Nederlands     English
JBN Home
Home
Nieuws
Organisatie
Archief
Bestuur
Bondsraadleden
Commissies
Scheidsrechters
Scholen en Verenigingen
Aanvraag formulieren
Judo
Jiujitsu
Aikido
Agenda
Verenigingsadvisering
Aangepast judo
 
 
Besluitenlijst december 2014

Besluitenlijst van  de Districtsbestuursvergadering van het District Noord Nederland van de Judo Bond Nederland gehouden op 15 december 2014 in gebouw Dorpshuis “de Til,  Tolberterstraat 36 te Leek.

Afwezig met kennisgeving: Cees Roest. 

1.         Het verslag van de vergadering van 18 november 2014 wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.

 2.         De besluitenlijst wordt goedgekeurd en zal naar het bondsbestuur en de bondsraad NN worden verstuurd en op de website worden geplaatst.

3.         Het districtsbestuur wil de contacten tussen het districtsbestuur en de clubs verbeteren. Hiertoe zal er middels een brief aan de besturen van alle clubs in Noord Nederland gevraagd worden of men er prijs op zou stellen om een afvaardiging van het districtsbestuur  te ontvangen bij een bestuursvergadering. De bedoeling is dan om onderling ideeën uit te wisselen en problemen en oplossingen te bespreken.

 4.         Om verwarring bij het afgaan van een brandalarm tijdens toernooien te voorkomen, zal er een brief worden rondgestuurd waarbij de clubs worden gewezen op het nagaan van de procedures van een sporthal in geval van calamiteiten. Tevens zal de handelswijze van de scheidsrechters in een dergelijk geval worden toegelicht. 

 5.         Besloten wordt dat de penningmeester in het vervolg twee keer per jaar een rapportage naar het bondsbureau zal sturen.

 6.         Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de administratie van de districtstraining.

 7.         Om een NK voor ons district te behouden zullen er gesprekken worden gevoerd met de gemeente Drachten, Het Alfacollege en Sportstad Heerenveen.

 8.         Om de werkdruk voor de secretaris te verminderen wordt er besloten om tijdens de vergadering i.p.v. een verslag in het vervolg alleen een besluitenlijst en een actielijst  op te stellen.

9.         Er  zal een opzet worden gemaakt voor de brainstormsessie over de budodag. Deze zal plaatsvinden tijdens de bestuursvergadering van 19 januari.

Opgemaakt op  15 december 2014,

Vastgesteld op  19 januari  2014

De secretaris,

 

T. H. Huizinga

 

 
» Besluitenlijst april 2018
» Besluitenlijst maart 2018
» Besluitenlijst februari 2018
» Besluitenlijst januari 2018
» Besluitenlijst december 2017
» Besluitenlijst november 2017
» Besluiten oktober
» Besluiten september
» Besluiten juni 2017
» Besluiten april 2017
» Besluitenlijst maart 2017
» Besluitenlijst februari 2017
» Besluitenlijst januari 2017
» Besluitenlijst december 2016
» Besluitenlijst november 2016
» Besluitenlijst oktober 2016
» Besluitenlijst juni en september 2016
» Besluitenlijst april 2016
» Besluitenlijst maart 2016
» Besluitenlijst NN februari 2016
» Besluitenlijst NN januari 2016
» Besluitenlijst districtsbestuursvergadering Noord Nederland
» Besluiten districtsbestuur NN van 17 november 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 20 oktober 2015
» Besluitenlijst september 2015 van de districtsbestuursvergadering NN
» Besluiten dib NN van 18 augustus 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 2 juni 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 11 mei 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 14 april 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 17 maart 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 10 februari
» Besluitenlijst dib NN van 19 januari 2015
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van oktober 2014
» Besluiten districtsbestuur NN van 16 septermber 2014.
» Besluiten districtsbestuur NN van 19 augustus 2014
» Besluitenlijst districtsbestuursvergadering van 12 mei 2014
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van april 2014
» Besluitenlijst Noord Nederland van 4 februari 2014
» Openingswoord voorzitter van de Algemene District Leden Vergadering NN
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van 14 januari 2014
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg