Nederlands     English
Home
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Beleid
Bondsraad
Bondsbestuur
Verslagen
Bondsbureau
Districten
Seksuele intimidatie
Commissies
Vrijwilligers
Vacatures
Reglementen (BondsV.)
Judo
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Topsport | RTC
Arbitrage
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Nieuwsbrief
Leraren database
Mattenwagens
Partners
 
 
Bondsbestuur
De JBN wordt geleid door een bondsbestuur dat krachtens de statuten van de JBN door de bondsraad van de JBN wordt benoemd. Het bondsbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de JBN en is uit dien hoofde verantwoordelijk voor: 

 -  de realisatie van statutaire doelstellingen 
 -  de continuïteit
 -  het functioneren van de organisatie
 -  de blijvende maatschappelijke relevantie
 -  het totale beleidsproces
 -  het uitvoeren van besluiten van de Bondsraad

Het bondsbestuur komt daartoe regelmatig (tenminste 8 x per jaar) in vergadering bijeen. Het bondsbestuur laat zich voor de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering bijstaan door een organisatie die wordt gevormd door het bondsbureau. 

Voorzitter
Jos Hell

Financiën 
René Bogaarts


Leden- en wedstrijdzaken
Genio van Hoof

Topsport
Hendrik Koppe

   
Breedtesport
Rick Frowyn
   

 

 

 
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors