Nederlands     English
JBN Home
Home
Nieuws
Organisatie
Archief
Bestuur
Bondsraadleden
Commissies
Scheidsrechters
Scholen en Verenigingen
Aanvraag formulieren
Judo
Jiujitsu
Aikido
Agenda
Verenigingsadvisering
Aangepast judo
 
 
Besluiten districtsbestuur NN van 14 april 2015

Besluitenlijst van  de Districtsbestuursvergadering van het District Noord Nederland van de Judo Bond Nederland gehouden op 14 april 2015  te Leek 

Afwezig met kennisgeving:         Alex Nijhoff (wegens verblijf in het buitenland) 

1.         De besluitenlijst van 17 maart 2015 wordt goedgekeurd en vastgesteld. Deze zal naar het bondsbestuur en de bondsraad NN worden verstuurd en op de website worden geplaatst. 

2.         Besloten wordt om een facebook pagina te maken voor het district NN voor een proefperiode van maximaal 3 maanden.

3.         Na de afzegging van een kandidaat voor de functie van assistent secretaris zal er opnieuw gezocht worden naar een assistent(e) voor de secretaris. 

4.         De toernooiorganisaties zullen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid betreffende de controle van het lidmaatschap van de JBN van hun deelnemers. 

5.         Besloten wordt om bij het bondsbureau na te vragen of de winnaars bij het WK-Jiu-Jitsu in aanmerking komen voor een bijzondere promotie. 

6.         De webmaster van de JBN zal gevraagd worden te vroeg gepubliceerde en dus onjuiste informatie van de site te (laten) verwijderen. 

Opgemaakt op  14 april  2015, 

Vastgesteld op  11 mei 2015 

De secretaris,

 

T. H. Huizinga

 

 
» Besluitenlijst maart 2018
» Besluitenlijst februari 2018
» Besluitenlijst januari 2018
» Besluitenlijst december 2017
» Besluitenlijst november 2017
» Besluiten oktober
» Besluiten september
» Besluiten juni 2017
» Besluiten april 2017
» Besluitenlijst maart 2017
» Besluitenlijst februari 2017
» Besluitenlijst januari 2017
» Besluitenlijst december 2016
» Besluitenlijst november 2016
» Besluitenlijst oktober 2016
» Besluitenlijst juni en september 2016
» Besluitenlijst april 2016
» Besluitenlijst maart 2016
» Besluitenlijst NN februari 2016
» Besluitenlijst NN januari 2016
» Besluitenlijst districtsbestuursvergadering Noord Nederland
» Besluiten districtsbestuur NN van 17 november 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 20 oktober 2015
» Besluitenlijst september 2015 van de districtsbestuursvergadering NN
» Besluiten dib NN van 18 augustus 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 2 juni 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 11 mei 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 17 maart 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 10 februari
» Besluitenlijst dib NN van 19 januari 2015
» Besluitenlijst december 2014
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van oktober 2014
» Besluiten districtsbestuur NN van 16 septermber 2014.
» Besluiten districtsbestuur NN van 19 augustus 2014
» Besluitenlijst districtsbestuursvergadering van 12 mei 2014
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van april 2014
» Besluitenlijst Noord Nederland van 4 februari 2014
» Openingswoord voorzitter van de Algemene District Leden Vergadering NN
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van 14 januari 2014
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg