Nederlands     English
JBN Home
Home
Nieuws
Organisatie
Archief
Bestuur
Bondsraadleden
Commissies
Scheidsrechters
Scholen en Verenigingen
Aanvraag formulieren
Judo
Jiujitsu
Aikido
Agenda
Verenigingsadvisering
Aangepast judo
 
 
Besluitenlijst districtsbestuursvergadering van 12 mei 2014

Besluitenlijst van  de Districtsbestuursvergadering van het District Noord Nederland van de Judo Bond Nederland gehouden op 12 mei 2014 in gebouw Dorpshuis “de Til,  Tolberterstraat 36 te Leek.

Aanwezig: Het voltallige districtsbestuur  en een afvaardiging van de Jiu-Jitsu commissies. 

1.         Het verslag van de vergadering van 8 april 2014 wordt zonder wijziging goedgekeurd en vastgesteld.  

2.         De besluitenlijst wordt goedgekeurd en zal naar het bondsbestuur en de bondsraad NN worden verstuurd en op de website worden geplaatst. 

3.         I.v.m. het aftreden van de voorzitter zal er naar een andere vergaderorde worden gezocht. 

4.         Om een activiteit te kunnen organiseren t.g.v. het 60 jarige bestaan van het district Noord Nederland zal er een draaiboek worden opgevraagd bij andere districten en een budget worden aangevraagd bij Nieuwegein. 

5.         Er zijn afspraken gemaakt voor een vaste datum voor de Jiu-Jitsu  stage op Ameland. 

6.         De Jiu-Jitsucommissie zal proberen om de activiteitenkalender op tijd klaar te hebben voor publicatie in de digitale districtsagenda. 

7.         Voorlopig zal er worden doorgegaan met de districtstraining jiu-jitsu om het jeugdjiu-jitsu te stimuleren. 

8.         De Jiu-Jitsu commissie zal een bijdrage leveren aan de organisatie van een activiteit t.g.v. het 60-jarige bestaan van het district Noord Nederland. 

9.         De directeur van het bondsbureau zal worden gevraagd om een oplossing van de problemen die zijn ontstaan bij het District Team Kampioenschap door de afwezigheid van de coördinator financiën bij het bondsbureau. 

10.       Een verzoek om een financiële bijdrage voor de organisatie van een extra activiteit bij de districtstraining wordt niet gehonoreerd. 

11.       Er zal op de site ruimte worden gemaakt voor een formulier met een uitleg voor aanvraag van een districtsonderscheiding. 

12.       Om de in- en uitstroom van judoka’s te reguleren bij de districtstraining judo zal er een werkgroep worden gevormd om hier regels voor op te stellen. 

13.       Om een promotie toe te kennen zal er contact gezocht worden met een ander district, omdat de betreffende persoon niet ingeschreven staat bij het district Noord Nederland. 

Opgemaakt op  12 mei 2014, 

Vastgesteld op  3 juni 2014 

De secretaris, 

T. H. Huizinga

 

 

 
» Besluitenlijst maart 2018
» Besluitenlijst februari 2018
» Besluitenlijst januari 2018
» Besluitenlijst december 2017
» Besluitenlijst november 2017
» Besluiten oktober
» Besluiten september
» Besluiten juni 2017
» Besluiten april 2017
» Besluitenlijst maart 2017
» Besluitenlijst februari 2017
» Besluitenlijst januari 2017
» Besluitenlijst december 2016
» Besluitenlijst november 2016
» Besluitenlijst oktober 2016
» Besluitenlijst juni en september 2016
» Besluitenlijst april 2016
» Besluitenlijst maart 2016
» Besluitenlijst NN februari 2016
» Besluitenlijst NN januari 2016
» Besluitenlijst districtsbestuursvergadering Noord Nederland
» Besluiten districtsbestuur NN van 17 november 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 20 oktober 2015
» Besluitenlijst september 2015 van de districtsbestuursvergadering NN
» Besluiten dib NN van 18 augustus 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 2 juni 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 11 mei 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 14 april 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 17 maart 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 10 februari
» Besluitenlijst dib NN van 19 januari 2015
» Besluitenlijst december 2014
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van oktober 2014
» Besluiten districtsbestuur NN van 16 septermber 2014.
» Besluiten districtsbestuur NN van 19 augustus 2014
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van april 2014
» Besluitenlijst Noord Nederland van 4 februari 2014
» Openingswoord voorzitter van de Algemene District Leden Vergadering NN
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van 14 januari 2014
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg