Nederlands     English
JBN Home
Home
Nieuws
Organisatie
Aanvraag formulieren
Judo
Jiujitsu
Aikido
Agenda
Verenigingsadvisering
Aangepast judo
 
 
28-10-2017
Vrijwilliger gezocht: Bondsraadslid Leden- en Wedstrijdzaken JBN-NN

De bondsraad functioneert als de Algemene Ledenvergadering van de Judobond Nederland. Per district worden 5 bondsraadsleden en 5 plaatsvervangende bondsraadsleden als vertegenwoordigers gekozen. De portefeuillehouder Leden- en Wedstrijdzaken houdt zich voornamelijk bezig met landelijke projecten en beleid. Belangrijke onderwerpen en projecten zijn:
- Leden- werving en behoud (o.a. pilot vanuit Noord Nederland)
- Project data-analyse ledenbestand JBN (in kaart brengen doelgroepen)
- Veilig sportklimaat
- Toernooipakket
- Evenementenkalender
- Aanpassingen DK-21 / DK-23 / DK-18
- Invulling laagdrempelig activiteitenaanbod districten

Verder houdt elk bondsraadslid zich bezig met de overkoepelende onderwerpen zoals verkiezingen bondsbestuur, jaar- begroting en afrekening, JBN jaarplannen en Meerjaren beleidsplan.

Landelijk zijn er jaarlijks twee portefeuilleoverleggen en twee bondsraadsvergaderingen. Daarnaast komende bondsraadsleden ongeveer vier maal per jaar bijeen. 

Voor de vrijwilligersfunctie is affiniteit met ledenwerving of (judo) wedstrijden wenselijk. De kandidaat kan over partijen en districtsbelangen heen kijken en ziet het grotere plaatje in de ontwikkeling van de JBN. 

De functie is onbezoldigd, reiskosten worden vergoed conform geldende bondsrichtlijn. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Huidige portefeuillehouder, Matthijs Elema (mjhelema@hotmail.com)

Voorzitter bondsraad NN, Siske Kroeger (kroeger@live.nl)

 

 

 
25-8-2017  |  Technische dag scheidsrechters en coaches
31-7-2017  |  Afsluiting districtstraining
20-6-2017  |  Uitslagen danexamens judo
9-6-2017  |  Jiu Jitsu Ameland trainingsweekend 2017: zon, strand, zweet en lol
14-4-2017  |  Bijzondere promotie tijdens NK-18 te Leek
9-4-2017  |  Noordelijke scheidsrechter haalt nationale licentie Aangepast Judo
20-3-2017  |  Promotie voor Marit tijdens DK-18
26-1-2017  |  Vacatures districtsbestuur Noord Nederland
10-1-2017  |  District Kampioenschap 15+ afgelast!!
2-1-2017  |  Gelukkig Nieuwjaar

Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg