Nederlands     English
JBN Home
Home
Nieuws
Organisatie
Archief
Bestuur
Bondsraadleden
Commissies
Scheidsrechters
Scholen en Verenigingen
Aanvraag formulieren
Judo
Jiujitsu
Aikido
Agenda
Verenigingsadvisering
Aangepast judo
 
 
Besluitenlijst districtsbestuur NN van oktober 2014

Besluitenlijst van  de Districtsbestuursvergadering van het District Noord Nederland van de Judo Bond Nederland gehouden op 28 oktober 2014 in gebouw Dorpshuis “de Til,  Tolberterstraat 36 te Leek.

 Aanwezig: Het voltallige districtsbestuur en D.O.C. 

1.         Het verslag van de vergadering van 16 september 2014 wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.  

2.         De besluitenlijst van 16 september 2014 wordt goedgekeurd en zal naar het bondsbestuur en de bondsraad NN worden verstuurd en op de website worden geplaatst. 

3.         Een aanvraag voor een districtsonderscheiding zal niet worden gehonoreerd, vanwege het  niet voldoen aan de criteria. 

4.         Budgetaanvragen voor activiteiten van iedere discipline zullen pas worden meegenomen in de districtsbegroting nadat er tijdig een duidelijke planning bij het bestuur is ingediend.  

5.         Voor het uitlenen van de districtsmat buiten het district zal alleen een uitzondering worden gemaakt voor evenementen die buiten de districtsgrenzen worden gehouden, maar die wel worden aangevraagd door een JBN-club binnen ons district. Hiervoor zal wel een extra bijdrage worden gevraagd.  

6.         De afdracht van de Districtskampioenschappen zal in het vervolg per evenement worden afgerekend met het bondsbureau. 

Opgemaakt op  28 oktober 2014, 

Vastgesteld op  18 november 2014 

De secretaris, 

 

T. H. Huizinga

 

 
» Besluitenlijst maart 2018
» Besluitenlijst februari 2018
» Besluitenlijst januari 2018
» Besluitenlijst december 2017
» Besluitenlijst november 2017
» Besluiten oktober
» Besluiten september
» Besluiten juni 2017
» Besluiten april 2017
» Besluitenlijst maart 2017
» Besluitenlijst februari 2017
» Besluitenlijst januari 2017
» Besluitenlijst december 2016
» Besluitenlijst november 2016
» Besluitenlijst oktober 2016
» Besluitenlijst juni en september 2016
» Besluitenlijst april 2016
» Besluitenlijst maart 2016
» Besluitenlijst NN februari 2016
» Besluitenlijst NN januari 2016
» Besluitenlijst districtsbestuursvergadering Noord Nederland
» Besluiten districtsbestuur NN van 17 november 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 20 oktober 2015
» Besluitenlijst september 2015 van de districtsbestuursvergadering NN
» Besluiten dib NN van 18 augustus 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 2 juni 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 11 mei 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 14 april 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 17 maart 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 10 februari
» Besluitenlijst dib NN van 19 januari 2015
» Besluitenlijst december 2014
» Besluiten districtsbestuur NN van 16 septermber 2014.
» Besluiten districtsbestuur NN van 19 augustus 2014
» Besluitenlijst districtsbestuursvergadering van 12 mei 2014
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van april 2014
» Besluitenlijst Noord Nederland van 4 februari 2014
» Openingswoord voorzitter van de Algemene District Leden Vergadering NN
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van 14 januari 2014
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg