Nederlands     English
Home
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
AH sportactie
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Beleid
Bondsraad
Bondsbestuur
Bondsbureau
Districten
Seksuele intimidatie
Commissies
Vrijwilligers
Vacatures
Marketing & communicatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
 
 
Seksuele intimidatie

Seksuele Intimidatie in de sport
Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je, direct of indirect, te maken krijgt met seksuele intimidatie is dat een teken dat die omgeving niet meer veilig is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar ‘t ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen!

Judo Bond Nederland (JBN) werkt samen met de gehele georganiseerde sport (NOC*NSF) aan een veilige sportomgeving waarbinnen een structuur is opgezet om seksuele intimidatie in de sport te voorkomen en waar nodig hulp te kunnen bieden. Er wordt dagelijks gewerkt aan een krachtig beleid waarbij een samenhangend stelsel van maatregelen zowel primaire preventie (tegengaan van seksuele intimidatie) als secundaire preventie (voortduren en herhalen voorkomen) als ook de opvang bij incidenten en sanctionering ten gevolge van overtredingen optimaal waarborgt.

OPROEP Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik
De Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport is met haar onderzoek begonnen. Klik hier om de volledige oproep te bekijken.

NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport
De samenwerking uit zich onder meer in het telefonische meldpunt van NOC*NSF. Het NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via telefoonnummer 0900 - 202 55 90 (gratis). De openingstijden zijn maandag t/m vrijdag 08.00 u – 20.00 u.

Vanaf heden is het ook mogelijk om contact op te nemen met het Vertrouwenspunt Sport via WhatsApp 06-53646928. Dit nummer is uitsluitend voor WhatsApp en het nummer zal als vertrouwelijke informatie behandeld worden. Dagelijks worden berichten opgepakt en in behandeling genomen. 

Afspraken binnen de JBN

De JBN kent een 'gedragscode JBN leerkrachten’, opgesteld in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Judo en Jiujitsu Leraren (NVJJL), en draagt deze op actieve wijze uit. De gedragscode, standaard onderdeel van alle rijkserkende opleidingen van de JBN, herbergt een aantal duidelijke regels ten aanzien van het onderwerp seksuele intimidatie en/of ongewenste intimiteiten.

JBN Vertrouwenscontactpersoon
De JBN heeft tevens een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. De Vertrouwenscontactpersoon is binnen de Judo Bond Nederland het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over Seksuele Intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil met de JBN. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. 

Contactgegevens JBN Vertrouwenscontactpersoon
Wouter Koeman, w.koeman@jbn.nl, 06-24910493

Krijgt u onverhoopt de voicemail, laat dan uw naam en telefoonnummer achter, en vermeldt bij voorkeur ook een tijdstip waarop het u uitkomt om terug gebeld te worden. U kunt er ook voor kiezen om het op een ander tijdstip opnieuw te proberen.

Activiteiten VCP van de JBN
De VCP heeft een andere rol dan een eventuele Vertrouwenspersoon. De taak van de VCP is vooral een procedureel adviserende rol. De activiteiten van een VCP zijn: 
1. Eerste opvang/ aanspreekpunt
2. Doorverwijzen 
3. Preventieactiviteiten

De VCP van de JBN is beschikbaar voor al haar aangesloten clubs en individuele leden. Mocht een club zelf een VCP hebben aangesteld dan kan de VCP van de club bij de VCP van de bond terecht ter ondersteuning in de procedurele rol.

Wat kan een club zelf doen?
Ten eerste is het bespreekbaar maken van het thema een belangrijke stap richting een preventiebeleid. Denk dan aan het geven van voorlichting en het stimuleren van discussie.

NOC*NSF heeft in samenwerking met de sportbonden de toolkit 'Beleid Seksuele Intimidatie' ontwikkeld. De toolkit ondersteunt het verenigingsbestuur in de uitvoering van een sociaal veiligheidsbeleid, of te wel om Seksuele Intimidatie te voorkomen.

De JBN adviseert haar aangesloten clubs een eigen vertrouwenscontactpersoon aan te stellen. Hiermee maak je als vereniging duidelijk dat problemen serieus genomen worden en werk je actief mee aan een veilige sportomgeving voor al je leden. Raadpleeg het functieprofiel (opnemen als bijlage) alvorens iemand te benoemen en stel deelname aan de training vertrouwenscontactpersoon verplicht. De JBN adviseert u om hiervoor als club ook middelen ter beschikking te stellen.

NOC*NSF biedt de genoemde training voor vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan. Deze cursus duurt 2 dagdelen. Klik hier voor meer informatie over deze cursus.

 

 

Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors