Nederlands     English
JBN Home
Home
Nieuws
Organisatie
Archief
Bestuur
Bondsraadleden
Commissies
Scheidsrechters
Scholen en Verenigingen
Aanvraag formulieren
Judo
Jiujitsu
Aikido
Agenda
Verenigingsadvisering
Aangepast judo
 
 
Besluitenlijst NN januari 2016

Besluitenlijst van  de Districtsbestuursvergadering van het District Noord Nederland van de Judo Bond Nederland gehouden op 21 januari 2016 te Groningen 

Aanwezig: Het voltallige districtsbestuur en een lid van de D.O.C. 

1.         De besluitenlijst van 17 december 2015 wordt zonder wijziging goedgekeurd en vastgesteld. Deze zal naar het bondsbestuur en de bondsraad NN worden verstuurd en op de website worden geplaatst. 

2.         Bij uitnodigingen voor activiteiten die een bijdrage krijgen of bekostigd worden door het district, zal er meer controle worden uitgeoefend op lidmaatschap van de JBN, om de leden meer bewust te maken van de voordelen van het JBN-lidmaatschap (Wat  doet de JBN voor ons?). 

3.         De secretaris zal aandringen op een tijdige inzending van agendapunten door het bondsbureau en bondsbestuur voor de agenda van de District Leden Vergadering. 

4.         Het districtsbestuur zal in enkele brainstormsessies een sponsorplan gaan bedenken om meer inkomsten te kunnen genereren. 

5.         Er zullen 3 bestuursleden aanwezig zijn op de bijeenkomst die wordt georganiseerd op 23 januari in Ede over de gevolgen van de besluiten van de laatstgehouden Bondsraadsvergadering. 

6.         Het districtsbestuur denkt na over hoe we de clubs kunnen stimuleren om een keurmerk aan te vragen om zodoende meer JBN-leden te kunnen verwerven.  

7.         Door het afkeuren van de trailer is het bestuur genoodzaakt geweest om tussentijds te besluiten tot de aanschaf van een andere trailer uit het resterende districtsbudget van 2015 met een aanvulling van 2016. Het bondsbureau en bondsbestuur heeft hier op voortreffelijke en snelle wijze op ingespeeld zodat de trailer direct kon worden aangeschaft. 

8.         De kosten van het vervoer van de matten zijn dusdanig hoog, dat de eigen bijdrage, ondanks de aparte toernooibijdrage van € 50,00 bij de aanvraag via JBN.toernooi.nl, niet verlaagd kan worden. 

9.         I.v.m. het Hemelvaart weekend wordt de eerder gestelde datum voor de vrijwilligersavond nog even open gelaten totdat er meer zekerheid is omtrent de juistheid van deze datum. 

Opgemaakt op  21 januari  2016, 

Vastgesteld op  18 februari 2016 

De secretaris, 

T. H. Huizinga

 

 
» Besluitenlijst april 2018
» Besluitenlijst maart 2018
» Besluitenlijst februari 2018
» Besluitenlijst januari 2018
» Besluitenlijst december 2017
» Besluitenlijst november 2017
» Besluiten oktober
» Besluiten september
» Besluiten juni 2017
» Besluiten april 2017
» Besluitenlijst maart 2017
» Besluitenlijst februari 2017
» Besluitenlijst januari 2017
» Besluitenlijst december 2016
» Besluitenlijst november 2016
» Besluitenlijst oktober 2016
» Besluitenlijst juni en september 2016
» Besluitenlijst april 2016
» Besluitenlijst maart 2016
» Besluitenlijst NN februari 2016
» Besluitenlijst districtsbestuursvergadering Noord Nederland
» Besluiten districtsbestuur NN van 17 november 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 20 oktober 2015
» Besluitenlijst september 2015 van de districtsbestuursvergadering NN
» Besluiten dib NN van 18 augustus 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 2 juni 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 11 mei 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 14 april 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 17 maart 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 10 februari
» Besluitenlijst dib NN van 19 januari 2015
» Besluitenlijst december 2014
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van oktober 2014
» Besluiten districtsbestuur NN van 16 septermber 2014.
» Besluiten districtsbestuur NN van 19 augustus 2014
» Besluitenlijst districtsbestuursvergadering van 12 mei 2014
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van april 2014
» Besluitenlijst Noord Nederland van 4 februari 2014
» Openingswoord voorzitter van de Algemene District Leden Vergadering NN
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van 14 januari 2014
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg