Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
Vereniging van het jaar
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Beleid
Bondsraad
Bondsbestuur
Bondsbureau
Partners
Districten
JBN archief
Seksuele intimidatie
Commissies
Vrijwilligers
MJBP 2017
Vacatures
Marketing & communicatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
 
 
Partners

Lotto
Sportbonden
De Lotto heeft samenwerkingsverbanden met verschillende sportbonden en is de belangrijkste financier wat betreft subsidies. Jaarlijks wordt ruim € 40 miljoen door De Lotto aan de georganiseerde sport bijgedragen. NOC*NSF verdeelt het grootste deel van de afdracht van De Lotto volgens bepaalde regelingen over de sportbonden. In 2009 is een nieuwe sportagenda met de titel 'Sport Groeit!' ingegaan, waarin alle doelstellingen en collectieve regelingen staan die tot en met de Olympische Spelen van Londen in 2012 gelden.

Sportfinancier uit verbondenheid
Door nauwe samenwerkingsverbanden aan te gaan met sportbonden wil De Lotto haar verbondenheid met sporten als zwemmen, turnen, korfbal, volleybal en judo verder uitdragen. Zo is De Lotto sponsor en naamgever van de drie senioren NK's (Lotto NK Heren, Lotto NK Dames en Lotto Nationale Judo League) en was het ook sponsor van de WK Judo. 

Gemeente Rotterdam


Rotterdam Topsport is een stichting die tot doel heeft het topsportklimaat in Rotterdam te verbeteren en Rotterdam nationaal en internationaal als toonaangevende Sportstad te profileren. Dat doet zij in nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam, lokale, nationale en internationale sportorganisaties, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de media.

Drie aandachtsgebieden worden onderscheiden; topsportevenementen, topsportinfrastructuur en de synergie tussen topsport en breedtesport. Dat Rotterdam nog steeds succesvol is in haar opdracht, blijkt wel uit de komende drie jaar. Zo staan het WK Judo in 2009, het WK Turnen in 2010 en het WK Tafeltennis in 2011 op het programma.

Rotterdam Topsport en judo
Al vele jaren werken de Judo Bond Nederland en Rotterdam Topsport samen. In de Maasstad hebben al vele grote toernooien plaatsgevonden, zoals het Europees Kampioenschap -17, het Europees Kampioenschap – 20 en in het Sportjaar 2005; het Europees Kampioenschap Judo.
Naast deze eenmalige grote evenementen organiseert de Judo Bond Nederland nog een drietal jaarlijks terugkerende evenementen in Rotterdam. Het gaat hier om de Rotterdam Trophy en de Nederlandse Kampioenschappen voor dames en heren senioren. Meer informatie kunt u vinden op: www.rotterdamtopsport.nl.
                                      
Gemeente Nijmegen
De Gemeente Nijmegen en de JBN werken sinds 2005 samen op het gebied van de organisatie van NK’s. In dat jaar werd de NK-20 georganiseerd die sinds toen, en t/m 2012 in de Jan Massinkhal zal plaatsvinden. In 2007 is hier het toenmalige NK Teams toegevoegd aan de samenwerkings overeenkomsten die in 2008 en 2009 als de Finaleronde Lotto NJL werd georganiseerd. Tevens beijveren beide partijen, in samenwerking met STJN, de promotie van de judosport door clinics op scholen. www.nijmegen.nl

 

Gemeente Hilvesum
In 2010 is het eerste NK Jiu JItsu in de Dudok Arena in Hilversum georganiseerd als onderdeel van de driejarige overeenkomst tussen de gemeente en de JBN. Ook in 2011 en 2012 zal dit evenement gaan plaatsvinden waarbij de JBN in samenwerking met lokale sportaanbieders een breedtesport impuls geeft aan de Jiu Jitsu sport in de gemeente. www.hilversum.nlMaatschappelijke partners

Met ingang van 2006 is de Judo Bond Nederland (JBN) een samenwerking aan gegaan met de Johan Cruyff Foundation. De overeenkomst heeft als doel het judo voor mensen met een beperking bij de jeugd in drie jaar volledig te integreren binnen de JBN.

De Johan Cruyff Foundation ondersteunt sportprojecten voor kinderen met en zonder handicap in Nederland en daarbuiten. In het verlengde van reeds bestaande projecten met o.a. de KNVB, KNRB, KNLTB en de KNAU past dit samenwerkingsverband met de JBN om het judo onder de jeugd met een beperking te stimuleren en integreren dan ook geheel in de filosofie van de Cruyff Foundation. Immers ‘Alleen kun je niets je moet het samen doen’.

Right To Play is een internationale humanitaire organisatie, opgericht door viervoudig Olympisch kampioen Johann Olav Koss en gedragen door vele topatleten en vrijwilligers. Ieder kind ter wereld heeft het recht om te sporten en te spelen.

Toch is dit voor miljoenen kinderen niet vanzelfsprekend. Kinderen in vluchtelingenkampen, voormalige kindsoldaten en jonge mensen die gevaar lopen of weeskind geworden zijn door HIV/AIDS weten niet wat sporten en spelen is.

Right To Play doet hier iets aan. Met onze sport en spel programma's richten wij ons op de ontwikkeling van kinderen, de ontwikkeling van de gemeenschap, conflict preventie en de preventie van ziektes. Ons streven is om in 2012 een miljoen kinderen te bereiken met onze sport en spelprogramma's.

Wij vragen u om mee te helpen zoveel mogelijk kinderen aan het spelen te krijgen!!

Bijdrage Goede Doel
€ 3,- : Laat een kind 3 maanden sporten
€ 6,- : Een kind kan een half jaar sporten
€ 9,- : Laat een kind drie kwartalen sporten
€12,-: Een kind kan een jaar lang sporten
Storten op Giro: 13.30.55 Rotterdam

 

 

Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors