Nederlands     English
JBN Home
Home
Nieuws
Organisatie
Aanvraag formulieren
Judo
Jiujitsu
Aikido
Agenda
Verenigingsadvisering
Aangepast judo
 
 
28-10-2017
Vrijwilliger gezocht: Bondsraadslid Leden- en Wedstrijdzaken JBN-NN

De bondsraad functioneert als de Algemene Ledenvergadering van de Judobond Nederland. Per district worden 5 bondsraadsleden en 5 plaatsvervangende bondsraadsleden als vertegenwoordigers gekozen. De portefeuillehouder Leden- en Wedstrijdzaken houdt zich voornamelijk bezig met landelijke projecten en beleid. Belangrijke onderwerpen en projecten zijn:
- Leden- werving en behoud (o.a. pilot vanuit Noord Nederland)
- Project data-analyse ledenbestand JBN (in kaart brengen doelgroepen)
- Veilig sportklimaat
- Toernooipakket
- Evenementenkalender
- Aanpassingen DK-21 / DK-23 / DK-18
- Invulling laagdrempelig activiteitenaanbod districten

Verder houdt elk bondsraadslid zich bezig met de overkoepelende onderwerpen zoals verkiezingen bondsbestuur, jaar- begroting en afrekening, JBN jaarplannen en Meerjaren beleidsplan.

Landelijk zijn er jaarlijks twee portefeuilleoverleggen en twee bondsraadsvergaderingen. Daarnaast komende bondsraadsleden ongeveer vier maal per jaar bijeen. 

Voor de vrijwilligersfunctie is affiniteit met ledenwerving of (judo) wedstrijden wenselijk. De kandidaat kan over partijen en districtsbelangen heen kijken en ziet het grotere plaatje in de ontwikkeling van de JBN. 

De functie is onbezoldigd, reiskosten worden vergoed conform geldende bondsrichtlijn. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Huidige portefeuillehouder, Matthijs Elema (mjhelema@hotmail.com)

Voorzitter bondsraad NN, Siske Kroeger (kroeger@live.nl)

 

 

 
19-5-2018  |  Wedstrijdjudoka Marit Kamps (17) uit Assen, een sterke talentvolle kampioene met ambitie
8-5-2018  |  Thea Huizinga ( 65),secretaris Judovereniging Jigotai uit Diever:
26-4-2018  |  Roel van Alff (64). Voorzitter Dan Graad Commissie Judo Noord Nederland 5e Dan en auteur van het boek 100 keer kantelen
23-4-2018  |  10e Drie Sporten Stage 17 juni 2018
13-4-2018  |  Wim Staal (81), lid District Wedstrijd Organisatorische Commissie Nationale Kampioenschappen Judo (DWOC-NK), over het NK D en H – 15 jaar in Leek.
9-4-2018  |  Geslaagd NK-15 met bijzondere promotie voor Margriet Bergstra
5-4-2018  |  EHBO-ers Dick Nijboer (60) en Dini Ploeg (27) over hun werk tijdens districtskampioenschappen judo. Ditmaal het DK –15 jaar in Roden.
26-3-2018  |  Johan de Groot (59), secretaris Judovereniging Chi-Do Roden en intermediair bij het DK Dames en Heren -15 in Roden
18-3-2018  |  Districtskampioenschap tot 15 jaar
16-3-2018  |  Wubbo Zuidland (86), judotrainer bij Judoschool Bakker in Groningen, over Veteranenjudo

Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg