Nederlands     English
JBN Home
Home
Nieuws
Organisatie
Archief
Bestuur
Bondsraadleden
Commissies
Scheidsrechters
Scholen en Verenigingen
Aanvraag formulieren
Judo
Jiujitsu
Aikido
Agenda
Verenigingsadvisering
Aangepast judo
 
 
Besluiten districtsbestuur NN van 11 mei 2015

Besluitenlijst van  de Districtsbestuursvergadering van het District Noord Nederland van de Judo Bond Nederland gehouden op 11 mei 2015 te Leek 

Afwezig met kennisgeving Cees Roest en Micha Groenendal 

1.         De besluitenlijst van 14 april  2015 wordt na een kleine wijziging goedgekeurd en vastgesteld. Deze zal naar het bondsbestuur en de bondsraad NN worden verstuurd en op de website worden geplaatst. 

2.         Besloten wordt om de danexamens juo en jiu-jitsu niet samen te voegen, aangezien dit geen financieel voordeel lijkt op te leveren. 

3.         Afgesproken wordt, dat het activiteitenprogramma van Jiu-jitsu tijdig zal worden aangeleverd voor plaatsing in de hafjaarlijkse districtsagenda. 

4.         De district aikido commissie en de jiu-jitsucommissies zullen uiterlijk begin september de begrotingen voor het komende jaar indienen bij de penningmeester. 

Opgemaakt op  11 mei  2015, 

Vastgesteld op  2 juni 2015 

De secretaris, 

T. H. Huizinga

 

 

 
» Besluitenlijst maart 2018
» Besluitenlijst februari 2018
» Besluitenlijst januari 2018
» Besluitenlijst december 2017
» Besluitenlijst november 2017
» Besluiten oktober
» Besluiten september
» Besluiten juni 2017
» Besluiten april 2017
» Besluitenlijst maart 2017
» Besluitenlijst februari 2017
» Besluitenlijst januari 2017
» Besluitenlijst december 2016
» Besluitenlijst november 2016
» Besluitenlijst oktober 2016
» Besluitenlijst juni en september 2016
» Besluitenlijst april 2016
» Besluitenlijst maart 2016
» Besluitenlijst NN februari 2016
» Besluitenlijst NN januari 2016
» Besluitenlijst districtsbestuursvergadering Noord Nederland
» Besluiten districtsbestuur NN van 17 november 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 20 oktober 2015
» Besluitenlijst september 2015 van de districtsbestuursvergadering NN
» Besluiten dib NN van 18 augustus 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 2 juni 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 14 april 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 17 maart 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 10 februari
» Besluitenlijst dib NN van 19 januari 2015
» Besluitenlijst december 2014
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van oktober 2014
» Besluiten districtsbestuur NN van 16 septermber 2014.
» Besluiten districtsbestuur NN van 19 augustus 2014
» Besluitenlijst districtsbestuursvergadering van 12 mei 2014
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van april 2014
» Besluitenlijst Noord Nederland van 4 februari 2014
» Openingswoord voorzitter van de Algemene District Leden Vergadering NN
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van 14 januari 2014
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg