Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
Vereniging van het jaar
Wereldrecordpoging judo
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Geschiedenis
Examens
Aangepast judo
Kata
Belangrijke data
Districtscommissies
Katajudge
Nieuws
NKCJ
Trainingsdata
Veteranen
Judo in de zorg
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
AVG
 
 
NKCJ


Nationale Katacommissie Judo


Waar gesproken wordt van Kata, wordt bedoeld de kata die uitgevoerd worden volgens de richtlijnen van de EJU en de IJF. Anders genoemd: De Kodokan Kata.

Het bestuur van de Nationale Katacommissie Judo (NKCJ) bestaat uit 5 personen.

De commissieleden komen uit verschillende districten.


1. Joop Pauel:
Voorzitter

Woont in Haarlem (District Noord-Holland)
7dan judo
Tel: 0654955694
Mailadres:e-mail

Met de volgende taken in zijn portefeuille:

 • Eerste aanspreekpunt voor de NKCJ.
 • Het voorzitten en plannen van de vergaderingen van de NKCJ.
 • Het onderhouden van de contacten met het bondsbestuur van de JBN.
 • Het onderhouden van de contacten met de Katacommissies van de EJU en de IJF.
 • Het coördineren van de jaarkalender voor alle Kata-activiteiten.
 • In samenspraak met de bondscoach(es) bepalen welke judoka deelnemen aan Internationale Kampioenschappen.
 • Het werven van sponsoren.
 • Het promoten van de beoefening van kata in het algemeen.

 


2. Jan Peters:
Secretaris / penningmeester

Woont in Venlo (District Limburg)
6e dan judo
Mailadres: e-mail

Met de volgende taken in zijn portefeuille:

 • Als secretaris de correspondentie van de NKCJ verzorgen.
 • Het notuleren van de vergaderingen.
 • Het organiseren van de Nationale kampioenschappen Kata.
 • Het promoten en ondersteunen van de Districts Katakampioenschappen.
 • Het promoten van de beoefening van kata in het algemeen.

 


3. Trudie Michielsen:
Portefeuillehouder wedstrijdzaken.

Woont in: (District Limburg)
5e dan judo
Mailadres: e-mail

Met de volgende taken in haar portefeuille:

 • Als teammanager de inschrijvingen voor het EK- en WK-Kata voor de wedstrijdgroep en de begeleiders verzorgen.
 • Het organiseren van de Nationale Katatrainingen.
 • Het beheren van de NKCJ - Facebookpagina.
 • Het beheren van de JBN – Kata site.
 • Het promoten van de beoefening van kata in het algemeen.

 


4. Berber Roorda:
Portefeuillehouder Katajudgezaken

Woont in: Assen (District Noord-Nederland)
5dan judo
Mailadres: e-mail

Met de volgende taken in haar portefeuille:

 • Het registreren van Katajudge-licenties.
 • Het organiseren van de Nationale Katajudge Licentietrainingen.
 • Het uitnodigen van katajudges voor Nationale en Internationale Kampioenschappen en toernooien.
 • Het uitnodigen van de katajudges bij de Nationale Licentietrainingen.
 • Het stimuleren en ondersteunen van de District Katajudge Licentietrainingen.
 • Het promoten van de beoefening van kata in het algemeen.

 


5.  Joyce van Hooij:
Portefeuillehouder Contacten Districts Katacommissies

Woont in: Zeeland (District Zuid-Nederland)
2dan judo
Mailadres: e-mail

Met de volgende taken in haar portefeuille:

 • Het onderhouden van de contacten met de Districts Kata werkgroepen en commissies.
 • Het beheren van het budget dat beschikbaar is voor de NKCJ.
 • Het promoten en regelen van Katatrainingen op Districts en Nationaal niveau.
 • Het bevorderen dat het Nationaal Kampioenschap Kata ieder jaar in een ander district wordt georganiseerd.
 • Het promoten van de beoefening van kata in het algemeen.
 • Het ondersteunen van de districten bij het districts Katakampioenschap en de Katajudgelicentietrainingen.
 • Het beheren van de NKCJ - Facebookpagina.
 • Het beheren van de JBN – Kata site.

NKCJ

 


 

 
» Doelstellingen
» Nationale Kata Commissie Judo Algemeen
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors