Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
Vereniging van het jaar
Wereldrecordpoging judo
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Dojo Assistent
Leraar A
Leraar B
Judotrainer-coach B
Judo in de Zorg / specifieke doelgroepen
Zij-instromen bij de opleiding S&B (CIOS)
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
 
 
Opleidingen

Opleidingen

De Judo Bond Nederland heeft voor (toekomstige) leraren van haar clubs verschillende lerarenopleidingen ontwikkeld. De opleidingen zijn gericht op de disciplines aikido, jujitsu en judo. Elk jaar organiseert de JBN op verschillende niveaus deze opleidingen, die alle een audit van het NOC*NSF hebben, om het vak van leraar bij een vereniging, sportschool of -organisatie te kunnen uitoefenen. De opleidingen worden afgerond door het afleggen van Proeven van Bekwaamheid (PVB) en worden beloond met een diploma. De opleidingen starten over het algemeen in september/oktober en worden gespreid over het gehele schooljaar op een zaterdag of op een zondag gegeven.

 

Nadere informatie over alle opleidingen en de aanmeldformulieren worden medio mei gepubliceerd.

 

Dojo Assistent (niveau 1)

De opleiding Dojo Assistent is bedoeld voor al diegenen die zich in de eigen vereniging/sportschool willen bezighouden met het assisteren van de betreffende leraar bij diens lessen en trainingen en andere activiteiten van de vereniging / sportschool. De opleiding vindt plaats binnen de eigen vereniging / sportschool.

  dojo ass. aikido-jujitsu-judo+pvb-beschr. en toetsplan 1-12-2015.pdf 

 aanmeldformulier dojo assistent.pdf 
 protocol 1 1 assisteren bij lessen - activiteiten (7-6-2016).pdf 
 protocol 1.2 zorgen voor maatregelen (7-6-2016).pdf 

 vragenlijst 1-2 dojo ass aikido-juijitsu-judo (7-6-2016).pdf 
 vragenlijst 3 dojo ass aikido-juijitsu-judo (7-6-2016).pdf 

 

Leider (niveau 2)

De opleiding beoogt leerlingen in de eigen club te kunnen begeleiden bij een les, voorbereiden op het geven van een les, oefeningen kunnen uitleggen en de onderdelen van een les op elementair niveau kunnen uitvoeren onder toezicht van de verantwoordelijke JBN leerkracht, minimaal een JBN leerkracht niveau 3 of hoger) volgens een door deze opgesteld lesvoorbereidingsformulier (LVF).

 

Leraar A (niveau 3)

De opleiding aikido- of jujitsu- of judoleraar A richt zich op het afstemmen van het eigen sporttechnisch beleid op dat van de vereniging/sportschool, het zelfstandig plannen, verzorgen en evalueren van lessen en trainingen aan jeugd en volwassenen op kyugraadniveau en het afnemen van kyugraadexamens.

Aan de hand van de aanmeldingen wordt de cursusplaats vastgesteld.

 

Leraar B (niveau 4)

De opleiding aikido- jujitsu- judoleraar B richt zich op het zelfstandig plannen, verzorgen en evalueren van aikido-/jujitsu-/judolessen en -(wedstrijd)trainingen op kyu- en dangraadniveau, het afnemen van kyugraadexamens en het voordragen voor danexamens t/m de derde dan.

 

Judotrainer-coach B (niveau 4)

De opleiding Judotrainer-coach B is een vervolg de opleiding judoleraar B en richt zich op het zelfstandig plannen, verzorgen en evalueren van wedstrijdtrainingen op kyu- en dangraadniveau en het fungeren als centrale coach overeenkomstig de bepalingen in het Topsportreglement en het volgen van de NOC*NSF opleiding voor trainer / coach.

 

Judo in de zorg / specifieke doelgroepen

Deze opleiding bestaat uit een opleiding voor specifieke doelgroepen binnen de eigen sportschool/vereniging op niveau 3 “JBN leerkracht specifieke doelgroepen” samen met een opleiding op niveau 4 die opleidt  om les te geven binnen organisaties in de zorg zoals GGD, speciaal onderwijs, jeugdzorg, jeugddetentie, of andere soortgelijke instellingen. Binnen zo’n organisatie maakt de “JBN leerkracht in de zorg” deel uit van het begeleidingsteam.

 

Zij-instromen bij de opleiding S&B (CIOS)

De inschrijving als zij-instromer bij één van de S&B (CIOS) opleidingen gaat via de Judo Bond Nederland. U dient daartoe vóór 20 juni het digitale aanmeldingsformulier in te vullen.

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier, stuurt de JBN uw gegevens door naar de vestiging van uw keuze en ontvangt u van de JBN het cursusmateriaal.

Het  S&B (CIOS) zal u vanaf dat moment verder op de hoogte stellen van de gang van zaken.

Zodra de JBN van betreffende opleiding verneemt dat u als zij-instromer geslaagd bent, krijgt u van de JBN het behaalde diploma toegezonden.

Verdere info: www.cios.nl

PVB-beschrijvingen en toetsplannen:

leerkracht in de zorg pvb-beschr. en toetsplan (1-12-2015).pdf
dojo ass. aikido-jujitsu-judo+pvb-beschr. en toetsplan 1-12-2015.pdf
aanmeldformulier dojo assistent.pdf
protocol 1 1 assisteren bij lessen - activiteiten (7-6-2016).pdf
protocol 1.2 zorgen voor maatregelen (7-6-2016).pdf
vragenlijst 3 dojo ass aikido-juijitsu-judo (7-6-2016).pdf
toetsplan en pvb beschr. aikido- jujitsu- en judoleraar-b 1-9-2016.pdf
toetsplan en pvb beschr. judotrainer-coach-b 1-9-2016.pdf
toetsplan en pvb beschr. aikido- jujitsu- en judoleraar-a 1-9-2016.pdf
vragenlijst 1-2 dojo ass aikido-juijitsu-judo (7-6-2016).pdf
info opleidingen 2018-2019 website tyd.pdf
info opleidingen compleet 2018-2019 website.pdf
 

 
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors