Nederlands     English
JBN Home
Home
Nieuws
Organisatie
Archief
Bestuur
Bondsraadleden
Commissies
Scheidsrechters
Scholen en Verenigingen
Aanvraag formulieren
Judo
Jiujitsu
Aikido
Agenda
Verenigingsadvisering
Aangepast judo
 
 
Besluiten dib NN van 18 augustus 2015

Besluitenlijst van  de Districtsbestuursvergadering van het District Noord Nederland van de Judo Bond Nederland gehouden op 18 augustus 2015 te Leek 

Aanwezig: Het voltallige districtsbestuur en D.O.C. 

1.         De besluitenlijst van 2 juni 2015 wordt zonder wijziging goedgekeurd en vastgesteld. Deze zal naar het bondsbestuur en de bondsraad NN worden verstuurd en op de website worden geplaatst. 

2.         Zowel de District Jiu-Jitsu Commissie als de Aikido Commissie zullen in de oktobervergadering worden uitgenodigd om een aantal zaken te bespreken met het bestuur. 

3.         De portefeuillehouder wedstrijdzaken zal met de DSCJ bespreken hoe het inzetten van clubscheidsrechters gestimuleerd kan worden bij club toernooien 

4.         Er zal via een advertentie actief worden gezocht naar een voorzitter voor de districtsbondsraad.  

5.         De planning voor de District Budodag zal ook online worden gezet met een apart e-mailadres voor de aanmeldingen. 

6.         Gezien onze slechte ervaringen met het uitlenen en het terugbrengen van de  judopakken behorende bij de aanhangwagen met puzzelmatten, zal de districtsvoorzitter het probleem van de verantwoordelijkheid hiervoor bespreken met het bondsbureau.  

7.         Het bondsbureau zal gevraagd worden naar de voortgang van het voorstel voor het houden van een werksessie in Noord Nederland. 

8.         Binnenkort zal de penningmeester a.i. zijn werkzaamheden volledig overdragen aan zijn beoogde opvolger. 

9.         De kosten voor het vervoer van de districtsmat zijn gestegen en de nota voor de toernooiorganisaties zal derhalve per 1 januari 2016 worden aangepast. 

10.      De voortgang van een aanvraag voor 48 gele en 48 blauwe matten zal met het bondsbureau worden besproken 

11.      De eigen bijdrage voor deelname aan de districtstrainingen en de katatraining zullen vanaf 2016 worden verhoogd. 

12.      Besloten wordt tot het instellen van een katawerkgroep, waarbij aangetekend wordt dat alle kosten en baten van deze werkgroep en de activiteiten die men zal ontplooien budgetneutraal zullen moeten zijn. 

13.      Bij hoge uitzondering zal er geprobeerd worden budget te vinden voor het naar Noord Nederland halen van 3 Japanners door een in te stellen katawerkgroep, echter alleen onder de voorwaarde dat de deelnemers lid dienen te zijn van de JBN.

 

 

 
» Besluitenlijst februari 2018
» Besluitenlijst januari 2018
» Besluitenlijst december 2017
» Besluitenlijst november 2017
» Besluiten oktober
» Besluiten september
» Besluiten juni 2017
» Besluiten april 2017
» Besluitenlijst maart 2017
» Besluitenlijst februari 2017
» Besluitenlijst januari 2017
» Besluitenlijst december 2016
» Besluitenlijst november 2016
» Besluitenlijst oktober 2016
» Besluitenlijst juni en september 2016
» Besluitenlijst april 2016
» Besluitenlijst maart 2016
» Besluitenlijst NN februari 2016
» Besluitenlijst NN januari 2016
» Besluitenlijst districtsbestuursvergadering Noord Nederland
» Besluiten districtsbestuur NN van 17 november 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 20 oktober 2015
» Besluitenlijst september 2015 van de districtsbestuursvergadering NN
» Besluiten districtsbestuur NN van 2 juni 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 11 mei 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 14 april 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 17 maart 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 10 februari
» Besluitenlijst dib NN van 19 januari 2015
» Besluitenlijst december 2014
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van oktober 2014
» Besluiten districtsbestuur NN van 16 septermber 2014.
» Besluiten districtsbestuur NN van 19 augustus 2014
» Besluitenlijst districtsbestuursvergadering van 12 mei 2014
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van april 2014
» Besluitenlijst Noord Nederland van 4 februari 2014
» Openingswoord voorzitter van de Algemene District Leden Vergadering NN
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van 14 januari 2014
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg