Nederlands     English
JBN Home
Home
Nieuws
Organisatie
Archief
Bestuur
Bondsraadleden
Commissies
Scheidsrechters
Scholen en Verenigingen
Aanvraag formulieren
Judo
Jiujitsu
Aikido
Agenda
Verenigingsadvisering
Aangepast judo
 
 
Besluiten districtsbestuur NN van 10 februari

Besluitenlijst van  de Districtsbestuursvergadering van het District Noord Nederland van de Judo Bond Nederland gehouden op 10 februari 2015 in gebouw Dorpshuis “de Til,  Tolberterstraat 36 te Leek.

 Aanwezig: Het voltallige districtsbestuur en D.O.C. 

1.         De besluitenlijst van 19 januari 2015 wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld. Deze zal naar het bondsbestuur en de bondsraad NN worden verstuurd en op de website worden geplaatst.

2.         Als gevolg van het vaker doorsturen van in- en uitgaande e-mails zal het bijhouden van de postlijsten worden vereenvoudigd.

3.         De datum voor de district budodag is vastgesteld op zaterdag 31 oktober 2015.

4.         Er zullen nog een aantal extra vergaderingen worden belegd met een werkgroep voor de organisatie van de district budodag.

5.         De penningmeester zal een begroting maken met verschillende opties voor de berekening van het entreegeld voor de budodag.

6.         Besloten wordt om na afloop van de budodag geen barbecue maar een afsluiting te houden met een hapje en een drankje voor alle vrijwilligers

7.         Er zullen gesprekken worden gevoerd met de gemeente Leek en Stadskanaal over de condities van een te houden NK in Sportcentrum Leek of het Pagedal.

8.         Er zal overleg worden gepleegd met het bondsbureau over de wenselijkheid van het instellen van een district katacommissie

9.         De eerstvolgende reguliere districtsbestuursvergadering wordt gehouden in Dedemsvaart.

10.       Er zullen twee districtsonderscheidingen worden uitgereikt en er wordt 1 bondsonderscheiding aangevraagd.

 

Opgemaakt op  10 februari  2015,

Vastgesteld op  17 maart  2015

De secretaris,

 

T. H. Huizinga

 

 
» Besluitenlijst april 2018
» Besluitenlijst maart 2018
» Besluitenlijst februari 2018
» Besluitenlijst januari 2018
» Besluitenlijst december 2017
» Besluitenlijst november 2017
» Besluiten oktober
» Besluiten september
» Besluiten juni 2017
» Besluiten april 2017
» Besluitenlijst maart 2017
» Besluitenlijst februari 2017
» Besluitenlijst januari 2017
» Besluitenlijst december 2016
» Besluitenlijst november 2016
» Besluitenlijst oktober 2016
» Besluitenlijst juni en september 2016
» Besluitenlijst april 2016
» Besluitenlijst maart 2016
» Besluitenlijst NN februari 2016
» Besluitenlijst NN januari 2016
» Besluitenlijst districtsbestuursvergadering Noord Nederland
» Besluiten districtsbestuur NN van 17 november 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 20 oktober 2015
» Besluitenlijst september 2015 van de districtsbestuursvergadering NN
» Besluiten dib NN van 18 augustus 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 2 juni 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 11 mei 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 14 april 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 17 maart 2015
» Besluitenlijst dib NN van 19 januari 2015
» Besluitenlijst december 2014
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van oktober 2014
» Besluiten districtsbestuur NN van 16 septermber 2014.
» Besluiten districtsbestuur NN van 19 augustus 2014
» Besluitenlijst districtsbestuursvergadering van 12 mei 2014
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van april 2014
» Besluitenlijst Noord Nederland van 4 februari 2014
» Openingswoord voorzitter van de Algemene District Leden Vergadering NN
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van 14 januari 2014
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg