Nederlands     English
JBN Home
Home
Nieuws
Organisatie
Judo
Jiujitsu
Districtsinformatie
Mattenverhuur
Formulieren
 
 
Districtsinformatie 2014-2015

INFO DISTRICT JBN Oost-Nederland 2014 – 2015

Accommodatie: Sporthal De Haverkamp, Stationsstraat 30, Markelo, tel. 0547-3634230547-363423

Opgaven met de goede formulieren sturen aan wedstrijdsecretariaaton@gmail.com alleen door de sportschool of vereniging.

De gegevens worden minimaal een week van tevoren gemaild naar de sportschool of vereniging. De organisatie behoudt zich het recht hiervan in noodgevallen hiervan af te wijken. Tijdens de weging dient de judoka een judopaspoort met recente foto en de geldige JBN ledenpas te laten zien

Indien de benodigde papieren voor het einde van de weging niet kunnen worden overlegd, wordt de judoka bij DK buitengesloten

Coachen

De judoka’s mogen op een sportieve manier begeleidt worden conform de in de wedstrijdreglementen bepaalde richtlijnen. Bij overschrijding volgt verwijdering naar de tribune of uit de zaal. De organisatie behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen zaken aanhangig te maken bij de tuchtcommissie.

Betaling

Inschrijfgelden dienen te worden overgemaakt op: Rabobank nr. 1609.41.946 t.n.v. Penningmeester JBN – ON onder vermelding van: vereniging, naam en datum.

De inschrijving is pas definitief als de betaling binnen is. Na de sluitingsdatum vindt geen restitutie meer plaats.

BUDODAG Oost-Nederland

20 september organiseert het district een budodag, opgaven voor 21 juni.

Opstaptoernooien

Indeling

De indeling geschiedt op leeftijd, gewicht, kleur band en de club mag aangeven welke geoefendheid de judoka bezit, te weten b (beginner), r (recreant), w (wedstrijdervaring). Indien er geen ervaring wordt aangegeven, deelt de organsiatie de judoka in.

Juryleden: Ieder sportschool en/of vereniging is verplicht juryleden te leveren.  Geel gearceerd betekent nog niet definitief. Eén van beide evenementen wordt vervangen door een judomarathon voor jong en oud.

Toernooi

Datum

Leeftijd

Tijd

Opgaven voor

Band

Kosten

Toegang

Opstaptoernooi

8-11-2014

2003 en later

9.00 – 13.00 uur

17-10-2014

t/m groene band

€ 6,00

gratis

Sinterklaastoernooi

29-11-2014

2003 en later

9.00 – 17.00 uur

2-11-2014

t/m groene band

€ 6,00

gratis

Kersttoernooi

13-12-2014

2003 en later

9.00 – 13.00 uur

16-11-2014

t/m groene band

€ 6,00

gratis

Opstaptoernooi

24-1-2015

2004 en later

9.00 – 12.00 uur

4-1-2015

t/m groene band

€ 6,00

gratis

Opstaptoernooi

21-2-2015

2004 en later

9.00 – 12.00 uur

1-2-2015

t/m groene band

€ 6,00

gratis

Opstaptoernooi

9-5-2015

2004 en later

9.00 – 12.00 uur

10-4-2015

t/m groene band

€ 6,00

gratis

Opstaptoernooi

6-6-2015

2004 en later

9.00 – 12.00 uur

10-5-2015

t/m groene band

€ 6,00

gratis

Districtskampioenschappen / 18+ toernooi

De sluitingsdatum wordt strak nageleefd.  Gewichtswijzigingen per mail, alleen door de sportschool of vereniging, worden meegenomen tot zondagavond 24.00 uur voor het DK. Let op: De regels worden streng gehanteerd in alle 7 districten en niet voldaan aan de eisen betekent automatisch uitsluiting!

Het gebruik van een blauwe judogi is naast de witte judogi toegestaan. Men is hier echter niet toe verplicht. Op het NK senioren, NK -21 en NK -18 is men wel verplicht te verschijnen in zowel wit als blauwe judogi.

Indien de judoka de vereiste documenten niet in orde heeft, betekent dit uitsluiting. Dit conform de eisen van de JBN. Tijdens de weging dient de judoka een judopaspoort met recente foto en de geldige JBN ledenpas te laten zien  Indien de benodigde papieren voor het einde van de weging niet kunnen worden overlegd, wordt de judoka bij de DK’s buitengesloten

Toegang:

kinderen t/m 7 jaar gratis, 8 t/m 15 jaar met geldig lidmaatschap gratis, 8 t/m 15 jaar zonder geldig lidmaatschap € 2,00, personen van 16 jaar en ouder € 4,00

Toernooi

Datum

Leeftijd

Gewichtsklassen

Plaatsing

Tijd vanaf

Opgaven voor

Min. KYU

ID / Paspoort

JBN paspoort met recente pasfoto en ledenpas

Kosten

18+ toernooi

Dames

8-11-2014

1999 en later

-48, -52, -57, -63, -70, -78, +78

Niet

13.30

17-10-2014

2e kyu

ja

ja

€ 10,00

18+ toernooi

Heren

8-11-2014

1999 en later

-60, -66, -73, -81, -90, -100, +100

Niet

13.30

17-10-2014

2e kyu

ja

ja

€ 10,00

DK -21 jaar

Dames

24-1-2015

1995 t/m 2000

-44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78

Eerste 2 NK 8-2-2014

13.30

3-1-2015

2e kyu

ja

ja

€ 12,50

DK -21 jaar

Heren

24-1-2015

1995 t/m 2000

-55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100

Eerste 2 NK 8-2-2014

13.30

3-1-2015

2e kyu

ja

ja

€ 12,50

DK -15 jaar

Dames

21-2-2015

2001 t/m 2003

-32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63

Eerste 4 NK 8-3-2014

13.30

31-1-2015

3e kyu

nee

ja

€ 12,50

DK -15 jaar

Heren

21-2-2015

2001 t/m 2003

-34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66

Eerste 4 NK 8-3-2014

13.30

31-1-2015

3e kyu

nee

ja

€ 12,50

DK -12 jaar

Dames

14-3-2015

2004 t/m 2007

-25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, +48

Niet

9.00

21-2-2015

5e kyu

nee

ja

€ 10.00

DK -12 jaar

Heren

14-3-2015

2004 t/m 2007

-24, -27 -30 -34, -38, -42 -46, -50, +50

Niet

9.00

21-2-2015

5e kyu

nee

ja

€ 10.00

DK -18 jaar

Dames

14-3-2015

1998 t/m 2001

-40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70

Eerste 2 NK 5-4-2014

13.30

21-2-2015

2e kyu

ja

ja

€ 12,50

DK -18 jaar

Heren

14-3-2015

1998 t/m 2001

-46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90

Eerste 2 NK 5-4-2014

13.30

21-2-2015

2e kyu

ja

ja

€ 12,50

Dangraden behalen en technisch examen

Aanvraag oranjekaart en opgaven technisch examen kan alleen d.m.v. het downloaden en opsturen van de actuele aanmeld formulieren incl. bijlagen. Deze formulieren zijn  te vinden op de website van de JBN-ON.  Vragen/opmerkingen kunnen worden gemaild naar secretariaat Dan Graden Commissie Judo Oost Nederland: JBNONdan@gmail.comeventuele contactgegevens van secretaris/voorzitter van de DGCJ  kunnen worden terug gevonden op de web site.

Deelname behalen dangraden is alleen mogelijk indien men:

-        in het bezit is van de oranje kaart

-        aantoonbaar minimaal 3 jaar lid is (geweest) van de JBN

-        in betreffend examen jaar min. 16 jaar oud wordt

Deelname behalen dangraden alleen mogelijk indien men in het bezit is van de oranje kaart.

Mogelijkheden om dangraadpunten te behalen in District Oost-Nederland:

District Kampioenschappen senioren, -21 jaar, -18 jaar en -15 jaar en 18+ toernooi

Toernooien in Hengelo,  Dronten, Almelo en Wehl

Voor meer informatie en opgave zie de evenementenkalender van de JBN: www.JBN.nl

Technisch examen judo: 13 december 2014 en 6 juni 2015

Aanvullende training vanuit Dangraden commissie

Onderstaande initiatieven zijn optioneel vanuit de Dangraden commissie  Judo Oost Nederland:

1.       De ‘Kata werkgroep’  beraadt zich op het starten van kata-trainingen binnen ons district in verschillende regio’s: Twente, Achterhoek en Salland

2.        De DGCJ biedt ook in 2014 de mogelijkheid aan verenigingen om een examentraining op locatie te houden. In geval van op locatie komt dan een docent vanuit de DGCJ naar de vereniging om de judoka’s te helpen bij hun kata en/of eigen werkstuk. De vereniging vergoedt de kosten die hiermee gepaard gaan. De aanvraag loopt via H. Dentinger. Belangrijk hierbij is wel dat de aanvrager aangeeft welke methode gewenst is, Kodokan of Busen

3.        Bij voldoende aanmelding is het mogelijk om een aantal (2-4 stuks per ½ jaar ) centrale ‘vrije’ trainingen te organiseren ter voorbereiding op het examen. De kandidaten kunnen dan individueel trainen en krijgen daarbij van aanwezige docent(en) uit de DGCJ begeleiding en advies etc. Deze training geld nadrukkelijk als aanvulling op en als toetsing van de eigen vorderingen en training. Afhankelijk van het aantal gegadigden en geografische spreiding zal op termijn worden gezocht naar 1-2 geschikte locaties. Gezien de opstart gaan wij er  voorlopig van uit dat deze trainingen op een zondag gaat plaatsvinden in de bij Dojo Budo Boot te Zwolle. Afhankelijk van aantal deelnemers wordt een beperkte bijdrage gevraagd. De Intentie vanuit de DGCJ is om bij voldoende continuïteit deze training structureel te laten plaatsvinden.    

Interesse in 1 van bovenstaand genoemde mogelijkheden, meldt dit dan aan bij: JBNONdan@gmail.com. Geef daarbij wel even je voorkeurs optie aan, maar natuurlijk sluit de opties elkaar niet uit. Probeer daarbij natuurlijk  vanuit je vereniging naast je eigen UKE meer mensen mee te krijgen naar de genoemde trainingen!     

Runners-up training

Leeftijd                    : 9 t/m 15 jaar

Kick-Off training      : zaterdag 20 september 2014 tijdens de Budodag Oost-Nederland

Runners-up training: Woensdag 8-10-2014, 12-11-2014, 10-12-2014, 14-01-2015, 11-02-2015, 11-03-2015, 8-04-2015, 13-05-2015

Jiu – Jitsu

 

Technische Stages          :              11 oktober 2014                                                              Fighting Stages                 :              14 februari 2015

                                                        21 maart 2015                                                                                                                        4 april 2015

                                                        16 mei 2015                                                                          Tijd                           :              10.00 uur – 12.00 uur

Tijd                                    :              13.00 uur – 15.00 uur    

 

Technisch Examen         :              6 december 2014

Tijd                                  :              13.00 uur – 16.00 uur

                                                       6 juni 2015

Tijd                                  :              14.00 uur – 16.00 uur

Teamwedstrijden

·         Er wordt in poules gejudood en in iedere poule zijn er drie prijzen.

·         Combinatieteams mogen bestaan uit meerdere verenigingen.

·         De judoka moet bij de JBN geregistreerd staan bij een club die valt onder Oost-Nederland

·         Judoka mag maar in één team per dag uitkomen.

·         Teams die zich minder dan 1 week voorafgaande aan een ronde afmelden van deelname of op de speeldag zonder kennisgeving niet op komen dagen, dienen €30,- administratiekosten te voldoen aan het district.

·         Tijdens de weging dient de judoka het judopaspoort met een geldige ledenpas en een recente foto te laten zien.

·         Bij de teams -10, -12 en -15 is een marge van 0,2 kg toegestaan.

·         De District Wedstrijd Organisatie Commissie houdt toezicht op het verloop van de competitie en beslist in gevallen waar de wedstrijdreglementen en wedstrijdbepalingen niet in voorzien.

Toernooi

Datum

Leeftijd

Gewichtsklassen

Min Kyu

Klasse

Tijd vanaf

Opgaven voor

Aantal prijzen per poule

Kosten

Teamtoernooi -10

11-10-2014

2005 en later

Heren -27, -30, -32, -34, +34 kg

Dames -26, -28, -30, -32, +32 kg

6

Yuko, Waza-ari of Ippon

9.00 uur

20-9-2014

4

€ 40,00

Teamtoernooi -12

11-10-2014

2003 t/m 2005

Heren -30, -34, -38, -42, +42 kg

Dames -28, -32, -36, -40, +40 kg

6

Yuko, Waza-ari of Ippon

± 11.00 uur

20-9-2014

4

€ 40,00

Teamtoernooi -15

11-10-2014

2000 t/m 2002

Heren -38, -42, -46, -50, -55, -60, +60

Dames -44, -48, -52, -57, +57 kg

5

Yuko, Waza-ari of Ippon

± 13.30 uur

20-9-2014

3

€ 40,00

1e ronde team -12

14-2-2015

2004 t/m 2007

Heren -30, -34, -38, -42, -46 kg,

Dames -28, -32, -36, -40, -44 kg

5

Yuko, Waza-ari of Ippon

9.00 uur

10-1-2015

n.v.t.

€ 50,00

1e ronde team -15

14-2-2015

2001 t/m 2003

Heren -46, -50, -55, -60, -66 kg

Dames -44, -48, -52, -57, -63 kg

4

Yuko, Waza-ari of Ippon

± 13.30 uur o.v.b.

10-1-2015

n.v.t.

€ 50,00

2e ronde team -12

18-4-2015

2004 t/m 2007

Heren -30, -34, -38, -42, -46 kg,

Dames -28, -32, -36, -40, -44 kg

5

Yuko, Waza-ari of Ippon

9.00 uur

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2e ronde team -15

18-4-2015

2001 t/m 2003

Heren -46, -50, -55, -60, -66 kg

Dames -44, -48, -52, -57, -63 kg

4

Yuko, Waza-ari of Ippon

± 13.30 uur o.v.b.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Finale team -12

9-5-2015

2004 t/m 2007

Heren -30, -34, -38, -42, -46 kg,

Dames -28, -32, -36, -40, -44 kg

5

Yuko, Waza-ari of Ippon

9.00 uur

n.v.t.

4

n.v.t.

Finale team -15

9-5-2015

2001 t/m 2003

Heren -46, -50, -55, -60, -66 kg

Dames -44, -48, -52, -57, -63 kg

4

Yuko, Waza-ari of Ippon

± 13.30 uur o.v.b.

n.v.t.

4

n.v.t.

1e ronde mixteam -18 jaar

9-5-2015

1998 en later

Dames -52, -57 +57 Heren -46,-50,-55,-60,-66,-73, -81 en +81 kg

3

n.v.t.

± 13.30 uur o.v.b.

14-4-2015

 

€ 50,00

1e ronde mixteam senioren

9-5-2015

 

Dames -63, +63kg

Heren -66, -73, -81,-90,+90kg

2

n.v.t.

± 13.30 uur o.v.b.

14-4-2015

 

€ 50,00

2e ronde mixteam -18 jaar

6-6-2015

1998 en later

Dames -52, -57 +57 Heren -46,-50,-55,-60,-66,-73, -81 en +81 kg

3

n.v.t.

± 13.30 uur o.v.b.

14-4-2015

 

n.v.t.

2e ronde mixteam senioren

6-6-2015

 

Dames -63, +63kg

Heren -66, -73, -81,-90,+90kg

2

n.v.t.

± 13.30 uur o.v.b.

14-4-2015

 

n.v.t.

Districtstoernooien

Onderstaande toernooien worden in ons district georganiseerd en moeten worden goedgekeurd door de JBN. Aanvraag moet geschieden via de evenementenkalender van de JBN. De scheidsrechterscommissie regelt de bezetting van scheidsrechters voor deze toernooien.  Onderstaande toernooien geel gearceerd  moeten nog worden goedgekeurd en/of aangevraagd. Let dus op de evenementenkalender.

Toernooi

Datum

E-mail

Site

Club

Plaats

5e Open IJssel Vecht

 

andyreuvers@ncod.nl

 

Budo Promotion IJssel Vecht

Dalfsen

Herfsttoernooi

22-11-2014

corawevers@home.nl

www.judopromotion.nl

JPT

Hengelo

Team Cup Deventer

16-11-2014

heelgoedkoops@wanadoo.nl

www.budoverenigingdeventer.nl

BV Deventer

Deventer

NK -18 teams en finale mixteamcompetitie

6-12-2014

 

www.jbn.nl, www.sportbedrijfalmelo.nl, www.judoalmelo.nl

JBN en Judo Almelo

Almelo

Montferlandtoernooi

28-1-2015

j.ellmann@kpnmail.nl

www.sport-4-you.nl

Sport4you

´s Heerenberg

Internationaal toernooi

21-3-2015

toernooiorganisatiejudo@gmail.com

www.judoalmelo.nl

JV Judo Almelo

Almelo

BC Huininkmaat toernooi

31-1-2015

info@budocentrum.org

www.budocentrum.org

BC Winterswijk

Winterswijk

Lentetoernooi

2-5-2015

info@shizentai-wehl.nl

www.shizentai-wehl.nl

Shizentai Wehl

Wehl

PLUS Wallerbosch toernooi

30-5-2015

jvthag@gmail.com

www.jvthag.nl

JV THAG

Tubbergen

ABS toernooi

14-6-2014

m.douwes@planet.nl

www.absjudo.nl

ABS combi

Dronten

GNSK Deventer

 

heelgoedkoops@wanadoo.nl

www.budoverenigingdeventer.nl

BV Deventer

Deventer

Voor alle evenementen zie ook de evenementenkalender van de Judo Bond Nederland, http://www.ijems.nl/EventCalendar/CalendarRequest.aspx 

 
» Districtsinformatie 2016-2017
» Districtsinformatie 2015-2016 (gewijzigd op 5-8-2015)
» Inschrijfgelden t.b.v. wedstrijden e.d.
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg