Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Geschiedenis
Examens
Aangepast judo
Kata
Belangrijke data
Districtscommissies
Katajudge
Nieuws
NKCJ
Trainingsdata
Veteranen
Judo in de zorg
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
 
 
Puntentelling bij NK en DK kata

Bij Katawedstrijden bestaan er altijd veel vragen over de precieze beoordeling van technieken. Bepalend bij de beoordeling blijft het technisch inzicht en de kennis van het betreffende kata. De Katajudge wordt geacht het reglement goed te kennen en te weten wanneer er aftrek wordt gegeven van 1, 3 of 5 punten.

 

Bij de Open Zuid-Hollandse Katakampioenschappen zijn er voor het eerst nieuwe scoringslijsten gebruikt en deze zullen we voortaan blijven gebruiken!  (zie de bijlage). Op deze formulieren wordt eerst per techniek aangekruist of er een small, medium of big mistake is gemaakt. Daarna wordt het aantal aftrekpunten opgeteld en het cijfer van de techniek genoteerd.

 

Het werkt heel simpel, zie je geen fouten, dan geef je een 10 voor die techniek,

Zie je een medium mistake (-3 punten), dan geef je een 7. Enzovoort.

 

Dus eerst zet je kruisjes bij de fouten die je ziet en dan pas noteer je het cijfer!

 

Het maximum aantal aftrekpunten is 10. Per techniek kun je maximaal 1x big mistake (-5), 1 x medium mistake (-3) en 2 x small mistake (2x -1) aftrekken. Opgeteld maakt dit samen 10 aftrekpunten en betekent dus een cijfer 0.

 

Wanneer geef je een small, medium of big mistake? Uit de IJF tekst:

• Big mistake

When the execution of the principle is incorrect (5 points are deducted and the maximum number of crosses is 1)

• Medium Mistake

When one or more elements of the principle are not applied in the correct way (3 points are deducted and the maximum number of crosses is 1).

• Small mistake

Imperfection in the application of the technique (1 point is deducted and the maximum number of crosses is 2).

 

Uiteraard bestaat er ook nog een ‘vergeten techniek’. Hiervoor worden 10 punten afgetrokken. Hiervoor wordt dus het cijfer 0 genoteerd.

 

Onderstaand volgen enkele aantekeningen ter ondersteuning bij de beoordeling van de technieken bij Katawedstrijden

 

·        In Nederland waarderen we elke techniek tussen 10 en 0 punten.

 

·        Bij het Nage no Kata, zal de uitvoering van de linkse en rechtse techniek met slechts 1 cijfer worden gewaardeerd.

 

Voorbeelden van fouten

• Vergeten techniek= 0 punten
Een vergeten techniek zal een nul scoren. Bovendien zal de totale eindscore worden gehalveerd. Als er meer dan één techniek wordt vergeten zal de score voor die techniek ook nul zijn, maar de totale eindscore voor het team wordt niet opnieuw gehalveerd.

Voorbeelden van een 0 score:

·        Verkeerd om staan bij de start van het kata

·        Tweemaal rechts, of twee maal links uitvoeren bij Nage no Kata

 

Grote fout = 5 punten in mindering. Wanneer bij de uitvoering van de techniek een fundamentele fout wordt gemaakt.

Zoals:

·        Het missen van een voet bij Okuri Ashi Barai

·        Het naar achteren werpen bij Kata Garuma enz.

·        Het verliezen van de controle

·        Het verliezen van de band

·        Het verliezen van een van de “wapens” bij Kime no Kata

·        Wanneer Uke en Tori verkeerd om staan, wordt bij de start 0 punten gescoord en bij de rest van de technieken een grote fout.

 

Voor elke techniek zonder een grote fout, moet de minimale score 5 zijn.

Medium fout = 3 punten in mindering. In het reglement wordt in veel gevallen small/medium aangegeven. Hier is het inzicht van de Judge belangrijk. Wanneer één of meer onderdelen van de techniek niet op de juiste wijze worden toegepast worden er 3 punten in mindering gebracht.

Een paar voorbeelden van 3 punten aftrek:

·        Fouten in de choreografie

·        Verkeerde afstand

·        Geen goede timing

·        Kleding/ band niet in orde bij de openingsceremonie

·        Idem bij sluitingsceremonie

·        Slag naar de zijkant van het hoofd, bij Nage no Kata

·        Wanner tori “kracht” gebruikt om kuzushi te maken

·        Wanneer uke “springt”

·        Wanneer tori verkeerd instapt

·        Wanneer uke vergeet zijn hand te verplaatsen (zoals bij Kata Garuma)

·        Wanneer tori in de 2e pas niet overpakt (zoals bij Harai Goshi, Tomoe Nage, etc.)

·        Een fout in de wapen behandeling bij het Kime no Kata

·        Is het tempo van uitvoering niet goed, 3 punten aftrek bij iedere techniek

·        Het verlies van een bandage, 3 punten aftrek bij de sluitingsceremonie

 

• Kleine vergissing = 1 punt in mindering. Een onvolkomenheid in de toepassing van de techniek. In het reglement wordt in veel gevallen small/medium aangegeven. Hier is het inzicht van de Judge belangrijk.

Enkele voorbeelden van aftrek van 1 punt:

·        Tsugi-ashi verkeerd

·        Verkeerde pakking bij de aanvang van de techniek, zoals bij Nage no Kata

·        Bij het aanzetten van een klem moet tori recht vooruit blijven kijken (zoals bij het Kime no Kata)

·        Naar beneden kijken bij he verplaatsen zoals in het Katame no Kata

·        Verkeerd de arm pakken zoals bij Kesa-gatame

·        Verkeerd de arm plaatsen zoals bij Kata-gatame

·        Kiai vergeten bij Kime no kata

·        Aanval niet tussen de wenkbrauwen bij de 3e stap bij het Ju no Kata

·        Benen van tori zijn niet helemaal gestrekt zoals bij kata-oshi (Ju no Kata

·        Benen van uke zijn niet helemaal gestrekt zoals bij Kata-oshi (Ju no Kata)

 

Verslag EJU Kata Tournament Marcel Clause 2015
Zie bijlage voor verslag van Wil Lüschen (coach Nationale kata selectie).            
Lees meer >>
 

 
» Nationale Katacommissie Judo (NKCJ)
» Richtlijnen voor de Districts Katacommissie Judo
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors