Nederlands     English
JBN Home
Home
Nieuws
Organisatie
Archief
Bestuur
Bondsraadleden
Commissies
Scheidsrechters
Scholen en Verenigingen
Aanvraag formulieren
Judo
Jiujitsu
Aikido
Agenda
Verenigingsadvisering
Aangepast judo
 
 
Besluitenlijst december 2016

Besluitenlijst van  de Districtsbestuursvergadering van het District Noord Nederland van de Judo Bond Nederland gehouden op 15 december 2016 te Leek

 

Aanwezig: Het voltallige districtsbestuur

 

  1. De besluitenlijst van 17 november 2016 wordt zonder wijziging goedgekeurd en vastgesteld. Deze zal naar het bondsbestuur en de bondsraad NN worden verstuurd en op de website worden geplaatst.

  2. Op de agenda van de DLV zal er een thema worden opgevoerd om de leden meer te betrekken bij de JBN.

  3. Het aanvragen van stages en niet toernooi-gerelateerde evenementen kan de organisatie ervoor kiezen om dit evenement alleen via de e-mail aan te melden bij het districtssecretariaat.  

  4. Bij de organisatie van een evenement met verschillende onderdelen, kan de organisatie volstaan met 1 aanvraag via toernooi.nl, mits de verschillende onderdelen wel worden aangemeld bij het secretariaat.

  5. Het ligt in de bedoeling om jaarlijks op de 3e zondag in juni een 3-sporten-stage te organiseren.

  6. Besloten wordt om een strikte controle uit te oefenen op het JBN-lidmaatschap bij de deelnemers aan de katatraining. Niet JBN-leden zullen een veel hogere eigen bijdrage moeten gaan betalen dan JBN-leden. 

 

Opgemaakt op  15 december 2016,

 

Vastgesteld op  17 januari 2017

 

 

De secretaris,

 

 

 

T. H. Huizinga

 


 
 

 
» Besluitenlijst maart 2018
» Besluitenlijst februari 2018
» Besluitenlijst januari 2018
» Besluitenlijst december 2017
» Besluitenlijst november 2017
» Besluiten oktober
» Besluiten september
» Besluiten juni 2017
» Besluiten april 2017
» Besluitenlijst maart 2017
» Besluitenlijst februari 2017
» Besluitenlijst januari 2017
» Besluitenlijst november 2016
» Besluitenlijst oktober 2016
» Besluitenlijst juni en september 2016
» Besluitenlijst april 2016
» Besluitenlijst maart 2016
» Besluitenlijst NN februari 2016
» Besluitenlijst NN januari 2016
» Besluitenlijst districtsbestuursvergadering Noord Nederland
» Besluiten districtsbestuur NN van 17 november 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 20 oktober 2015
» Besluitenlijst september 2015 van de districtsbestuursvergadering NN
» Besluiten dib NN van 18 augustus 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 2 juni 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 11 mei 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 14 april 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 17 maart 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 10 februari
» Besluitenlijst dib NN van 19 januari 2015
» Besluitenlijst december 2014
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van oktober 2014
» Besluiten districtsbestuur NN van 16 septermber 2014.
» Besluiten districtsbestuur NN van 19 augustus 2014
» Besluitenlijst districtsbestuursvergadering van 12 mei 2014
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van april 2014
» Besluitenlijst Noord Nederland van 4 februari 2014
» Openingswoord voorzitter van de Algemene District Leden Vergadering NN
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van 14 januari 2014
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg