Nederlands     English
JBN Home
Home
Nieuws
Organisatie
Archief
Bestuur
Bondsraadleden
Commissies
Scheidsrechters
Scholen en Verenigingen
Aanvraag formulieren
Judo
Jiujitsu
Aikido
Agenda
Verenigingsadvisering
Aangepast judo
 
 
Besluitenlijst juni en september 2016

Besluitenlijst van  de Districtsbestuursvergadering van het District Noord Nederland van de Judo Bond Nederland gehouden op 9 juni en 15 september 2016 te Groningen

 

Aanwezig op 9 juni het voltallige bestuur. Op 15 september afwezig met kennisgeving: Thea Huizinga

1.   De besluitenlijst van april 2016 wordt zonder wijziging goedgekeurd en vastgesteld. Deze zal naar het bondsbestuur en de bondsraad NN worden verstuurd en op de website worden geplaatst.

2.   Omdat er maar weinig belangstelling was voor de vrijwilligersavond wordt er besloten om bij een volgende vrijwilligersavond weer naar een buffet- of wok restaurant te gaan.

3.   Vanwege het feit dat de huidige portefeuillehouder Wedstrijdzaken heeft besloten om bij de eerstkomende districtsledenvergadering zijn functie neer te leggen, wordt er besloten om z.s.m. naar een vervanger op zoek te gaan.

4.   De portefeuillehouder Wedstijd- en Ledenzaken en de portefeuillehouder FinanciĆ«n hebben besloten om per direct hun portefeuille ter beschikking te stellen. Zij kunnen zich niet verenigen met het algehele beleid van het bondsbestuur en in het bijzonder met het bondsbesluit om het contract van de directeur niet te verlengen en met de houding en bemoeienissen van de landelijke bondsraadsleden met het beleid van de JBN.

5.   De overige 3 bestuursleden hebben besloten om zich te beraden op hun positie en willen hierover in gesprek met het bondsbestuur.

6.   Besloten wordt om ook op zoek te gaan naar een versterking van de DOC met iemand voor PR en communicatie.

7.   Om de kosten van het DK-teams in de hand te houden, zal er strenger worden toegezien op de betaling van de borg van de aangemelde teams.

Besloten wordt om de prijsuitreikingen bij toernooien die door het district georganiseerd worden, te laten doen door een official in bondsoutfit.

 

Opgemaakt op  9 juni en 15 september 2016

Vastgesteld op  20 oktober 2016

De secretaris,

T. H. Huizinga


 
 

 
» Besluitenlijst maart 2018
» Besluitenlijst februari 2018
» Besluitenlijst januari 2018
» Besluitenlijst december 2017
» Besluitenlijst november 2017
» Besluiten oktober
» Besluiten september
» Besluiten juni 2017
» Besluiten april 2017
» Besluitenlijst maart 2017
» Besluitenlijst februari 2017
» Besluitenlijst januari 2017
» Besluitenlijst december 2016
» Besluitenlijst november 2016
» Besluitenlijst oktober 2016
» Besluitenlijst april 2016
» Besluitenlijst maart 2016
» Besluitenlijst NN februari 2016
» Besluitenlijst NN januari 2016
» Besluitenlijst districtsbestuursvergadering Noord Nederland
» Besluiten districtsbestuur NN van 17 november 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 20 oktober 2015
» Besluitenlijst september 2015 van de districtsbestuursvergadering NN
» Besluiten dib NN van 18 augustus 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 2 juni 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 11 mei 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 14 april 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 17 maart 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 10 februari
» Besluitenlijst dib NN van 19 januari 2015
» Besluitenlijst december 2014
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van oktober 2014
» Besluiten districtsbestuur NN van 16 septermber 2014.
» Besluiten districtsbestuur NN van 19 augustus 2014
» Besluitenlijst districtsbestuursvergadering van 12 mei 2014
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van april 2014
» Besluitenlijst Noord Nederland van 4 februari 2014
» Openingswoord voorzitter van de Algemene District Leden Vergadering NN
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van 14 januari 2014
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg