Nederlands     English
JBN Home
Home
Nieuws
Organisatie
Aanvraag formulieren
Judo
Jiujitsu
Aikido
Agenda
Verenigingsadvisering
Aangepast judo
 
 
7-10-2017
Inspirerende inspraakavond

 

Op donderdag 5 oktober werd in het district Noord Nederland de aftrap gegeven voor de zg. Brown Paper sessies. Tijdens deze avond kreeg iedereen de mogelijkheid om zijn of haar kritieken, opmerkingen en ideeën in te brengen over verschillende onderdelen van het JBN-beleid. Alle clubs en commissieleden waren hiervoor uitgenodigd. De JBN hoopt hiermee beleid te kunnen maken op basis van wat er leeft en speelt in de districten.

De aanwezigen werden in kleine groepjes verdeeld en werden gevraagd om per groepje over één aangewezen onderwerp alle kritiekpunten op te schrijven. De onderwerpen waren ook verzameld op basis van wat er leeft in de districten en waren:

 

          Lidmaatschapsvormen (tarieven)

          Product- en dienstenaanbod

          Verkoopproces

          Opleidingen

          Communicatie

          Vrijwilligers(beleid)

 

Er werd heel wat afgeschreven en iedere groep wist in goed overleg een flink aantal kritiekpunten te noteren. Dat was een inspirerende bezigheid en er werd heel wat gediscussieerd over hoe de kritiek het beste kon worden verwoord en uitgelegd.

 

Nadat iedere groep uitleg had gegeven over de achtergronden van de kritiek kon iedereen weer aan de slag met briefjes, maar deze keer met mogelijke oplossingen. Daarover werd onderling zo mogelijk nog meer gediscussieerd en daar kwamen veel goede ideeën uit naar voren.

Tenslotte werd er nog gevraagd naar de inschatting van de haalbaarheid van een idee, rekening houdend met de hoeveelheid werk dat iets zou gaan kosten tegenover het effect dat ermee bereikt zou worden.

 

Aan het eind van de avond kregen we nog uitleg over de verdere gang van zaken en konden we onze mening geven over deze avond. Daaruit bleek dat iedereen zeer positief was over het feit dat iedereen de mening kon ventileren en dat we echt het idee hadden gehoord te worden. Ook waren alle aanwezigen vol lof over de wijze waarop dit was voorbereid en hoe alles in de juiste banen was geleid.

 

Deze Brown Paper sessie wordt eerst nog in meerdere districten gehouden. Daarna worden de resultaten door de JBN naast elkaar gezet en volgt er communicatie over de vervolguitwerking. We zijn benieuwd naar het vervolg.

  
 

 
16-3-2018  |  Wubbo Zuidland (86), judotrainer bij Judoschool Bakker in Groningen, over Veteranenjudo
27-2-2018  |  Robin Neef, kandidaat-lid districtsbestuur
25-2-2018  |  Districtskampioenschappen in Kollum
18-2-2018  |  Dit jaar nog geen controle bij NK-18 op blauw judopak en/of rugembleem
12-2-2018  |  Eduard Kleinlugtenbelt (42) uit Lutten over zijn kandidatuur als portefeuille- houder Leden- en Wedstrijdzaken in onze bondsraad.
9-2-2018  |  District Leden Vergadering op 1 maart 2018
4-2-2018  |  Herintreder Wim Boer (57) uit Norg over zijn kandidatuur voor penningmeester van het JBN district Noord Nederland (NN)
19-1-2018  |  Verschraling aantal senioren wedstrijdjudoka’s
16-1-2018  |  Judoka's aanmelden via mijn JBN.nl
5-1-2018  |  Applicatiecursus 27 januari 2018

Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg