Nederlands     English
JBN Home
Home
Nieuws
Organisatie
Judo
Jiujitsu
Districtsinformatie
Mattenverhuur
Formulieren
 
 
Districtsinformatie 2016-2017

Accommodatie: Sporthal De Haverkamp, Stationsstraat 30, Markelo, tel. 0547-363423

Opgeven voor de toernooien kan vanaf dit seizoen alleen via de volgende website: www.jbn.toernooi.nl

De gegevens worden minimaal een week van tevoren gemaild naar de sportschool of vereniging. De organisatie behoudt zich het recht hiervan in noodgevallen hiervan af te wijken. Tijdens de weging dient de judoka een judopaspoort met recente foto en de geldige JBN ledenpas te laten zien

Bij DK -18 eveneens een Nederlands paspoort en een identiteitsbewijs.

Indien de benodigde papieren voor het einde van de weging niet kunnen worden overlegd, wordt de judoka bij DK buitengesloten. Deze regels zijn conform de afspraken, die binnen de JBN voor alle 7 districten zijn opgesteld.

Coachen

De judoka’s mogen op een sportieve manier begeleidt worden conform de in de wedstrijdreglementen bepaalde richtlijnen. De minimum leeftijd om te coachen bij alle districtswedstrijden is 18 jaar, tevens lidmaatschap van de JBN, de organisatie mag naar beide bewijzen vragen.  Uitzonderingen  tijdens de opstaptoernooien zijn de judoka’s (lid van de JBN), die een cursus dojo-assistant, judoleider of relevante opleiding volgen en een stageopdracht hebben. Bewijs dient overlegd te worden.  Vanaf dit seizoen werken we alleen nog maar met coachkaarten, deze zijn bij de wedstrijdleiding te verkrijgen voor €5 borg, na het tonen van legitimatie en JBN pas. Daarenboven zal negatief gedrag van de coach ten opzichte van de arbitrage niet meer worden getolereerd. Dat betekent dat er op zal worden toegezien dat de coach zich alleen bemoeit met het coachen van zijn eigen judoka. Alle negatieve handelingen en gedragingen t.o.v. de arbitrage zal direct tot gevolg hebben dat het de coach niet zal worden toegestaan de judoka verder te coachen langs de rand van de mat. Negatieve handelingen zijn onder andere:

 • Aanstootgevend gedrag;
 • Trachten de scheidsrechter te beïnvloeden;
 • Uiten van scheidsrechters-termen en/of gebaren;
 • Het aanvechten / bestrijden van scheidsrechterlijke beslissingen;

Bij overschrijding volgt verwijdering naar de tribune of uit de zaal. De organisatie behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen zaken aanhangig te maken bij de tuchtcommissie.

Betaling

Inschrijfgelden dienen te worden overgemaakt op NL66 RABO 0160 9419 46 t.n.v. Penningmeester JBN-ON onder vermelding van: vereniging, naam, aantal judoka’s en wedstrijddatum. Inschrijfgelden dienen uiterlijk 14 dagen voor de wedstrijddatum binnen te zijn. De inschrijving is pas definitief als de betaling binnen is. Na de sluitingsdatum vindt geen restitutie meer plaats.

Opstaptoernooien

Indeling

De indeling geschiedt op leeftijd, gewicht, kleur band en de club mag aangeven welke geoefendheid de judoka bezit.

Juryleden: Ieder sportschool en/of vereniging is verplicht juryleden te leveren.

Toernooi

Datum

Leeftijd

Tijd

Opgaven voor

Band

Kosten

Toegang

Opstaptoernooi

12-11-2016

2002 en later

9.00 – 12.00 uur

22-10-2016

t/m groene band

€ 6,00

gratis

Sinterklaastoernooi

3-12-2016

2005 en later

9.00 – 17.00 uur

12-11-2016

t/m groene band

€ 6,00

gratis

Opstaptoernooi

28-1-2017

2003 en later

9.00 – 12.00 uur

7-1-2017

t/m groene band

€ 6,00

gratis

Opstaptoernooi

25-2-2017

2003 en later

9.00 – 12.00 uur

4-2-2017

t/m groene band

€ 6,00

gratis

Districtskampioenschappen

De sluitingsdatum wordt strak nageleefd. Gewichtswijzigingen per mail, alleen door de sportschool of vereniging, worden meegenomen tot zondagavond 24.00 uur voor het DK. Let op: De regels worden streng gehanteerd en niet voldaan aan de eisen betekent automatisch uitsluiting!

Het gebruik van een blauwe judogi is naast de witte judogi toegestaan. Men is hier echter niet toe verplicht. Op het NK -18 is men wel verplicht te verschijnen in zowel wit als blauwe judogi. Tevens een rugembleem.

Tijdens de weging dient de judoka een judopaspoort met recente foto en de geldige JBN ledenpas te laten zien. Bij de DK -18 tevens een geldig paspoort of identiteitsbewijs. Alleen judoka’s van een vereniging of sportschool uit district Oost-Nederland worden toegelaten tot het DK. Indien de benodigde papieren voor het einde van de weging niet kunnen worden overlegd, wordt de judoka bij de DK’s buitengesloten

Toegang:

Kinderen t/m 7 jaar gratis, 8 t/m 15 jaar met geldig lidmaatschap gratis, 8 t/m 15 jaar zonder geldig lidmaatschap €1,00, personen van 16 jaar en ouder €2,50

Toernooi

Datum

Leeftijd

Gewichtsklassen

Plaatsing

Tijd vanaf

Opgaven voor

Min. KYU

ID / Paspoort

JBN paspoort met recente pasfoto en ledenpas

Kosten

DK -23 jaar

Dames

28-1-2017

1995 t/m 2002

-44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78

Niet

13.30

8-1-2017 23.59 uur

2e kyu

nee

ja

€ 10,00

DK -23 jaar

Heren

28-1-2017

1995 t/m 2002

-55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100

Niet

13.30

8-1-2017 23.59 uur

2e kyu

nee

ja

€ 10,00

DK -15 jaar

Dames

25-2-2017

2003 t/m 2005

-32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63

Eerste 4 NK 11-3-2017

13.30

5-2-2017 23.59 uur

3e kyu

nee

ja

€ 12,50

DK -15 jaar

Heren

25-2-2017

2003 t/m 2005

-34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66

Eerste 4 NK 11-3-2017

13.30

5-2-2017 23.59 uur

3e kyu

nee

ja

€ 12,50

DK -12 jaar

Dames

18-3-2017

2006 t/m 2009

-25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, +48

Niet

9.00

26-2-2017 23.59 uur

5e kyu

nee

ja

€ 10.00

DK -12 jaar

Heren

18-3-2017

2006 t/m 2009

-24, -27 -30 -34, -38, -42 -46, -50, +50

Niet

9.00

26-2-2017 23.59 uur

5e kyu

nee

ja

€ 10.00

DK -18 jaar

Dames

18-3-2017

2000 t/m 2003

-40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70

Eerste 4 NK 8-4-2017

13.30

26-2-2017 23.59 uur

2e kyu

ja

ja

€ 12,50

DK -18 jaar

Heren

18-3-2017

2000 t/m 2003

-46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90

Eerste 4 NK 8-4-2017

13.30

26-2-2017 23.59 uur

2e kyu

ja

ja

€ 12,50

Dangraden behalen en technisch examen

Aanvraag oranjekaart en opgaven technisch examen kan alleen d.m.v. het downloaden en opsturen van de actuele aanmeld formulieren incl. bijlagen. Deze formulieren zijn  te vinden op de website van de JBN-ON.  Vragen/opmerkingen kunnen worden gemaild naar secretariaat Dan Graden Commissie Judo Oost Nederland: JBNONdan@gmail.comeventuele contactgegevens van secretaris/voorzitter van de DGCJ  kunnen worden terug gevonden op de web site.

Deelname behalen dangraden is alleen mogelijk indien men:

 • in het bezit is van de oranje kaart
 • aantoonbaar minimaal 3 jaar lid is (geweest) van de JBN
 • in betreffend examen jaar min. 16 jaar oud wordt

Deelname behalen dangraden alleen mogelijk indien men in het bezit is van de oranje kaart.

Mogelijkheden om dangraadpunten te behalen in District Oost-Nederland:

District Kampioenschappen, -23 jaar, -18 jaar en -15 jaar

Toernooien in Hengelo, Dronten, Almelo en Wehl

Voor meer informatie en opgave zie de evenementenkalender van de JBN: www.JBN.nl

Technisch examen judo: 17-12-2016 en 24-06-2017

Aanvullende training vanuit Dangraden commissie

Onderstaande initiatieven zijn optioneel vanuit de Dangradencommissie  Judo Oost Nederland:

 1. De ‘Kata werkgroep’  beraadt zich op het starten van kata-trainingen binnen ons district in verschillende regio’s: Twente, Achterhoek en Salland

 2.  De DGCJ biedt ook in 2016 de mogelijkheid aan verenigingen om een examentraining op locatie te houden. In geval van op locatie komt dan een docent vanuit de DGCJ naar de vereniging om de judoka’s te helpen bij hun kata en/of eigen werkstuk. De vereniging vergoedt de kosten die hiermee gepaard gaan. De aanvraag loopt via H. Dentinger. Belangrijk hierbij is wel dat de aanvrager aangeeft welke methode gewenst is, Kodokan of Busen

 3.  Bij voldoende aanmelding is het mogelijk om een aantal (2-4 stuks per ½ jaar ) centrale ‘vrije’ trainingen te organiseren ter voorbereiding op het examen. De kandidaten kunnen dan individueel trainen en krijgen daarbij van aanwezige docent(en) uit de DGCJ begeleiding en advies etc. Deze training geld nadrukkelijk als aanvulling op en als toetsing van de eigen vorderingen en training. Afhankelijk van het aantal gegadigden en geografische spreiding zal op termijn worden gezocht naar 1-2 geschikte locaties. Gezien de opstart gaan wij er  voorlopig van uit dat deze trainingen op een zondag gaat plaatsvinden in de bij Dojo Budo Boot te Zwolle. Afhankelijk van aantal deelnemers wordt een beperkte bijdrage gevraagd. De Intentie vanuit de DGCJ is om bij voldoende continuïteit deze training structureel te laten plaatsvinden.    

  Interesse in 1 van bovenstaand genoemde mogelijkheden, meldt dit dan aan bij: JBNONdan@gmail.com. Geef daarbij wel even je voorkeurs optie aan, maar natuurlijk sluit de opties elkaar niet uit. Probeer daarbij natuurlijk  vanuit je vereniging naast je eigen UKE meer mensen mee te krijgen naar de genoemde trainingen!     

Teamwedstrijden

(de regels en de gewichten  voor de teamcompetitie kunnen nog worden aangepast na het overleg tussen het bondsbestuur, NWOC en DWOC’s)

 • Er wordt in poules gejudood en in iedere poule zijn er drie of vier prijzen.
 • Teams mogen bestaan uit 7 verenigingen, de naam hoeft niet als combiteam vermeld te zijn. Bij opgaven dient deze wel doorgegeven te zijn.
 • Klasses worden samengevoegd indien er te weinig inschrijvingen zijn per klasse. Aan de clubs wordt dan vooraf gevraagd of ze als ippon team mee willen doen en zich kunnen plaatsen voor het NK. 
 • Alleen in de Ipponklasse plaatst de nummer 1 zich voor het NK.
 • De judoka moet bij de JBN geregistreerd staan bij een club die valt onder Oost-Nederland. Judoka mag maar in één team per dag uitkomen. 
 • Tijdens de weging dient de judoka het judopaspoort met een geldige ledenpas en een recente foto te laten zien.
 • Indien de papieren in de ipponklasse voor het einde van de weging niet aanwezig zijn, kan de judoka helaas niet deelnemen.
 • Bij de teams -10, -12 en -15 is een marge van 0,2 kg toegestaan.
 • De eindronde zal vastgesteld worden als het aantal teams per poule bekend is. Bij deelname van twee teams in een klasse worden de voorrondes meegeteld. 
 • Bij meerdere teams worden er kruisfinales gejudood. Ook dan tellen de voorrondes mee. 
 • De District Wedstrijd Organisatie Commissie houdt toezicht op het verloop van de competitie en beslist in gevallen waar de wedstrijdreglementen en wedstrijdbepalingen niet in voorzien.

Toernooi

Datum

Leeftijd

Gewichtsklassen

Min Kyu

Klasse

Tijd vanaf

Opgaven voor

Aantal prijzen per poule

Kosten

Teamtoernooi -10

8-10-2016

2007 en later

Heren   -27, -30, -32, -34, +34 kg

Dames -26, -28, -30, -32, +32 kg

6

Yuko of Ippon

9.00 uur

17-9-2016

4

€ 40,00

Teamtoernooi -12

8-10-2016

2005 t/m 2007

Heren -27, -30, -34, -38, -42, -46, +46 (max. 55,2) kg

Dames -25, -28, -32, -36, -40, -44, +44 (max. 52,8) kg

6

Yuko of Ippon

11.00 uur

17-9-2016

4

€ 40,00

Teamtoernooi -15

8-10-2016

2002 t/m 2004

Heren -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66kg

Dames -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63kg

5

Yuko of Ippon

13.30 uur

17-9-2016

3

€ 40,00

Voorronde team

-12

8-4-2017

2006 t/m 2009

Heren -30, -34, -38, -42, +42 (max. 50,4) kg

Dames -28, -32, -36, -40, +40 (max. 48) kg

5

Yuko of Ippon

9.00 uur

18-3-2017

n.v.t.

€ 40,00

Voorronde team

-15

8-4-2017

2003 t/m 2005

Heren -46, -50, -55, -60, +60kg

Dames -44, -48, -52, -57, +57kg

4

Yuko of Ippon

13.30 uur

18-3-2017

n.v.t.

€ 40,00

Finale team -12

13-5-2017

2006 t/m 2009

Heren -30, -34, -38, -42, +42 (max. 50,4) kg

Dames -28, -32, -36, -40, +40 (max. 48) kg

5

Yuko of Ippon

9.00 uur

n.v.t.

4

n.v.t.

Finale team -15

13-5-2017

2003 t/m 2005

Heren -46, -50, -55, -60, +60kg

Dames -44, -48, -52, -57, +57kg

4

Yuko of Ippon

13.30 uur

n.v.t.

4

n.v.t.

Jiu – Jitsu

BJJ Stage

03-09-2016

Fighting Stages

14-01-2017

Tijd:

10.00 uur – 12.00 uur

Tijd:

10.00 uur – 12.00 uur

 

 

 

01-04-2017

Technische Stages

08-10-2016

Tijd:

10.00 uur – 12.00 uur

Tijd:

10.00 uur – 12.00 uur

 

 

 

18-02-2017

 

 

Tijd:

09.00 uur – 11.00 uur

 

 

 

20-05-2017

 

 

Tijd

10.00 uur – 12.00 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage speciaal voor leraren

05-11-2016

 

 

Tijd

10.00 uur – 12.00 uur

 

 

 

 

 

 

Technisch Examen

17-12-2016

Jiu-Jitsu toernooi

22-10-2016

Tijd

13.00 uur – 17.00 uur

 

 

 

24-06-2017

NK Jiu-Jitsu Almere

04-03-2017

Tijd

13.00 uur – 17.00 uur

 

 

Districts- en Landelijke toernooien

Voor alle evenementen zie ook de evenementenkalender van de Judo Bond Nederland.

info district 2016 - 2017 versie 5 maart 2017.pdf
 

 
» Districtsinformatie 2015-2016 (gewijzigd op 5-8-2015)
» Districtsinformatie 2014-2015
» Inschrijfgelden t.b.v. wedstrijden e.d.
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg