Nederlands     English
JBN Home
Home
Nieuws
Organisatie
Aanvraag formulieren
Judo
Jiujitsu
Aikido
Agenda
Verenigingsadvisering
Aangepast judo
 
 
5-1-2016
Vooraankondiging Districtsledenvergadering Noord Nederland

Datum:            Dinsdag 1 maart 2016

Plaats  :           De Brinkhof, Brink 1 , 8331 AA Norg

Aanvang:        19.45 uur  

Welkom zijn alle leden van de Judo Bond Nederland die lid zijn van een club die is aangesloten bij het district Noord-Nederland van de JBN en buitenleden woonachtig in het district Noord-Nederland.

Stemgerechtigd zijn afgevaardigden van clubs en buitenleden die de presentielijst hebben getekend. Afgevaardigden dienen middels het daarvoor bestemde formulier door het vereiste aantal personen te worden gemachtigd. Het aantal stemmen dat de gezamenlijke afgevaardigden van een school of vereniging kunnen uitbrengen is gelijk aan het aantal op 31 december 2015 geregistreerde en betalende bondsleden.

Gewijzigd is, dat er meerdere gemandateerden kunnen zijn, maar dat maar één van de gemandateerden stemrecht heeft. Dus als een club 154 JBN leden heeft, heeft men 154 stemmen. Men mag dan met twee gemandateerden komen die beiden recht van discussie hebben, maar waarvan er maar één de stem namens de club mag uitbrengen. (Voorheen was het zo dat één gemandateerde 150 stemmen had en de andere 4 stemmen en dat was lastig in de praktijk).

Een buitenlid heeft één stem.

De vergaderstukken zullen minimaal 3 weken voor de vergadering digitaal naar het bij de districtssecretaris bekende e-mailadres worden verstuurd. 

 

 
18-2-2018  |  Dit jaar nog geen controle bij NK-18 op blauw judopak en/of rugembleem
12-2-2018  |  Eduard Kleinlugtenbelt (42) uit Lutten over zijn kandidatuur als portefeuille- houder Leden- en Wedstrijdzaken in onze bondsraad.
9-2-2018  |  District Leden Vergadering op 1 maart 2018
4-2-2018  |  Herintreder Wim Boer (57) uit Norg over zijn kandidatuur voor penningmeester van het JBN district Noord Nederland (NN)
19-1-2018  |  Verschraling aantal senioren wedstrijdjudoka’s
16-1-2018  |  Judoka's aanmelden via mijn JBN.nl
5-1-2018  |  Applicatiecursus 27 januari 2018
19-12-2017  |  Geslaagd voor 3A
28-11-2017  |  Voorlichtingsavond JBN RTC Noord-Oost en Topsport Talentschool Groningen
15-11-2017  |  Opstaptoernooi met Sterke Derk

Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg