Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
Vereniging van het jaar
Wereldrecordpoging judo
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Geschiedenis
Examens
Aangepast judo
Kata
Veteranen
Nieuws
Evenementen
Judo in de zorg
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
AVG
 
 
Veteranen

Op de pagina's Nieuws en Evenementen treft u alle informatie aan rondom veteranenbudo. Informatie over toernooien in Nederland, maar ook formulieren en wetenswaardigheden over de internationale toernooien en trainingen Aikido, de EK  en WK judo & Jiu Jitsu voor veteranen.

Binnen de JBN is gesignaleerd, dat er een uitstroom is van ex-wedstrijd budoka’s en overige budoka’s van 30 jaar en ouder. (Bij onderzoek bleek, dat het lidmaatschap van de JBN door deze groep onvoldoende interessant wordt gevonden.)  Om hier verandering in te brengen werd in 2013 de Nationale Veteranenwerkgroep (NVWG) opgericht.

Sinds eind maart 2017 is de NVWG officieel onderdeel geworden van de JBN onder de naam Nationale Veteranen Commissie Budo (NVCB)

De NVCB is een Nationale Commissie binnen de JBN. 

De NVCB heeft zich de volgende doelen gesteld:

- Alle budoka binnen de JBN landelijk meer bekendheid te geven. Dit geeft een extra dimensie aan de budosporten Judo, Jiu Jitsu en Aikido, waardoor deze aantrekkelijk blijft voor alle (ex-wedstrijd) budoka van de JBN.

- Door het aanbieden van periodieke activiteiten en budo informatie, wil de NVCB de onderlinge contacten bevorderen met als doel, binding met de JBN.

Op deze wijze kunnen de budoveteranen activiteiten binnen de JBN als erkende breedtesport activiteiten worden aangemerkt.
Het gevolg kan zijn, dat het aantal budoveteranenleden bij de JBN zal toenemen.

Bij alle voorstellen met betrekking tot veteranenactiviteiten zal rekening worden gehouden met het belang van de JBN en de NVJJL .

Zonodig kan de NVCB externe adviseurs aantrekken.
het beeld van de veteraan.jpg
 

 

Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors