Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
Vereniging van het jaar
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Geschiedenis
Examens
Aangepast judo
Kata
Belangrijke data
Districtscommissies
Katajudge
Nieuws
NKCJ
Trainingsdata
Veteranen
Judo in de zorg
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
 
 
Richtlijnen voor de Districts Katacommissie Judo

Aan alle Districtsbesturen,

Katawerkgroepen/commissies,

 

Etten-Leur, 23-03-2015

Beste,

Nu de Nederlandse Katakampioenschappen zijn gehouden en de voorbereidingen op EK (Luik) en WK (Amsterdam) in volle gang zijn, kunnen wij als commissie niet anders concluderen dat het kata in Nederland groeiende is,  en dat er steeds meer activiteiten worden georganiseerd.  Uiteraard juichen wij dit toe en willen wij iedereen ondersteunen waar nodig.

De Nationale Katacommissie Judo vindt het belangrijk dat er een goede organisatiestructuur komt.

Wij willen bereiken dat er een jaarkalender komt met alle kata-activiteiten en wedstrijden zodat de deelnemers optimaal kunnen profiteren van het aanbod. Daarnaast willen wij dat de wedstrijden zodanig worden gepland dat er geen problemen ontstaan met de beschikbaarheid van judges. Tevens willen wij onze planning graag aanpassen aan de internationale wedstrijden, zoals EK, WK en andere grote toernooien.

Om een goede jaarplanning te kunnen maken stellen wij een aantal richtlijnen voor :

Katawedstrijden:

1) Voor een goede planning van alle katawedstrijden, verzoekt de NKCJ, om een wedstrijd 3 maanden en een DK Kata, 6 maanden voor de toernooidatum te melden bij de secretaris van de NKCJ.

Wanneer deze datum niet past in het wedstrijdschema, ontvangt de aanvrager binnen twee weken het verzoek een alternatieve datum te zoeken.

Op de JBN site: www.jbn.nl/judo/kata  staan de reeds goedgekeurde Katatoernooien en Districtskampioenschappen Kata vermeld.

Bij het houden van een Districtskampioenschap willen wij graag dat deze plaatsvindt voor het Nederlandskampioenschap, d.w.z. in januari of februari. Hierdoor kunnen deze in de toekomst dienen als plaatsingswedstrijd voor het NK.  

2) De toernooiorganisatie houdt rekening met de volgende punten:

  • De officiële scoringsformulieren worden gebruikt. Deze zijn beschikbaar via de secretaris van de NKCJ en zullen ook op de www.jbn.nl/judo/kata  worden geplaatst. Voor de verwerking van de scores is een computerprogramma beschikbaar.
  • Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van judges met een geldige licentie.
  • Op districtsniveau kan men met drie judges per mat volstaan.
  • Bij een katawedstrijd/ DK Kata waarbij de deelnemende teams, 2 maal hun kata uitvoeren, worden de punten van de twee uitvoeringen opgeteld om zo de eindscore te bepalen.
  • Bij een katawedstrijd/ DK Kata, waar in één kata veel deelnemers zijn, is het raadzaam om een voorronde te houden. De beste ( 3 of 4 ) teams gaan door naar de finaleronde. Hierbij tellen alleen de punten van de finaleronde om de eindscore te bepalen 

Katatrainingen: de NKCJ is graag op de hoogte van de geplande katatrainingen in de districten. Deze trainingen zetten wij graag op de site www.jbn.nl/judo/kata en op onze Facebookpagina.       

Met vriendelijke groet,

Maarten Stammers,

Secretaris NKCJ

 

 
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors