Nederlands     English
JBN Home
Home
Nieuws
Organisatie
Archief
Bestuur
Bondsraadleden
Commissies
Scheidsrechters
Scholen en Verenigingen
Aanvraag formulieren
Judo
Jiujitsu
Aikido
Agenda
Verenigingsadvisering
Aangepast judo
 
 
Besluitenlijst maart 2016

Besluitenlijst van  de Districtsbestuursvergadering van het District Noord Nederland van de Judo Bond Nederland gehouden op 24 maart 2016 te Groningen

 

Aanwezig: Het voltallige districtsbestuur met uitzondering van Cees Roest

 

 1.   De besluitenlijst van 18 februari 2016 wordt zonder wijziging goedgekeurd en vastgesteld. Deze zal naar het bondsbestuur en de bondsraad NN worden verstuurd en op de website worden geplaatst.


2.   Er zal een plan worden bedacht om commissieleden en andere prominente personen uit de budowereld uit te nodigen om mee te denken over de toekomst van ons district.

 

3.   Tijdens het NK-18 in Leek zal er gekeken worden naar de constructie van het erepodium, zodat we dit voorbeeld kunnen gebruiken voor het construeren van ons eigen erepodium.

 

4.   Besloten wordt, om uit te zoeken of de foto’s van de district budodag op een site kunnen worden geplaatst, zodat deze toegankelijk zijn voor alle belangstellenden.

 

5.   Voor het district Opstaptoernooi op 12 november in Roden zal geprobeerd worden om een judotopper uit te nodigen.

 

6.   De uitnodiging voor de vrijwilligersavond kan binnenkort worden verstuurd.

 

7.   De vergaderavond van de districtsbestuursvergaderingen zal worden verplaatst naar de donderdagavond.

 

  

Opgemaakt op  24 maart 2016,

 

Vastgesteld op  21 april 2016

  

De secretaris,

 

 

T. H. Huizinga

 


 
 

 
» Besluitenlijst februari 2018
» Besluitenlijst januari 2018
» Besluitenlijst december 2017
» Besluitenlijst november 2017
» Besluiten oktober
» Besluiten september
» Besluiten juni 2017
» Besluiten april 2017
» Besluitenlijst maart 2017
» Besluitenlijst februari 2017
» Besluitenlijst januari 2017
» Besluitenlijst december 2016
» Besluitenlijst november 2016
» Besluitenlijst oktober 2016
» Besluitenlijst juni en september 2016
» Besluitenlijst april 2016
» Besluitenlijst NN februari 2016
» Besluitenlijst NN januari 2016
» Besluitenlijst districtsbestuursvergadering Noord Nederland
» Besluiten districtsbestuur NN van 17 november 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 20 oktober 2015
» Besluitenlijst september 2015 van de districtsbestuursvergadering NN
» Besluiten dib NN van 18 augustus 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 2 juni 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 11 mei 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 14 april 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 17 maart 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 10 februari
» Besluitenlijst dib NN van 19 januari 2015
» Besluitenlijst december 2014
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van oktober 2014
» Besluiten districtsbestuur NN van 16 septermber 2014.
» Besluiten districtsbestuur NN van 19 augustus 2014
» Besluitenlijst districtsbestuursvergadering van 12 mei 2014
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van april 2014
» Besluitenlijst Noord Nederland van 4 februari 2014
» Openingswoord voorzitter van de Algemene District Leden Vergadering NN
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van 14 januari 2014
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg