Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Geschiedenis
Examens
Aangepast judo
Kata
Veteranen
Nieuws
Evenementen
Judo in de zorg
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
 
 
22-6-2017
Van Nationale Veteranen Werkgroep naar Nationale Veteranen Commissie.

Op 5 juli 2013 ging, in opdracht van de Nationale Graden Commissie Judo van de JBN, de Nationale Veteranen Werkgroep (NVWG) van start. Initiatiefnemers waren Ad Rebel en Richard de Bijl.

Allereerst kwam er “een plan van aanpak” ten aanzien van de NVWG activiteiten.

Dat resulteerde in het organiseren van zo’n drie à vier keer per jaar een Budo Veteranen Bijeenkomst ergens in een district. Deze bijeenkomsten zijn inmiddels “beroemd” om hun aanpak, gastvrijheid en hoog niveau van docenten, waarbij BUDO in de ruimste zin van het woord aan bod komt.

Het is de werkgroep gelukt om naast de actieve ook de niet meer zo actieve, maar zeer gewaardeerde oudere budoka weer op of in ieder geval langs de tatami te krijgen.

Naast deze bijeenkomsten werkt de werkgroep nauw samen met de NVJJL en JBN tijdens de Nationale Budodag in Papendal, waar een apart programma wordt gepresenteerd voor de veteranen in de Sydneyzaal.

Het NVJJL Budomagazine ruimt iedere editie ruim plaats in voor een interview met een prominente budoka. Hiervoor gaan drie leden van de werkgroep op pad met het inmiddels bekende NVWG gebak. Na steeds weer een verrassend, leerzaam en prettig interview is het resultaat een mooi artikel, waarin het budoleven van de geïnterviewde tot zijn recht komt en de lezer een mooi inzicht krijgt van de belangrijkste Budo-sensei van het eerste JBN uur.

Dit zijn de kernactiviteiten van de werkgroep, die wij ruim drie jaar met veel enthousiasme en inzet weten te realiseren. Maar dit doen wij niet alleen.

Wij hebben vanaf het begin de nodige medewerking verkregen van de medewerkers van het Bondsbureau, districtvertegenwoordigers, het gratis ter beschikking stellen van de accommodaties voor de Budo bijeenkomsten, financiële ondersteuning van de districten, waar de bijeenkomsten gehouden worden en bijzonder is de belangeloze medewerking van de top docenten tijdens de bijeenkomsten zowel in de districten als in Papendal.

Onze inzet en de behaalde resultaten zijn niet onopgemerkt gebleven en zo heeft het Bondsbestuur van de JBN op 29 maart 2017 ons benoemd tot Nationale Veteranen Commissie Budo (NVCB).

Wim Lindemans heeft zijn plaats binnen de NVWG afgestaan aan Albert te Pas, omdat de werkgroep een commissie zou worden. Binnen de JBN kan men namelijk geen dubbele bestuursfunctie bekleden en Wim Lindemans maakt reeds jaren deel uit van het Districtbestuur ZH met als portefeuille
Breedtesport. In deze hoedanigheid zal hij zijn positieve bijdrage kunnen blijven leveren aan de Nationale Veteranen Commissie Budo.

Onze naam is gewijzigd, maar onze activiteiten gaan onverminderd door, waarbij onze grootste drijfveer is de onderlinge sfeer en het respect tijdens onze bijeenkomsten.

Er zijn drie disciplines binnen de JBN: Judo – Jiu Jitsu – Aikido. Alle drie deze disciplines komen bij ons aan bod en ook binnen die disciplines trachten wij interessante  “kruisbestuiving” te realiseren. Hierbij zien wij de kennis, die wij opdoen tijdens de interviews, van bijzondere oud-budoka als raadgevend.

De achterliggende gedachte hierbij is, dat wij het BUDO zien als het samengaan met elkaar op een brede weg met de neuzen dezelfde kant op ,waarbij de een wellicht wat harder gaat dan de ander. Anderen meenemen, die misschien op een zijspoor gekomen zijn of een andere kant op gaan. Zo samen in harmonie ons einddoel  bereiken, ieder met zijn eigen mate van “perfectie”.

Iedere budoka kan zich gratis als veteraan laten registreren via budoveteranen@gmail.com .

Via de mail word je dan geïnformeerd en op de hoogte gehouden van alle activiteiten, die de Nationale Veteranen Commissie Budo (NVCB) organiseert.

Daarnaast heeft de NVCB een eigen facebook pagina  Nationale Veteranen Commissie Budo en een eigen website bij de JBN  te weten  www.jbn.com --> judo --> veteranen --> nieuws of evenementen.

Juni  2017

NVCB leden.

 

 

 
4-3-2016 | Lidmaatschap NVWG
Als Nationale Veteranen Werkgroep (NVWG) willen wij u attent maken op het volgende: In 2013 is deze werkgroep opgericht om inhoud te geven aan een behoefte die we beluisterden onder een groot aantal budoveteranen in Nederland...
Lees meer »
5-3-2016 | Ledenwerving voor de NVWG
Ledenwerving voor de NVWG Oproep aan alle NVWG Budoka: Er zijn naar schatting  8000 Budoka in Nederland die al dan niet actief zijn! We hebben nog steeds te weinig echte leden  ~ 300 budoka, voor commissie aanvraag bij de JBN. Trekken wij  NVWG-vrijwilligers aan een dood paard? Laat het duidelijk zijn,...
Lees meer »
8-5-2016 | In memoriam - Interview Jaap Nauwelaerts de Agé 20 november 2014
In Memoriam: Een diepe buiging met respect voor Jaap Nauwelaerts de Agé een budoka die aan de wortels van de JBN en EJU heeft gestaan. Zijn laatste interview was voor de NVWG. Een interview met Jaap Nauwelaerts de Agé+ gehouden op 20 november 2014. Door Willem van Boesschoten, Lex van Heumen en Dick Mulder namens de NVWG. Op...
Lees meer »
25-11-2016 | Concept Organisatie Structuur NVWG
 NVWG                           Willem van Boesschoten                         ...
Lees meer »
22-6-2017 | NVCB - District vertegenwoordigers
Noord Holland        - Koen Vermeule, Ruud van zwieten Zuid Holland           - Dennis Hortensius, Angelique Wolters Noord Nederland     - Gienus Bakker, Mark Bette Oost Nederland        -...
Lees meer »
14-8-2017 | Goud voor Rob Kroonen op de World Police and Fire Games
Donderdag 10 augustus heeft judoveteraan Rob Kroonen goud veroverd bij het derde grootste sportevenement ter wereld: de World Police and Fire Games (WPFG). Van alle categorieën zat Rob (40-50 jaar, -100 kg) in het grootste deelnemersveld. Zijn eerste partij was hij vrij geloot en daarna won hij in 5 seconden van de...
Lees meer »
 

 

Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors