Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
Vereniging van het jaar
Wereldrecordpoging judo
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Downloads
Keurmerk clubs
Nieuws
Organisatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
 
 
Keurmerk

U wilt toch ook een JBN keurmerk?
Een keurmerk kent veel bijkomende voordelen:

o De consument let steeds meer op kwaliteit.
o Het keurmerk is herkenbaar door het JBN keurmerk bordje dat u als club krijgt na de toekenning van het keurmerk.
o De club heeft onderbouwd hoe zij er voor staat op de diverse aandachts-punten die de JBN stelt.
o Bedrijven en (overheids)instellingen willen vooral zaken doen met een club die erkend en gecertificeerd is door de landelijke sportbond waarbij zij is aangesloten.

Wie kan een keurmerk aanvragen?
Het aanvragen van een keurmerk kan alleen gedaan worden als u als club aangesloten bent bij de Judo Bond Nederland. Daarnaast moet u zich als club conformeren aan het aan- en afmelden van al uw leden in Sportlink.

Wat moet u als eerste doen?
Allereerst vult u het bonusformulier in. Dit formulier vindt u hier.

Wat moet u aanleveren?
Voordat u het aanvraagformulier keurmerk in gaat vullen, is het aan te raden om de volgende documenten bij de hand te hebben:

o Actueel uittreksel Kamer van Koophandel

o Actueel beleidsplan / ondernemingsplan

o Pestprotocol

o Protocol tegen seksuele intimidatie

o Lesrooster

o Calamiteitenformulier

o VOG van alle leraren (http://www.gratisvog.nl/)

o Foto binnenkant dojo(‘s)

Deze documenten dienen allemaal bij het aanvraagformulier gevoegd te worden om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Het is een even wat werk, maar u krijgt er veel voor terug.

Natuurlijk helpt de JBN u ook. Er is een stappenplan beschikbaar waarin alle stappen van het aanvragen doorlopen worden. Daarnaast zijn er diverse voorbeelden en handleidingen te downloaden.

Hoe lang is het keurmerk geldig en wat zijn de kosten?
Aanvragen die vóór 1 oktober van het lopende jaar ingediend zijn, ontvangen na goedkeuring het JBN keurmerk voor dat jaar én het daarop volgende kalenderjaar. Aanvragen die na 1 oktober worden ingediend, ontvangen na goedkeuring het JBN keurmerk voor de twee daaropvolgende kalenderjaren. De kosten voor het JBN keurmerk bedragen € 39,95. Deze kosten zijn voor de productie en verzending van het keurmerk bordje.

Vragen
Heeft u vragen over het verkrijgen van een keurmerk? Dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk via info@jbn.nl of 030-7073600.

Klik hier voor het aanvragen van het keurmerk.


stappenplan keurmerk.pdf
checklist keurmerk.pdf
 

 
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors