Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
Vereniging van het jaar
Wereldrecordpoging judo
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Beleid
Bondsraad
Bondsbestuur
Bondsbureau
Districten
Seksuele intimidatie
Commissies
Vrijwilligers
Vacatures
Marketing & communicatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
AVG
 
 
JBN archief

De Judo Bond Nederland is bezig met het achterhalen en vastleggen van de geschiedenis van de Judo Bond Nederland (JBN) en haar voorlopers. Het bondsbestuur stelde daarvoor eind 2005 een werkgroep in, die na studie het bondsbestuur adviseerde twee doelstellingen na te streven.
- het realiseren van een gewaarborgd archief;
- het samenstellen van een boek ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de bond in 2009.

De eerste doelstelling is in organisatorische zin bereikt. De JBN is een overeenkomst aangegaan met de Gemeente Nieuwegein. De beheerder van het Gemeentelijk Archief en de voorzitter van de JBN hebben hiertoe een contract ondertekend. Daarmee is aan de Gemeentelijke Archiefdienst het beheren en veilig stellen van het historisch archief van de JBN toevertrouwd. De JBN blijft eigenaar van de archiefbescheiden.

Interessante materialen zijn bijvoorbeeld verslagen/notulen van bondsraadvergaderingen (voor 1980), bondsbladen uit de jaren '50 en '60 danwel foto's van aansprekende gebeurtenissen uit de geschiedenis van de bond.
Indien u zaken in bezit heeft, die wellicht een waardevolle toevoeging zijn voor het archief van de JBN, neem dan contact op met het bondsbureau, Wouter Koeman, W.Koeman@jbn.nl.

 

 

Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors