Nederlands     English
JBN Home
Home
Nieuws
Organisatie
Archief
Bestuur
Bondsraadleden
Commissies
Scheidsrechters
Scholen en Verenigingen
Aanvraag formulieren
Judo
Jiujitsu
Aikido
Agenda
Verenigingsadvisering
Aangepast judo
 
 
Besluitenlijst november 2017

Besluitenlijst van  de Districtsbestuursvergadering van het District Noord Nederland van de Judo Bond Nederland gehouden op 16 november 2017 te Leek 

Aanwezig het voltallige bestuur 

1.         De besluitenlijst en de afsprakenlijst van 19 oktober 2017 worden zonder wijziging goedgekeurd en vastgesteld. De besluitenlijst zal op de website worden geplaatst.

2.         Beide leden van de DOC zullen in maart toetreden tot het bestuur. 

3.         Voor de toekomst zal er een rooster worden gemaakt voor een periodiek overleg met de commissieleden 

4.         Aan alle commissieleden zal worden gevraagd om de declaraties van het lopende jaar uiterlijk in te leveren op 1 december van dit jaar. 

5.         Rekeningen die het district krijgt voor extra (en onnodige) ritten van de vrachtauto, zullen worden doorberekend aan de toernooiorganisatie.’ 

6.         Er zal getracht worden een overleg te plannen met de NWOC over de datumwijziging van het DK-15, wat nu in Leek zal plaatsvinden i.p.v. het DK-18. 

7.         Er zal een goede evaluatie worden gehouden over de organisatie van het DK Kata 

8.         We gaan op zoek naar een geschikte kandidaat voor de Nationale Commissie Aangepast Judo 

9.         Er zullen regels worden opgesteld en een borgbedrag worden vastgesteld voor het gebruik van tv-schermen en laptops t.b.v. toernooiorganisaties. 

10.       Het bestuur zal in de kerstvakantie gezamenlijk de vrachtauto in orde gaan maken voor het veilig opbergen van de technische apparatuur. 

11.       Vanwege het niet beschikbaar zijn van scheidsrechters t.g.v. de applicatie kan er geen medewerking worden verleend aan een teamtoernooi in ons district. Er zal hierover ook advies worden gevraagd aan het bondsbureau 

Opgemaakt op  16 november 2017, 

Vastgesteld op  14 december 2017. 

De secretaris, 

T. H. Huizinga

 

 
» Besluitenlijst maart 2018
» Besluitenlijst februari 2018
» Besluitenlijst januari 2018
» Besluitenlijst december 2017
» Besluiten oktober
» Besluiten september
» Besluiten juni 2017
» Besluiten april 2017
» Besluitenlijst maart 2017
» Besluitenlijst februari 2017
» Besluitenlijst januari 2017
» Besluitenlijst december 2016
» Besluitenlijst november 2016
» Besluitenlijst oktober 2016
» Besluitenlijst juni en september 2016
» Besluitenlijst april 2016
» Besluitenlijst maart 2016
» Besluitenlijst NN februari 2016
» Besluitenlijst NN januari 2016
» Besluitenlijst districtsbestuursvergadering Noord Nederland
» Besluiten districtsbestuur NN van 17 november 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 20 oktober 2015
» Besluitenlijst september 2015 van de districtsbestuursvergadering NN
» Besluiten dib NN van 18 augustus 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 2 juni 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 11 mei 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 14 april 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 17 maart 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 10 februari
» Besluitenlijst dib NN van 19 januari 2015
» Besluitenlijst december 2014
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van oktober 2014
» Besluiten districtsbestuur NN van 16 septermber 2014.
» Besluiten districtsbestuur NN van 19 augustus 2014
» Besluitenlijst districtsbestuursvergadering van 12 mei 2014
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van april 2014
» Besluitenlijst Noord Nederland van 4 februari 2014
» Openingswoord voorzitter van de Algemene District Leden Vergadering NN
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van 14 januari 2014
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg