Nederlands     English
JBN Home
Home
Nieuws
Organisatie
Judo
Jiujitsu
Districtsinformatie
Mattenverhuur
Formulieren
 
 
Districtsinformatie 2015-2016 (gewijzigd op 5-8-2015)

INFO DISTRICT JBN Oost-Nederland 2015 – 2016

Accommodatie: Sporthal De Haverkamp, Stationsstraat 30, Markelo, tel. 0547-3634230547-363423

Opgaven met de juiste formulieren sturen aan wedstrijdsecretariaaton@gmail.com alleen door de sportschool of vereniging.

De gegevens worden minimaal een week van tevoren gemaild naar de sportschool of vereniging. Tijdens de weging dient de judoka een judopaspoort met recente foto en de geldige JBN ledenpas te laten zien  Bij DK -18 en -21 moet eveneens een Nederlands paspoort en een identiteitsbewijs getoond worden.

Indien de benodigde papieren voor het einde van de weging niet kunnen worden overlegd, wordt de judoka bij DK buitengesloten. Deze regels zijn conform de afspraken, die binnen de JBN voor alle 7 districten zijn opgesteld. 

Coachen (voorkom problemen, lees dit goed)

De judoka’s mogen op een sportieve manier begeleidt worden conform de in de wedstrijdreglementen bepaalde richtlijnen. De minimum leeftijd om te coachen bij alle districtswedstrijden is 18 jaar, tevens lidmaatschap van de JBN, de organisatie mag naar beide bewijzen vragen.  Uitzonderingen  tijdens de opstaptoernooien zijn de judoka’s (lid van de JBN), die een cursus dojo-assistant, judoleider of relevante opleiding volgen en een stageopdracht hebben. Bewijs dient overlegd te worden.  Vanaf dit seizoen werken we alleen nog maar met coachkaarten, deze zijn bij de wedstrijdleding te verkrijgen voor 5 euro borg, na het tonen van legitimatie en JBN pas.  Daarenboven zal negatief gedrag van de coach ten opzichte van de arbitrage niet meer worden getolereerd. Dat betekent dat er op zal worden toegezien dat de coach zich alleen bemoeit met het coachen van zijn eigen judoka. Alle negatieve handelingen en gedragingen t.o.v. de arbitrage zal direct tot gevolg hebben dat het de coach niet zal worden toegestaan de judoka verder te coachen langs de rand van de mat. Negatieve handelingen zijn onder andere:

 • Aanstootgevend gedrag;
 • Trachten de scheidsrechter te beïnvloeden;
 • Uiten van scheidsrechters-termen en/of gebaren;
 • Het aanvechten / bestrijden van scheidsrechterlijke beslissingen;

Bij overschrijding volgt verwijdering naar de tribune of uit de zaal. De organisatie behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen zaken aanhangig te maken bij de tuchtcommissie.

Betaling

Inschrijfgelden dienen te worden overgemaakt op: Rabobank NL66 RABO 0160 9419 46 t.n.v. Penningmeester JBN – ON onder vermelding van: vereniging, naam en datum. De inschrijving is pas definitief als de betaling binnen is. Na de sluitingsdatum vindt geen restitutie meer plaats.

BUDODAG Oost-Nederland 19 september 2015, hiervoor komt een aparte uitnodiging.   

 

Runners-up training

Runners-up training      :              Woensdag 14-10-2015, 11-11-2015, 9-12-2015, 13-01-2016, 10-02-2016, 9-03-2016, 13-04-2016, 11-05-2016

 

Opstaptoernooien

Indeling:

De indeling geschiedt op leeftijd, gewicht en kleur band.

Juryleden: Iedere sportschool en/of vereniging is verplicht juryleden te leveren.  Coachleeftijd minimal 18 jaar m.u.v. leden in een opleiding bij de JBN. Zij dienen een bewijs te overhandigen bij binnenkomst.  Coachkaarten zijn op naam te verkrijgen bij de hoofdjury.

Toernooi

Datum

Leeftijd

Tijd

Opgaven voor

Band

Kosten

Toegang

Opstaptoernooi

31-10-2015

2004 en later

9.00 – 12.00 uur

10-10-2015

t/m groene band

€ 6,00

gratis

Sinterklaastoernooi

28-11-2015

2004 en later

9.00 – 17.00 uur

7-11-2015

t/m groene band

€ 6,00

gratis

Breedtesport

30-1-2016

2005 en later

9.00 – 12.00 uur

2-1-2016

t/m groene band

€ 6,00

gratis

Opstaptoernooi

27-2-2016

2005 en later

9.00 – 12.00 uur

6-2-2016

t/m groene band

€ 6,00

gratis

Opstaptoernooi

14-5-2016

2005 en later

9.00 – 12.00 uur

23-4-2016

t/m groene band

€ 6,00

gratis

Opstaptoernooi

11-6-2016

2005 en later

9.00 – 12.00 uur

21-5-2016

t/m groene band

€ 6,00

gratis

Technische dag vindt plaats 30 januari ’s morgens, deze is voor scheidsrechters en coaches. 

 

Jiu – Jitsu

Technische Stages

3 oktober 2015

Fighting Stages

13 februari 2016

 

26 maart 2016

Tijd

10.00 uur – 12.00 uur

 

21 mei 2016

 

16 april 2016

Tijd

10.00 uur – 12.00 uur

Tijd

12.00 uur – 14.-00 uur

 
Technisch Examen

19 december 2015

Jiu-Jitsu toernooi

 

Tijd

13.00 uur – 17.00 uur 

25 juni 2016

NK Jiu-Jitsu Almere

23 april 2016

Tijd

13.00 uur – 17.00 uur 

Districtskampioenschappen

De sluitingsdatum wordt strak nageleefd.  Gewichtswijzigingen per mail, alleen door de sportschool of vereniging, worden meegenomen tot zondagavond 24.00 uur voor het DK. Let op: De regels worden streng gehanteerd en niet voldaan aan de eisen betekent automatisch uitsluiting!

Het gebruik van een blauwe judogi is naast de witte judogi toegestaan. Men is hier echter niet toe verplicht. Op het NK senioren, NK -21 en NK -18 is men wel verplicht te verschijnen in zowel wit als blauwe judogi. Tevens met een rugembleem. 

Tijdens de weging dient de judoka een judopaspoort met recente foto en de geldige JBN ledenpas te laten zien. Bij de DK’s -18 en -21 moet tevens een geldig paspoort of identiteitsbewijs getoond worden. Alleen judoka’s van een vereniging of sportschool uit district Oost-Nederland worden toegelaten tot het DK. Indien de benodigde papieren voor het einde van de weging niet kunnen worden overlegd, wordt de judoka, overeenkomstig het besluit van de

JBN,  bij de DK’s buitengesloten  

Toegang: kinderen t/m 7 jaar gratis, 8 t/m 15 jaar met geldig lidmaatschap gratis, 8 t/m 15 jaar zonder geldig lidmaatschap € 1,00, personen van 16 jaar en ouder € 2,50 Minimale leeftijd 18 jaar, bij de kassa of de hoofdjury zijn de coachkaarten te verkrijgen. 

Toernooi

Datum

Leeftijd

Gewichtsklassen

Plaatsing

Tijd vanaf 

Opgaven voor

Min. KYU

ID /

Paspoort

JBN paspoort met recente pasfoto en ledenpas

Kosten

18+ toernooi

Dames

31-10-2015

1998 en eerder

-48, -52, -57, -63, -

70, -78, +78

Niet

13.30

10-10-2015

n.v.t.

nee

ja

€ 10,00

18+ toernooi

Heren

31-10-2015

1998 en eerder

-60, -66, -73, -81, -

90, -100, +100

Niet

13.30

10-10-2015

n.v.t.

nee

ja

€ 10,00

DK -21 jaar

Dames

30-1-2016

1996 t/m 2001

-44, -48, -52, -57, -

63, -70, -78, +78

Eerste 4 NK 13-2-2016

13.30

10-1-2016

23.59 uur

2e kyu

ja

ja

€ 12,50

DK -21 jaar Heren

30-1-2016

1996 t/m 2001

-55, -60, -66, -73, -

81, -90, -100, +100

Eerste 4 NK 13-2-2016

13.30

10-1-2016

23.59 uur

2e kyu

ja

ja

€ 12,50

DK -15 jaar

Dames

27-2-2016

2002 t/m 2004

-32, -36, -40, -44, -

48, -52, -57, -63, +63

Eerste 4 NK 12-3-2016

13.30

7-2-2016

23.59 uur

3e kyu

nee

ja

€ 12,50

DK -15 jaar Heren

27-2-2016

2002 t/m 2004

-34, -38, -42, -46, -

50, -55, -60, -66, +66

Eerste 4 NK 12-3-2016

13.30

7-2-2016

23.59 uur

3e kyu

nee

ja

€ 12,50

DK -12 jaar

Dames

5-3-2016

2005 t/m 2008

-25, -28, -32, -36, -

40, -44, -48, +48

Niet

9.00

14-2-2016

23.59 uur

5e kyu

nee

ja

€ 10.00

DK -12 jaar Heren

5-3-2016

2005 t/m 2008

-24, -27 -30 -34, -38,

-42 -46, -50, +50

Niet

9.00

14-2-2016

23.59 uur

5e kyu

nee

ja

€ 10.00

DK -18 jaar

Dames

5-3-2016

1999 t/m 2002

-40, -44, -48, -52, -

57, -63, -70, +70

Eerste 4 NK 9-4-2016

13.30

14-2-2016

23.59 uur

2e kyu

ja

ja

€ 12,50

DK -18 jaar Heren

5-3-2016

1999 t/m 2002

-46, -50, -55, -60, -

66, -73, -81, -90, +90

Eerste 4 NK 9-4-2016

13.30

14-2-2016

23.59 uur

2e kyu

ja

ja

€ 12,50

 

Dangraden behalen en technisch examen

Aanvraag oranjekaart en opgaven technisch examen kan alleen d.m.v. het downloaden en opsturen van de actuele aanmeld formulieren inclusief bijlagen. Deze formulieren zijn  te vinden op de website van de JBN-ON. Vragen/opmerkingen kunnen worden gemaild naar secretariaat Dan Graden Commissie Judo Oost Nederland: JBNONdan@gmail.com. Eventuele contactgegevens van secretaris/voorzitter van de DGCJ  kunnen worden terug gevonden op de web site. Deelname behalen dangraden is alleen mogelijk indien men:
 • in het bezit is van de oranje kaart
 • aantoonbaar minimaal 3 jaar lid is (geweest) van de JBN
 • in betreffend examen jaar minimaal 16 jaar oud wordt

Deelname behalen dangraden alleen mogelijk indien men in het bezit is van de oranje kaart.

Mogelijkheden om dangraadpunten te behalen in District Oost-Nederland:

 • District Kampioenschappen senioren, -21 jaar, -18 jaar en -15 jaar en 18+ toernooi
 • Toernooien in Hengelo,  Dronten, Almelo en Wehl

Voor meer informatie en opgave zie de evenementenkalender van de JBN: www.JBN.nl  

Data technisch examens judo:

 • 19 december 2015
 • 25 juni 2016

  

Aanvullende training vanuit Dangraden commissie

Onderstaande initiatieven zijn optioneel vanuit de Dangraden commissie  Judo Oost Nederland:

1.       De ‘Kata werkgroep’  beraadt zich op het starten van kata-trainingen binnen ons district in verschillende regio’s: Twente, Achterhoek en Salland

2.       De DGCJ biedt ook in 2015 de mogelijkheid aan verenigingen om een examentraining op locatie te houden. In geval van op locatie komt dan een docent vanuit de DGCJ naar de vereniging om de judoka’s te helpen bij hun kata en/of eigen werkstuk. De vereniging vergoedt de kosten die hiermee gepaard gaan. De aanvraag loopt via H. Dentinger. Belangrijk hierbij is wel dat de aanvrager aangeeft welke methode gewenst is, Kodokan of Busen

3.       Bij voldoende aanmelding is het mogelijk om een aantal (2-4 stuks per ½ jaar ) centrale ‘vrije’ trainingen te organiseren ter voorbereiding op het examen. De kandidaten kunnen dan individueel trainen en krijgen daarbij van aanwezige docent(en) uit de DGCJ begeleiding en advies etc. Deze training geld nadrukkelijk als aanvulling op en als toetsing van de eigen vorderingen en training. Afhankelijk van het aantal gegadigden en geografische spreiding zal op termijn worden gezocht naar 1-2 geschikte locaties. Gezien de opstart gaan wij er  voorlopig van uit dat deze trainingen op een zondag gaat plaatsvinden in de bij Dojo Budo Boot te Zwolle. Afhankelijk van aantal deelnemers wordt een beperkte bijdrage gevraagd. De Intentie vanuit de DGCJ is om bij voldoende continuïteit deze training structureel te laten plaatsvinden.     

Interesse in een van bovenstaand genoemde mogelijkheden, meldt dit dan aan bij: JBNONdan@gmail.com. Geef daarbij wel even je voorkeurs optie aan, maar natuurlijk sluit de opties elkaar niet uit. Probeer daarbij natuurlijk  vanuit je vereniging naast je eigen UKE meer mensen mee te krijgen naar de genoemde trainingen!     

 

 

Teamwedstrijden

(de regels en de gewichten  voor de teamcompetitie kunnen nog worden aangepast na het overleg tussen het bondsbestuur, NWOC en DWOC’s)

•       Er wordt in poules gejudood en in iedere poule zijn er drie of vier prijzen.

•       Teams mogen bestaan uit 2 verenigingen, de naam hoeft niet als combiteam vermeld te zijn. Bij opgaven dient deze wel doorgegeven te zijn.  

•       Klasses worden samengevoegd indien er te weinig inschrijvingen zijn per klasse. Aan de clubs wordt dan vooraf gevraagd of ze als ippon team mee willen doen en zich kunnen plaatsen voor het NK. 

•       Alleen in de Ipponklasse plaatst de nummer 1 zich voor het NK (misschien worden dit de nummers 1 en 2).

•       De judoka moet bij de JBN geregistreerd staan bij een club die valt onder Oost-Nederland, m.u.v. teamtoernooi -18 en senioren.  ?        Judoka mag maar in één team per dag uitkomen. 

•       Tijdens de weging dient de judoka het judopaspoort met een geldige ledenpas en een recente foto te laten zien.

•       Indien de papieren in de ipponklasse voor het einde van de weging niet aanwezig zijn, kan de judoka helaas niet deelnemen.

•       Bij de teams -10, -12 en -15 is een marge van 0,2 kg toegestaan.

•       De eindronde zal vastgesteld worden als het aantal teams per poule bekend is. Bij deelname van twee teams in een klasse worden de voorrondes meegeteld. 

•       Bij meerdere teams worden er kruisfinales gejudood. Ook dan tellen de voorrondes mee. 

•       De District Wedstrijd Organisatie Commissie houdt toezicht op het verloop van de competitie en beslist in gevallen waar de wedstrijdreglementen en wedstrijdbepalingen niet in voorzien.

Toernooi

Datum

Leeftijd

Gewichtsklassen

Min Kyu

Klasse

Tijd vanaf

Opgaven voor

Aantal prijzen per poule

Kosten

Teamtoernooi -10 

10-10-2015

2006 en later

Heren -27, -30, -32, -34, +34 kg Dames -26, -28, -30, -32, +32 kg

6

Yuko, Waza-ari of Ippon

9.00 uur

19-9-2015

4

€ 40,00

Teamtoernooi -12

10-10-2015

2004 t/m 2006

Heren -30, -34, -38, -42, +42 kg Dames -28, -32, -36, -40, +40 kg

6

Yuko, Waza-ari of Ippon

± 11.00 uur

19-9-2015

4

€ 40,00

Teamtoernooi -15

10-10-2015

2001 t/m 2003

Heren -38, -42, -46, -50, -55, -60, +60 Dames -44, -48, -52, -57, +57 kg

5

Yuko, Waza-ari of Ippon

± 13.30 uur

19-9-2015

3

€ 40,00

1e ronde team -12

13-2-2016

2005 t/m 2008

 

Heren -30, -34, -38, -42, -46 kg, Dames -28, -32, -36, -40, -44 kg

5

Yuko, Waza-ari of Ippon

9.00 uur

23-1-2016

n.v.t.

€ 50,00

1e ronde team -15

13-2-2016

2002 t/m 2004

 

Heren -46, -50, -55, -60, -66 kg Dames -44, -48, -52, -57, -63 k g

4

Yuko, Waza-ari of Ippon

± 13.30 uur o.v.b.

23-1-2016

n.v.t.

€ 50,00

2e ronde team -12

16-4-2016

2005 t/m 2008

 

Heren -30, -34, -38, -42, -46 k g, Dames -28, -32, -36, -40, -44 k g

5

Yuko, Waza-ari of Ippon

9.00 uur

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2e ronde team -15

16-4-2016

2002 t/m 2004

 

Heren -46, -50, -55, -60, -66 kg Dames -44, -48, -52, -57, -63 kg

4

Yuko, Waza-ari of Ippon

± 13.30 uur o.v.b.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Finale team -12

14-5-2016

2005 t/m 2008

 

Heren -30, -34, -38, -42, -46 kg, Dames -28, -32, -36, -40, -44 kg

5

Yuko, Waza-ari of Ippon

9.00 uur

n.v.t.

4

n.v.t.

Finale team -15

14-5-2016

2002 t/m 2004

 

Heren -46, -50, -55, -60, -66 kg Dames -44, -48, -52, -57, -63 kg

4

Yuko, Waza-ari of Ippon

± 13.30 uur o.v.b.

n.v.t.

4

n.v.t.

1e ronde mixteam -

18 jaar

14-5-2016

1999 en eerder

Dames -52, -57 +57 Heren -42,-46,50,-55,-60,-66,-73,+73kg

3

n.v.t.

± 13.30 uur o.v.b.

16-4-2016

 

€ 50,00

1e ronde mixteam senioren

14-5-2016

 

Dames -63, +63kg

Heren -66, -73, -81,-90,+90kg

3

n.v.t.

± 13.30 uur o.v.b.

16-4-2016

 

€ 50,00

2e ronde mixteam -

18 jaar

11-6-2016

1999 en eerder

Dames -52, -57 +57 Heren -42,-46,50,-55,-60,-66,-73,+73kg

3

n.v.t.

± 13.30 uur o.v.b.

n.v.t.

 

n.v.t.

2e ronde mixteam senioren

11-6-2016

 

Dames -63, +63kg

Heren -66, -73, -81,-90,+90kg

3

n.v.t.

± 13.30 uur o.v.b.

n.v.t.

 

n.v.t.

 

Districts- en Landelijke toernooien 

Onderstaande toernooien worden in ons district georganiseerd en moeten worden goedgekeurd door de JBN. Aanvraag moet geschieden via de evenementenkalender van de JBN. De scheidsrechterscommissie regelt de bezetting van scheidsrechters voor deze toernooien.  Onderstaande toernooien geel gearceerd  moeten nog worden goedgekeurd en/of aangevraagd. Let dus op de evenementenkalender.

Toernooi

Datum

E-mail 

Site

Club

Plaats

NKT

5-9-2015

 

www.jbn.nl

JBN

Eindhoven

NK dames en heren sen.

 

 

www.jbn.nl

JBN

Rotterdam

Open Ommer toernooi

3 en 4-10-2015

7-11-2015

15-11-2015

info@budopromotionommen.nl

 

Judoclub Emsland

Ommen

Team Cup Deventer

 

heelgoedkoops@online.nl

www.budoverenigingdeventer.nl

BV Deventer

Deventer

Herfsttoernooi

21-11-2015

toernooi@judopromotion.nl

www.judopromotion.nl

JPT

Hengelo

ONK G-Judo

21-11-2015

 

www.jbn.nl

JBN

Venray

NK -18 teams en finale mixteamcompetitie

12-12-2015

 

www.jbn.nl,

www.sportbedrijfalmelo.nl, www.judoalmelo.nl

JBN en Judo Almelo

Almelo

Uitkijktoernooi

17-01-2016

info.sport4you@gmail.com

www.sport-4-you.nl

Sport4you

´s Heerenberg

Internationaal toernooi

02-4-2016

toernooiorganisatiejudo@gmail.com

www.judoalmelo.nl

JV Judo Almelo

Almelo

BC Huininkmaat toernooi

 

info@budocentrum.org

www.budocentrum.org

BC Winterswijk

Winterswijk

Lentetoernooi

30-4-2016

info@shizentai-wehl.nl

www.shizentai-wehl.nl

Shizentai Wehl

Wehl

PLUS Wallerbosch toernooi

28-5-2016

toernooiorganisatiejudo@gmail.com

www.jvthag.nl

JV THAG

Tubbergen

ABS toernooi

 

m.douwes@planet.nl

www.absjudo.nl

ABS combi

Dronten

GNSK Deventer

 

heelgoedkoops@online.nl

www.budoverenigingdeventer.nl

BV Deventer

Deventer

   

Voor alle evenementen zie ook de evenementenkalender van de Judo Bond Nederland, http://www.ijems.nl/EventCalendar/CalendarRequest.aspx  

Bijgewerkt op 17-2-2016


 

 
» Districtsinformatie 2016-2017
» Districtsinformatie 2014-2015
» Inschrijfgelden t.b.v. wedstrijden e.d.
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg