Nederlands     English
JBN Home
Home
Nieuws
Organisatie
Aanvraag formulieren
Judo
Jiujitsu
Aikido
Agenda
Verenigingsadvisering
Aangepast judo
 
 
28-10-2017
Vrijwilliger gezocht: Bondsraadslid Leden- en Wedstrijdzaken JBN-NN

De bondsraad functioneert als de Algemene Ledenvergadering van de Judobond Nederland. Per district worden 5 bondsraadsleden en 5 plaatsvervangende bondsraadsleden als vertegenwoordigers gekozen. De portefeuillehouder Leden- en Wedstrijdzaken houdt zich voornamelijk bezig met landelijke projecten en beleid. Belangrijke onderwerpen en projecten zijn:
- Leden- werving en behoud (o.a. pilot vanuit Noord Nederland)
- Project data-analyse ledenbestand JBN (in kaart brengen doelgroepen)
- Veilig sportklimaat
- Toernooipakket
- Evenementenkalender
- Aanpassingen DK-21 / DK-23 / DK-18
- Invulling laagdrempelig activiteitenaanbod districten

Verder houdt elk bondsraadslid zich bezig met de overkoepelende onderwerpen zoals verkiezingen bondsbestuur, jaar- begroting en afrekening, JBN jaarplannen en Meerjaren beleidsplan.

Landelijk zijn er jaarlijks twee portefeuilleoverleggen en twee bondsraadsvergaderingen. Daarnaast komende bondsraadsleden ongeveer vier maal per jaar bijeen. 

Voor de vrijwilligersfunctie is affiniteit met ledenwerving of (judo) wedstrijden wenselijk. De kandidaat kan over partijen en districtsbelangen heen kijken en ziet het grotere plaatje in de ontwikkeling van de JBN. 

De functie is onbezoldigd, reiskosten worden vergoed conform geldende bondsrichtlijn. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Huidige portefeuillehouder, Matthijs Elema (mjhelema@hotmail.com)

Voorzitter bondsraad NN, Siske Kroeger (kroeger@live.nl)

 

 

 
26-9-2015  |  Natasja Meijer behoudt wereldtitel judo in Amsterdam.
7-9-2015  |  Uitnodiging District Budodag
18-8-2015  |  Overzicht applicaties
14-7-2015  |  Spelregelwebsite
8-6-2015  |  Johan Douma Bronzen Bondsridder
3-6-2015  |  Wim Staal 50 jaar vrijwilliger
9-5-2015  |  Budo Dag
5-4-2015  |  Bijzondere promoties en waarderingen bij NK-18
22-3-2015  |  District neemt afscheid van EHBO-er Truus
14-3-2015  |  Districtskampioenschap tot 18 jaar.

Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg