Nederlands     English
JBN Home
Home
Nieuws
Organisatie
Aikido
Jiujitsu
Judo
Evenementen
Clubs
Arbitrage
Instaptoernooien
Districtswedstrijden
Links
Formulieren
Mattenverhuur
Districtsinfo
Informatie Danexamens
Uitslagen
Verenigingsadvisering
 
 
Inschrijftermijn individuele DK's

 

Elk jaar vinden de districtskampioenschappen (DK) in elk district plaats in hetzelfde weekend. Deze DK’s zijn kwalificatiewedstrijden voor de betreffende NK’s. De inschrijvingen worden door elk district zelf verwerkt en hiervoor wordt dan tot nu toe een eigen inschrijvingstermijn gehanteerd. Tijdens het laatste overleg tussen de NWOC (Nationale Wedstrijd Organisatie Commissie) en de DWOC’s (District Wedstrijden Organisatie Commissie) is besloten om in elk district, voor alle individuele DK's de inschrijftermijnen gelijk te trekken. Dit betekent:

De sluiting van de inschrijving: 3 weken voorafgaand aan het DK (zondag 23.59 uur)
Sluiting overschrijvingen: 1 week voorafgaand aan het DK (zondag 23.59 uur)

Ter verduidelijking: deze regel heeft betrekking op alle individuele DK’s en is ingesteld om de mogelijkheid dat een judoka zich in twee districten inschrijft, en mogelijk afwacht waar de beste loting is, uit te sluiten. Hierbij moet niet vergeten worden dat op moment van de inschrijving het lidmaatschap van de judoka telt. Dit betekent dat op moment van inschrijving een judoka zich alleen in kan schrijven bij het district waar de judoka op dat moment lid is van de JBN.

Districtsinfo en kalender district Midden Nederland 2017-2018 (Gewijzigd 20-11-2017)
In de bijlage(n) de gewijzigde kalender en info van het district Midden Nederland.    Wijzigingen voorbehouden.
Lees meer >>
 

 
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg