Nederlands     English
JBN Home
Home
Nieuws
Organisatie
Aanvraag formulieren
Judo
Jiujitsu
Aikido
Agenda
Verenigingsadvisering
Aangepast judo
 
 
4-2-2018
Herintreder Wim Boer (57) uit Norg over zijn kandidatuur voor penningmeester van het JBN district Noord Nederland (NN)

 

Ik vind het belangrijk én essentieel, dat er voor ons districtsbestuur - en dus ook voor de portefeuillehouder financiën - organisatorisch en financieel nog iets wezenlijks binnen onze sportbond te kiezen en te beslissen valt. Niet dat alles al van bovenaf is bepaald of geprogrammeerd. Ik bedoel geen volledige vrijheid, maar wel ruimte voor een eigen keuze. 

Ik constateer wel, dat de afgelopen jaren de financiële administraties van de sportbond JBN en die van het district NN de laatste jaren zijn geprofessionaliseerd; beter gestructureerd en meer geïntegreerd. Dit motiveert mijn kandidatuur nog extra.  Na ruim 15 jaar ben ik gestopt als bestuurslid van judovereniging Yuseigachi in Norg en als organisator van 27 judotoernooien met soms uniek hoge aantallen deelnemers. Ik heb nu wat meer tijd voor het penningmeesterschap van ons district. Last but not least is ook de prettige sfeer en goede samenwerking binnen het districtsbestuur – met daarin zowel nieuwkomers als routiniers - een goede reden voor mijn kandidatuur als noordelijk portefeuillehouder financiën. 

J.M.

 

 

 
12-2-2018  |  Eduard Kleinlugtenbelt (42) uit Lutten over zijn kandidatuur als portefeuille- houder Leden- en Wedstrijdzaken in onze bondsraad.
9-2-2018  |  District Leden Vergadering op 1 maart 2018
19-1-2018  |  Verschraling aantal senioren wedstrijdjudoka’s
16-1-2018  |  Judoka's aanmelden via mijn JBN.nl
5-1-2018  |  Applicatiecursus 27 januari 2018
19-12-2017  |  Geslaagd voor 3A
28-11-2017  |  Voorlichtingsavond JBN RTC Noord-Oost en Topsport Talentschool Groningen
15-11-2017  |  Opstaptoernooi met Sterke Derk
5-11-2017  |  Herzien besluit trajecten DK-18/-21 en NK's
3-11-2017  |  Applicatiecursus 27 januari 2018!!

Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg