Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
Vereniging van het jaar
Wereldrecordpoging judo
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Geschiedenis
Examens
Aangepast judo
Kata
Veteranen
Judo in de zorg
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
AVG
 
 
Richtlijnen voor het organiseren van danexamens in de districten
Nationale Graden Commissie Judo
 
RICHTLIJNEN voor de district gradencommissies Judo (D.G.C.J.) bij het organiseren van de examens.
 
1.  De uitnodigingen voor de examinatoren worden verzorgd door de secretaris van de D.G.C.J
2.  De voorzitter van de D.G.C.J. deelt de examinatoren in en benoemt de  jurytafelvoorzitters.
3.  De jurytafelvoorzitter is, indien mogelijk, 5e dan of hoger en/of lid van de D.G.C.J. en bepaalt wie de vragen stelt en het eventuele ‘slechtnieuws’ gesprek voert.
4.  Door de secretaris en/of de voorzitter van de D.G.C.J. wordt een lijst gemaakt met een indeling van de kandidaten en examinatoren
5.  Bij de indeling van de examenlijsten wordt rekening gehouden met:
    a.  Dat oudere kandidaten bovenaan de lijst staan en dus als eerste examen doen.
     b.  Dat bij kandidaten van dezelfde leraar er een andere kandidaat tussen geplaatst is.
     c.     Dat examinatoren niet bij dezelfde tafelvoorzitter zijn ingedeeld als het vorige examen.
     d.  Dat kandidaten niet aan de tafel ingedeeld zijn waar hun eigen leraar examinator is.
6.  Een examenblok mag niet langer dan twee uur duren.
7.  Wanneer uit de planning blijkt dat het langer gaat duren, wordt een extra examenblok gepland.
8.  De examenlijsten hangen in de gang, hal of  kleedkamer en liggen tevens op de jurytafels.
9.  De examinatoren komen 45 minuten vóór het examen bijeen voor een voorbespreking.
10.Op de jurytafels liggen de volgende zaken gereed:
     -Naamkaartjes van de examinatoren.
     -De door de JBN verstrekte `Registratieformulieren` liggen op volgorde klaar.
     - De examen eisen.
     -Voorbeeld vragen en een uitreksel van het reglement ’eigen werkstuk’.
11.De secretaris van de D.G.C.J. legt alle diploma’s en paspoorten gereed ter ondertekening door de voorzitter van de D.G.C.J..
12.In de zaal / dojo bevinden zich alleen kandidaten, partners of leraren, allen gekleed in (witte) judogi.
13.Bij aanvang van het examen staan alle kandidaten met hun partners aan één kant van de mat en de examinatoren aan de andere kant vóór hun eigen jurytafel.
14.De voorzitter van de D.G.C.J. zegt ‘rei’ waarna kandidaten, partners en examinatoren groeten. Daarna gaan alle kandidaten aan de kant zitten.
15.Vervolgens heet de voorzitter van de D.G.C.J. iedereen welkom, geeft uitleg van de organisatie en stelt de examinatoren voor.
16.Na afloop van elk examen en nadat de cijfers genoteerd zijn, komen de examinatoren kort bij elkaar, evalueren, stellen bij grote afwijkingen hun cijfer bij, bepalen wie (indien nodig) het ‘slechtnieuws’ rapport schrijft. De tafelvoorzitter vult de verzamelcijferlijst in.
17.Na afloop van elk examen laat de jurytafelvoorzitter de kandidaat, naar de jurytafel komen en vertelt hem/haar in korte bewoordingen de uitslag van het examen.
     N.B.:Ook een ‘slechtnieuws’ mededeling moet kort zijn; de examinator is niet de judoleraar van de kandidaat.
18.Indien de kandidaat nog partner moet zijn voor een andere judoka, wordt de uitslag van zijn examen pas medegedeeld na afloop van het examen van deze andere judoka.
19.De voorzitter van de D.G.C.J. bekijkt op afstand bij elke jurytafel minstens één examen en bespreekt zijn bevindingen, indien nodig, bij de nabespreking. Dit ter controle of de norm per jurytafel gelijk is.  
20.Na afloop van de examens roept de voorzitter van de D.G.C.J. de geslaagde kandidaten op en deze worden met het gezicht naar het publiek geplaatst.
21.De voorzitter van de D.G.C.J. overhandigt daarna diploma, band en paspoort.
22.De voor de 1e Dan geslaagde kandidaten leggen op zijn verzoek hun bruine band achter zich en knopen de zwarte om.
23.De voorzitter van de D.G.C.J. bedankt iedereen, houdt een korte felicitatietoespraak en groet af.
24.Alle examinatoren lopen achter de voorzitter van de D.G.C.J. aan en feliciteren de geslaagden.
25.De examinatoren komen bijeen voor de nabespreking.
26.De afwijkende cijfers van de examinatoren worden met elkaar vergeleken en besproken.
27. De cijfers van de examinatoren worden bewaard door de secretaris van de D.G.C.J.
 
 
 

 
» Inschrijfprocedure 4e en 5e danexamen
» Voorbeeld van een examinatorentraining in de districten
» Programma landelijk coördinator bij de examinatorentraing van 9 november
» Aandachtspunten bij danexamens
» Voorbeeld programma voor een examinatorentraining
» Examinatorentraining 29 maart Wijk bij Duurstede
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors