Nederlands     English
JBN Home
Home
Nieuws
Organisatie
Archief
Bestuur
Bondsraadleden
Commissies
Scheidsrechters
Scholen en Verenigingen
Aanvraag formulieren
Judo
Jiujitsu
Aikido
Agenda
Verenigingsadvisering
Aangepast judo
 
 
Besluiten districtsbestuur NN van 16 septermber 2014.

Besluitenlijst van  de Districtsbestuursvergadering van het District Noord Nederland van de Judo Bond Nederland gehouden op 16 september 2014 in gebouw Dorpshuis “de Til,  Tolberterstraat 36 te Leek. 

Aanwezig: Het voltallige districtsbestuur en D.O.C. 

1.         Het verslag van de vergadering van 19 augustus 2014 wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.  

2.         De besluitenlijst wordt goedgekeurd en zal naar het bondsbestuur en de bondsraad NN worden verstuurd en op de website worden geplaatst. 

3.         Er zal ruimte worden gemaakt om tegelijk met het DK-18 ook een DK Ne-Waza te organiseren. 

4.         Het districtsbestuur zal een afvaardiging sturen naar de receptie t.g.v. van het 50-jarige bestaan van een judovereniging. 

5.         Er zal een e-mail naar de toernooi organisaties worden gestuurd om erop te wijzen dat het niet is toegestaan om deelnemers in te schrijven die lid zijn van de IBF. 

6.         Voor de begeleiding van jeugdscheidsrechters zal het districtsbestuur aan de DSCJ een beperkt budget op declaratiebasis beschikbaar  stellen. 

7.         Het districtsbestuur zal zelf een datum voor de Drie-Sporten-Stage vaststellen. 

8.         De geplande districtsbestuursvergadering van 21 oktober zal verschoven worden naar 28 oktober. 

9.         Om de werkdruk van de secretaris te verlichten zal er assistentie worden gezocht voor het maken van de verslagen.  

Opgemaakt op  16 september  2014, 

Vastgesteld op  28 oktober 2014 

De secretaris, 

T. H. Huizinga

 

 
» Besluitenlijst april 2018
» Besluitenlijst maart 2018
» Besluitenlijst februari 2018
» Besluitenlijst januari 2018
» Besluitenlijst december 2017
» Besluitenlijst november 2017
» Besluiten oktober
» Besluiten september
» Besluiten juni 2017
» Besluiten april 2017
» Besluitenlijst maart 2017
» Besluitenlijst februari 2017
» Besluitenlijst januari 2017
» Besluitenlijst december 2016
» Besluitenlijst november 2016
» Besluitenlijst oktober 2016
» Besluitenlijst juni en september 2016
» Besluitenlijst april 2016
» Besluitenlijst maart 2016
» Besluitenlijst NN februari 2016
» Besluitenlijst NN januari 2016
» Besluitenlijst districtsbestuursvergadering Noord Nederland
» Besluiten districtsbestuur NN van 17 november 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 20 oktober 2015
» Besluitenlijst september 2015 van de districtsbestuursvergadering NN
» Besluiten dib NN van 18 augustus 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 2 juni 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 11 mei 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 14 april 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 17 maart 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 10 februari
» Besluitenlijst dib NN van 19 januari 2015
» Besluitenlijst december 2014
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van oktober 2014
» Besluiten districtsbestuur NN van 19 augustus 2014
» Besluitenlijst districtsbestuursvergadering van 12 mei 2014
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van april 2014
» Besluitenlijst Noord Nederland van 4 februari 2014
» Openingswoord voorzitter van de Algemene District Leden Vergadering NN
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van 14 januari 2014
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg