Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Beleid
Bondsraad
Bondsbestuur
Bondsbureau
Districten
Seksuele intimidatie
Commissies
Commissie van Beroep
Vrijwilligers
Vacatures
Marketing & communicatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
 
 
16-11-2015
Uitspraak 5 augustus

De Commissie van Beroep van de Judo Bond Nederland (JBN) heeft op 5 augustus 2015 haar be­slissing gegeven in het hoger beroep dat twee leden van de JBN hadden ingesteld tegen de door de Tuchtcommissie op 12 mei 2015 gegeven uitspraak op hun klachten. De klachten werden door de Tuchtcommissie samengevat als: het overtreden van fatsoensnormen; het overtreden van de gedragscode voor JBN leerkrachten; het ten onrechte beschuldigen van seksuele intimidatie; het schrijven van onwaarheden en het overtreden van fatsoensregels door toezending daarvan aan collega’s en het ten onrechte beschuldigen van het benadelen van een koppel als kata judge waardoor dit koppel geen kampioen is geworden.

De leden wa­ren het met de straf die de Tuchtcommissie in deze zaak oplegde (dat was berisping) oneens. De Commissie van Beroep bevestigde de uit­spraak van de Tucht­commissie.

 

 

Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors