Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
Vereniging van het jaar
Wereldrecordpoging judo
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Geschiedenis
Examens
Aangepast judo
Kata
Veteranen
Judo in de zorg
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
AVG
 
 
Inschrijfprocedure 4e en 5e danexamen

Algemene informatie

Leeftijd en wachttijd
De minimum leeftijd voor het aanvragen van een 4e of 5e danexamen judo is respectievelijk 24 en 29 jaar. De leeftijd geldt welke de kandidaat heeft op 31 december van het lopende jaar. Voor deelname aan het 4e danexamen dient u 3 jaar in het bezit te zijn van de 3e dan judo en voor deelname aan het 5e danexamen dient u 4 jaar in het bezit te zijn van de 4e dan judo.

Examen
De examens voor 4e en 5e dan vinden twee maal per jaar plaats, in juni en november. Een 4e en 5e danexamen bestaat alleen uit techniek examens.

Procedure:

1. Kandidaat meldt zich aan voor het examen middels het aanmeldingsformulier op de website.

2. Bondsbureau controleert en registreert gegevens                  

3. Bondsbureau stuurt een bevestiging van inschrijving van het examen. 

Onderdelen van deze bevestiging zijn:
- NAW-gegevens kandidaat;
- Examenonderdelen;
- Datum geldigheid examen.

Formulieren
De kandidaat dient het aanvraagformulier in te vullen en medeondertekenen door een judoleraar B die lid moet zijn van de JBN. Deze judoleraar B dient minimaal dezelfde dan te bezitten als de kandidaat. 

Aanmelding voor het examen geschiedt middels het aanmeldingsformulier.
ALLEEN VOLLEDIG INGEVULDE FORMULIEREN WORDEN IN BEHANDELING GENOMEN

Partners
De partners van de kandidaten dienen lid te zijn van de JBN.

Beoordeling
Het examen wordt afgenomen door een examencommissie die bestaat uit 3 examinatoren. Voor elke examenzitting worden één of meerdere examencommissies samengesteld, afhankelijk van het aantal kandidaten. Alle examinatoren bezitten een 6e dan of hoger. De examinator maakt gebruik van de volgende beoordelingscijfers:
1   =  zeer slecht
2   =  slecht
3   =  zeer onvoldoende
4   =  onvoldoende
5   =  bijna voldoende
6   =  voldoende
7   =  ruim voldoende
8   =  goed
9   =  zeer goed
10  =  uitmuntend

Elke examinator geeft afzonderlijk een cijfer per onderdeel. Na afloop worden de cijfers verzameld en komen de examinatoren komen na afloop van het examen bijeen en bespreken gezamenlijk de beoordeling van de kandidaten en stellen zij de uitslag vast.
Indien twee of meer examinatoren een 5 of lager geven, is de kandidaat afgewezen voor het betreffende onderdeel. In alle andere gevallen is de kandidaat voor dat onderdeel geslaagd.

Herexamen
Binnen de geldigheid van de aanmelding mag een kandidaat voor elk onderdeel een herexamen aanvragen. Voor dit herexamen dient wederom per onderdeel betaald te worden. Is een kandidaat binnen de geldigheid van de oranje kaart niet geslaagd voor alle onderdelen binnen de 4e of 5e dan, dan vervallen alle onderdelen en moet de kandidaat voor alle onderdelen opnieuw examen doen.

Link aanmelden:

 

 
» Voorbeeld van een examinatorentraining in de districten
» Programma landelijk coördinator bij de examinatorentraing van 9 november
» Aandachtspunten bij danexamens
» Voorbeeld programma voor een examinatorentraining
» Examinatorentraining 29 maart Wijk bij Duurstede
» Richtlijnen voor het organiseren van danexamens in de districten
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors