Nederlands     English
JBN Home
Home
Nieuws
Organisatie
Archief
Bestuur
Bondsraadleden
Commissies
Scheidsrechters
Scholen en Verenigingen
Aanvraag formulieren
Judo
Jiujitsu
Aikido
Agenda
Verenigingsadvisering
Aangepast judo
 
 
Besluiten september

Besluitenlijst van  de Districtsbestuursvergadering van het District Noord Nederland van de Judo Bond Nederland gehouden op 14 september 2017 te Leek 

Aanwezig: het voltallige bestuur en Robin Neef als geïnteresseerde.  

1.     De besluitenlijst en het verslag van 1 juni 2017 worden zonder wijziging goedgekeurd en vastgesteld. De besluitenlijst zal naar het bondsbestuur en de bondsraad NN worden verstuurd en op de website worden geplaatst. 

2.     De gebruiksaanwijzing voor de mattentrailer zal worden aangepast. 

3.     De vrijwilligersavond zal worden gehouden bij restaurant “Wereldgeluk” te Groningen. 

4.     In november zal er een bijeenkomst worden georganiseerd met een afvaardiging van de commissies. 

5.     Er zal meer aandacht worden besteed aan de promotie en organisatie van het district opstaptoernooi.  

6.     Er  zullen inlichtingen worden gevraagd over de mogelijkheid van het toekennen van een bijzondere promotie. 

7.     Besloten wordt om een districtsonderscheiding uit te reiken. 

8.     Aangezien de aan hanger met puzzelmatten erg weinig in gebruik is zal worden verzocht om deze weer in Nieuwegein te stallen. 

9.     Er zal gekeken worden naar andere mogelijkheden en wensen voor de katatraining i.v.m. de capaciteit van de huidige zaal. 

10.  Het bestuur zal aanwezig zijn bij de Brown Paper sessie die in Norg gehouden zal worden.

 

Opgemaakt op  14 september 2017, 

Vastgesteld op  19 oktober 2017 

De secretaris, 

T. H. Huizinga

 

 
» Besluitenlijst februari 2018
» Besluitenlijst januari 2018
» Besluitenlijst december 2017
» Besluitenlijst november 2017
» Besluiten oktober
» Besluiten juni 2017
» Besluiten april 2017
» Besluitenlijst maart 2017
» Besluitenlijst februari 2017
» Besluitenlijst januari 2017
» Besluitenlijst december 2016
» Besluitenlijst november 2016
» Besluitenlijst oktober 2016
» Besluitenlijst juni en september 2016
» Besluitenlijst april 2016
» Besluitenlijst maart 2016
» Besluitenlijst NN februari 2016
» Besluitenlijst NN januari 2016
» Besluitenlijst districtsbestuursvergadering Noord Nederland
» Besluiten districtsbestuur NN van 17 november 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 20 oktober 2015
» Besluitenlijst september 2015 van de districtsbestuursvergadering NN
» Besluiten dib NN van 18 augustus 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 2 juni 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 11 mei 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 14 april 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 17 maart 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 10 februari
» Besluitenlijst dib NN van 19 januari 2015
» Besluitenlijst december 2014
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van oktober 2014
» Besluiten districtsbestuur NN van 16 septermber 2014.
» Besluiten districtsbestuur NN van 19 augustus 2014
» Besluitenlijst districtsbestuursvergadering van 12 mei 2014
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van april 2014
» Besluitenlijst Noord Nederland van 4 februari 2014
» Openingswoord voorzitter van de Algemene District Leden Vergadering NN
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van 14 januari 2014
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg