Nederlands     English
JBN Home
Home
Nieuws
Organisatie
Archief
Bestuur
Bondsraadleden
Commissies
Scheidsrechters
Scholen en Verenigingen
Aanvraag formulieren
Judo
Jiujitsu
Aikido
Agenda
Verenigingsadvisering
Aangepast judo
 
 
Besluitenlijst districtsbestuur NN van 14 januari 2014

Besluitenlijst van  de Districtsbestuursvergadering van het District Noord Nederland van de Judo Bond Nederland gehouden op 14 januari 2014 in gebouw Dorpshuis “de Til,  Tolberterstraat 36 te Leek.

Aanwezig: Het voltallige districtsbestuur  

1.         Het verslag en de besluitenlijst van de vergadering van 17 december 2013 worden zonder wijziging goedgekeurd en vastgesteld.  

2.         De besluitenlijst wordt goedgekeurd en zal naar het bondsbestuur en de bondsraad NN worden verstuurd en op de website worden geplaatst. 

3.         Omdat ook de laatste kandidaat voor de functie van districtsvoorzitter is afgevallen, zal er een plan van aanpak worden gemaakt om de functie van voorzitter tijdelijk door de overige bestuursleden te kunnen invullen. 

4.         Besloten wordt om de mogelijkheid te onderzoeken om voor aanvang van de District Leden Vergadering een bijeenkomst te organiseren met trainers/coaches en de technisch directeur van de JBN met als doel een nadere toelichting te geven op het JBN Topsportbeleid. 

5.         Besloten wordt om een duidelijke toelichting te geven op ons advies betreffende de aanvraag lidmaatschap JBN van een stichting die verbonden is met het Judo Topsport Steunpunt te Heerenveen. 

6.         Besloten wordt om eerst nadere inlichtingen in te winnen over de toelating tot het lidmaatschap van de JBN van een Stichting. 

7.         Er zal worden nagegaan in hoeverre het is toegestaan om lid te zijn van een stichting. 

8.         Onderzocht zal worden of het mogelijk is om het organiseren van een toernooi op zondag toe te staan onder voorwaarde van de invulling van tenminste 1 dagdeel voor een of meer speciale doelgroepen. 

9.         Er zal onderzocht worden of het DK-Kata gehouden kan worden tijdens de katatraining in Haren. 

10.       Tijdens het DK-21 te Diever zullen er 3 bijzondere promoties worden uitgereikt. 

11.       Besloten wordt om een districtonderscheiding toe te kennen en uit te reiken op een nog nader te bepalen datum. 

Opgemaakt op  14 januari 2014, 

Vastgesteld op  4 februari  2014 

De secretaris,

 T. H. Huizinga

 

 
» Besluitenlijst april 2018
» Besluitenlijst maart 2018
» Besluitenlijst februari 2018
» Besluitenlijst januari 2018
» Besluitenlijst december 2017
» Besluitenlijst november 2017
» Besluiten oktober
» Besluiten september
» Besluiten juni 2017
» Besluiten april 2017
» Besluitenlijst maart 2017
» Besluitenlijst februari 2017
» Besluitenlijst januari 2017
» Besluitenlijst december 2016
» Besluitenlijst november 2016
» Besluitenlijst oktober 2016
» Besluitenlijst juni en september 2016
» Besluitenlijst april 2016
» Besluitenlijst maart 2016
» Besluitenlijst NN februari 2016
» Besluitenlijst NN januari 2016
» Besluitenlijst districtsbestuursvergadering Noord Nederland
» Besluiten districtsbestuur NN van 17 november 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 20 oktober 2015
» Besluitenlijst september 2015 van de districtsbestuursvergadering NN
» Besluiten dib NN van 18 augustus 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 2 juni 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 11 mei 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 14 april 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 17 maart 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 10 februari
» Besluitenlijst dib NN van 19 januari 2015
» Besluitenlijst december 2014
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van oktober 2014
» Besluiten districtsbestuur NN van 16 septermber 2014.
» Besluiten districtsbestuur NN van 19 augustus 2014
» Besluitenlijst districtsbestuursvergadering van 12 mei 2014
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van april 2014
» Besluitenlijst Noord Nederland van 4 februari 2014
» Openingswoord voorzitter van de Algemene District Leden Vergadering NN
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg