguliere Kata richting het G-Kata. Een niet te evenaren integratie binnen het judo.

Iedereen was lovend over de prestaties van alle Kata-beoefenaars. In april, tijdens het toernooi te Beverwijk, werd bevestigd dat het Kata een plaats verdiend binnen het G-judo. Jammer gaf de Kata-commissie aan dat deze samensmelting om organisatorische en facilitaire redenen niet meer samen kan plaatsvinden. Wel zal de Katacommissie het G-Kata blijven ondersteunen. De NCGJ heeft T. v.d. Werff verzocht, om als adviseur binnen het G-kata, mee te werken aan de verdere ontwikkeling van deze tak van judo die ook door de niet wedstrijdgerichte judoka goed kan worden uitgevoerd. De verschillende indelingen laten ruimte voor ieder katakoppel. De eerste wedstrijden zijn door T. v.d. Werff op diverse plaatsen in het land al uitgezet. Ontwikkeling wordt gevolgd.

Zaterdag 19 en zondag 20 september organiseerde de JBN het WK-Kata te Amsterdam. Tijdens de openingsceremonie mocht tori Cees Roest met uke Herman de Jong het Nage no Kata demonstreren.

Na afloop mochten ze een staande ovatie door officials en publiek in ontvangst nemen. Door dit initiatief van de NCGJ werd het G-kata op de wereldkaart gezet als onderdeel van het G-judo.

 

 

PILOT Functionele classificatie en Wedstrijdreglement judo voor mensen met een beperking
Op zaterdag 17 september vond een g-judo bijeenkomst plaats voor coaches, scheidsrechters, clubs en alle andere betrokkenen bij het...
Lees meer >>
Cees Roest en Herman de Jong openen WK-Kata
Openingsceremonie WK-Judo Kata te Amsterdam.
Lees meer >>
Prima resultaten tijdens British Judo Special Needs Open Champignonships.
Op zaterdag 29 augustus 2015 werd er in het Stoke Mandeville Stadium te Alysbury Engeland het British Judo Special Needs Open Champignonchips...
Lees meer >>
 

 
» Joke Bedankt!
» Centrale training 6 mei 2017 voor A-judoka's in Den Haag.
» Koninklijke onderscheiding voor Tycho vd Werff.
» Centrale training 14 januari 2017
» Beste Wensen voor het jaar 2017.
» Centrale training G-judo en VI-judo.
» NOC-NSF bij-scholingen voor trainers en coaches van sporters met een beperking.
» Open dag Cruyff Foundation 2015.
» Special Games te LA 28-7-2015
» In memoriam Ben van der Eng
» Cees Roest judoleraar A|
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors