Nederlands     English
JBN Home
Home
Nieuws
Organisatie
Archief
Bestuur
Bondsraadleden
Commissies
Scheidsrechters
Scholen en Verenigingen
Aanvraag formulieren
Judo
Jiujitsu
Aikido
Agenda
Verenigingsadvisering
Aangepast judo
 
 
Besluiten districtsbestuur NN van 17 maart 2015

Besluitenlijst van  de Districtsbestuursvergadering van het District Noord Nederland van de Judo Bond Nederland gehouden op 17 maart 2015 te Dedemsvaart

Aanwezig: Het voltallige districtsbestuur en D.O.C. 

1.         De besluitenlijst van 10 februari 2015 wordt na een kleine wijziging goedgekeurd en vastgesteld. Deze zal naar het bondsbestuur en de bondsraad NN worden verstuurd en op de website worden geplaatst. 

2.         De mogelijkheden voor het opzetten van een facebook pagina voor het district NN zal worden onderzocht. 

3.         Besloten wordt om discussies via de e-mail alleen intern te voeren en alleen als de tijdsdruk dit vereist. 

4.         Er zal weer een vergadering worden gepland met een afvaardiging van zowel de District Aikido Commissie  als de District Jiu-Jitsu Commissies. 

5.         Er wordt een rooster opgesteld voor het bezoek aan bestuursvergadering van verschillende clubs of met de eigenaren van verschillende sportscholen. 

6.         Op 31 maart wordt er weer een overleg gepland met de afgevaardigden van verschillende commissies en disciplines over de organisatie van een district budodag. 

7.         Besloten wordt om de toestemming voor een toernooi in te trekken wegens een verkeerde planning en het toelaten van clubs die geen JBN-lid zijn. 

8.         Besloten wordt om aan een gewaardeerde EHBO-vrijwilligster een afscheidscadeau aan te bieden. 

9.         I.v.m. de beslissing van de N.W.O.C. om het NK-18 niet in Emmen maar in Leek te houden, worden gesprekken met andere gegadigden voor de komende 3 jaren tijdelijk opgeschort of eventueel afgelast. 

10.       Besloten wordt om bij het bondsbestuur aan te dringen op een goede compensatie voor judovereniging Vos- Zuidoost Drenthe, vanwege het gezichts-, inkomsten- en vrijwilligersverlies door het verplaatsen van het NK-18.  

Opgemaakt op  17 maart  2015, 

Vastgesteld op  14 april 2015 

De secretaris, 

T. H. Huizinga

 

 
» Besluitenlijst maart 2018
» Besluitenlijst februari 2018
» Besluitenlijst januari 2018
» Besluitenlijst december 2017
» Besluitenlijst november 2017
» Besluiten oktober
» Besluiten september
» Besluiten juni 2017
» Besluiten april 2017
» Besluitenlijst maart 2017
» Besluitenlijst februari 2017
» Besluitenlijst januari 2017
» Besluitenlijst december 2016
» Besluitenlijst november 2016
» Besluitenlijst oktober 2016
» Besluitenlijst juni en september 2016
» Besluitenlijst april 2016
» Besluitenlijst maart 2016
» Besluitenlijst NN februari 2016
» Besluitenlijst NN januari 2016
» Besluitenlijst districtsbestuursvergadering Noord Nederland
» Besluiten districtsbestuur NN van 17 november 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 20 oktober 2015
» Besluitenlijst september 2015 van de districtsbestuursvergadering NN
» Besluiten dib NN van 18 augustus 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 2 juni 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 11 mei 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 14 april 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 10 februari
» Besluitenlijst dib NN van 19 januari 2015
» Besluitenlijst december 2014
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van oktober 2014
» Besluiten districtsbestuur NN van 16 septermber 2014.
» Besluiten districtsbestuur NN van 19 augustus 2014
» Besluitenlijst districtsbestuursvergadering van 12 mei 2014
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van april 2014
» Besluitenlijst Noord Nederland van 4 februari 2014
» Openingswoord voorzitter van de Algemene District Leden Vergadering NN
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van 14 januari 2014
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg