Nederlands     English
JBN Home
Home
Nieuws
Organisatie
Aanvraag formulieren
Judo
Jiujitsu
Aikido
Agenda
Verenigingsadvisering
Aangepast judo
 
 
Aikidoleraar Chris de Jongh zesde dan Aikido

Op 12 januari maakte Moriteru Ueshiba hoofd van de Aikika so Hombu Dojo in Japan de namen bekend van de aikidoka's, die in aanmerking komen voor een hogere dangraad. Onder hen de Groninger aikidoleraar Chris de Jongh aan wie de zesde dan aikido werd toegekend. De Jongh is hoofdtrainer van de Stichting Japanse en Okinawaanse Krijgskunsten (SJOK) in Groningen en verzorgt vele aikidostages door geheel Nederland.
Districtsvoorzitter Maassen feliciteerde de promovendus aan het begin van de districtsstage op zaterdag 18 januari j.l. in Sportstad Heerenveen. Hij deed dat namens het bestuur en aikidocommissie van het district Noord Nederland van de Judo Bond Nederland. Zijn felicitatie ging ook uit naar het bestuur van de stichting SJOK en alle noordelijke aikidoka's.

De Jongh is al vele jaren een autoriteit op het gebied van aikido. Hij is ook een deskundig technisch docent op het gebied van karate, judo, kenjutsu, iaijutsu en enkele bewegingsmethoden. De Jongh is bekend met alle facetten van de sport, zoals advisering, lesgeven, opleiden tot leraar, bewaken dangraadeisen, examinator, enzovoort. Voorts is Chris de Jongh een groot kenner van de budohistorie. Dit alles was voor de districtsvoorzitter aanleiding om deze leraar als een totaal-trainer aan te duiden.
 
In totaal kwamen elf aikidoka's in Nederland in aanmerking voor een erepromotie, twee voor een zevende dan, vijf voor de zesde dan en vier voor vijfde dan. De promotie bestaat uit een mooi Japans diploma In maart zal de voorzitter van de nationale commissie aikido de diploma's namens de JBN en de Aikikai so Honbu uit reiken.

 

 
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg