Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
Vereniging van het jaar
Wereldrecordpoging judo
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Geschiedenis
Examens
Aangepast judo
Kata
Veteranen
Judo in de zorg
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
AVG
 
 
Programma landelijk coördinator bij de examinatorentraing van 9 november

Doel examinatorentrainingenEnkele uitgangspunten
 
 1. Je bent of word alleen deskundig als je goed bent opgeleid en zodoende weet waar je naar moet kijken bij de beoordeling van examenkandidaat.
 2. Het is een bekend gegeven dat wij niet allemaal op dezelfde manier waarnemen. Onze waarneming is van diverse interne en/of externe factoren afhankelijk. Toch is het voor een examenkandidaat zeer wenselijk dat er zo helder en objectief mogelijk wordt waargenomen , zodat de uiteindelijke waardering berust op een zo degelijk mogelijke beoordeling op basis van steekhoudende argumenten.
 3. Wat je niet weet kun je niet zien . Alleen door vaak zelf praktisch bezig te zijn onder leiding van goede leraren en met als fundament een goed theoretisch inzicht in het hoe en waarom, kan de examinator doordringen tot de essenties en details van een kata of techniek. Hoe meer je je verdiept in de materie,  des te meer gaat een kata leven en ben je ook beter in staat te beoordelen en te waarderen.
 4. Je kunt moeilijk waarderen als er geen norm is .  Wij moeten met z’n allen bepalen wat goed en wat fout is. We doen dit aan de hand van onze kennis , inzicht en ervaring. Die is echter niet bij iedereen hetzelfde. Een hulpmiddel van cruciaal belang  in onze zoektocht naar de norm, vormen de literatuur en de audiovisuele hulpmiddelen van die instituten en leraren, die mondiaal, europees en nationaal gezien de toon aangeven.

 
Uitgaande van bovenstaande uitgangspunten stelt de Nationale Graden Commissie Judo zich ten doel voor haar examinatoren een dusdanig gedegen opleiding te verzorgen, dat:
 1. Aan beide stromingen binnen het huidige Nederlandse judo m.b.t. de kata, te weten:  de Busen/Butokukai stroming en de Kodokan stroming, evenveel recht wordt gedaan
 2. Examinatoren beide uitvoeringswijzen van de kata volgens de besproken en beoefende norm kunnen beoordelen en waarderen.
 3. Binnen het voorgestelde tijdspad de “mengvormen”in de uitvoering van de kata verdwijnen en als zodanig in de beoordeling dan ook negatief gewaardeerd zullen worden.

 

Organisatie


2x per jaar training in de districten
2x per jaar landelijke training
Landelijk coördinator is intermediair
Examinatoren krijgen een licentiekaart
 

Tijdsplan 20091.presentatie voorbeeldprogramma november 2008
2. in districten , serie 1-2-3 nage-no-kata
3. in districten serie 4-5 nage-no-kata
4. landelijk in maart kodokan kata
5. landelijk in november busen kata
6. landelijke evaluatiebijeenkomst v.d. trainingen in de districten o.l.v. de landelijk
   coördinator/ gezamenlijke normbepaling. 
  
 Tijdsplan 2010
 
 1. presentatie voorbeeldprogramma november 2009
 2. in districten serie 1 katame-no-kata
 3. in districten serie 2 en 3 katame-no-kata
 4. landelijk in maart: kodokan kata
 5. landelijk in november: busen kata
 6. landelijke evaluatiebijeenkomst v.d. trainingen in de districten o.l.v. de landelijk coördinator/ gezamenlijke normbepaling

 

InhoudDe daarvoor verantwoordelijke personen binnen de district gradencommissie geven inhoud aan de bijeenkomst voor examinatoren in de districten. De manier waarop dit gebeurt valt onder verantwoordelijkheid van de betreffende commissie, met die restrictie dat:
 1. zowel de kodokan als de busen/butokukai uitvoering ter sprake komen
 2. voor een zodanige didactische werkvorm wordt gekozen dat zowel praktisch als theoretisch gewerkt kan worden.
 3. als uitgangspunt voor de kodokan uitvoering de DVD en/of de laatste nieuwe gezichtspunten van de zomercursus gegeven in de kodokan in 2008 geldt en als uitgangspunt voor de busen/butokukai uitvoering, het boek van Chris de Korte/ Edgar Kruyning.
 4. de bijeenkomst door een lid van de graden commissie schriftelijk wordt geëvalueerd in de gehanteerde werkwijze en standpunten en conclusies. In dit verslag wordt aandacht besteed aan het product ( wat heeft het opgeleverd, hoe ver zijn we gekomen, etc.) en het proces ( hoe was de betrokkenheid, deed men actief mee, was er een klimaar waarin er samen geleerd kon worden, etc. )
 5. deze schriftelijke evaluatie vòòr 1october wordt opgestuurd naar de landelijk coördinator, zodat deze de evaluaties kan bespreken op de nationale bijeenkomst in november van het betreffende jaar.


Indien er bij het invulling geven aan de inhoud van de bijeenkomsten problemen ontstaan, is de landelijk coördinator altijd bereid waar mogelijk hulp ter verlenen, zowel in het product als in het proces.
Tijdens de bijeenkomsten op regionaal en landelijk niveau strekt het zeer tot aanbeveling dat alle deelnemers in judogi aanwezig zijn. Dit wil niet zeggen dat iedereen een ura-nage of een yoko-gake moet kunnen vallen. Als examinator kun je op een leeftijd gekomen zijn dat sommige technieken lichamelijk gezien gewoon een brug te ver zijn. Dit hoeft geen enkel probleem te zijn om toch actief aan de training deel te nemen. Het gaat er om dat we al doende en pratende, met respect voor elkaars visie en standpunten, komen tot kennis en inzicht van het kata dat we moeten beoordelen.
 
 
Landelijk coördinator
Wil Lüschen
 

 
» Inschrijfprocedure 4e en 5e danexamen
» Voorbeeld van een examinatorentraining in de districten
» Aandachtspunten bij danexamens
» Voorbeeld programma voor een examinatorentraining
» Examinatorentraining 29 maart Wijk bij Duurstede
» Richtlijnen voor het organiseren van danexamens in de districten
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors