Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
Vereniging van het jaar
Wereldrecordpoging judo
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Geschiedenis
Examens
Aangepast judo
Kata
Belangrijke data
Districtscommissies
Katajudge
Nieuws
NKCJ
Trainingsdata
Veteranen
Judo in de zorg
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
 
 
Criteria Continental Licence (EJU)

 Criteria Continental Licence (EJU)

 

Uittreksel BondsVademecum hoofdstuk 5.09 Kwalificatieprofielen kata judges judo:

Criteria voor selectie en voordracht:

 • is in bezit van 4e dan
 • heeft minimaal 5 jaar ervaring als Nationale katajudge
 • heeft gedurende deze jaren elk jaar minimaal 1 licentietraining gevolgd
 • heeft binnen 5 jaar minimaal 3 keer ervaring opgedaan op de NK kata
 • scoort consequent goed op de judge-analyse van de NK kata
 • komt afspraken na
 • begrijpt en kan zich goed uiten in de Engelse taal
 • is collegiaal, en levert een positieve bijdrage aan het werkklimaat
 • heeft veel kennis van een bepaald kata en kan deze overdragen
 • heeft veel inzicht in het judgen en kan dit overdragen
 • heeft voldoende draagvlak
 • is een team-speler

De NKCJ selecteert de kandidaat. De selectie geschiedt op basis van bovenstaande criteria. De kwaliteit van de judge staat hierbij voorop. Onder kwaliteit wordt verstaan dat de judge het kata en de beoordeling van het kata tot in de kleinste details begrijpt en kan toelichten en consequent goed scoort op de judge-analyses.

Bij een beslissing over een voordracht wordt ook rekening gehouden met het volgende:

Een toekomstig international zal andere / meer verantwoordelijkheden en taken kunnen krijgen binnen het nationale corps. De international zal bijvoorbeeld taken toebedeeld kunnen krijgen ter ondersteuning van de opleiding, begeleiding en evaluatie van katajudges. De NKCJ zal een inschatting maken of de kandidaat over voldoende vaardigheden beschikt om deze taken op zich te kunnen nemen.

Richtlijn voor het maximaal aantal EJU judges

Het maximaal aantal EJU judges wordt bepaald door een aantal factoren:

 • Kwalificatie-mogelijkheden: elke judge moet zich jaarlijks kwalificeren. Hiervoor moet de judge minimaal 1 EJU-toernooi per jaar kunnen krijgen.
 • Routine en ervaring: elke judge moet voldoende ervaring opdoen om op EJU-niveau te kunnen blijven judgen. Hiervoor moet de judge min. 2 toernooien per jaar kunnen krijgen.

 

 

 
» Puntentelling bij katawedstrijden
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors