Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
Vereniging van het jaar
Wereldrecordpoging judo
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Beleid
Bondsraad
Bondsbestuur
Bondsbureau
Partners
Districten
JBN archief
Seksuele intimidatie
Commissies
Vrijwilligers
MJBP 2017
Vacatures
Marketing & communicatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
 
 
Seksuele intimidatie

Seksuele Intimidatie in de sport
Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je, direct of indirect, te maken krijgt met seksuele intimidatie is dat een teken dat die omgeving niet meer veilig is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar ‘t ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen!

Judo Bond Nederland (JBN) werkt samen met de gehele georganiseerde sport (NOC*NSF) aan een veilige sportomgeving waarbinnen een structuur is opgezet om seksuele intimidatie in de sport te voorkomen en waar nodig hulp te kunnen bieden. Er wordt dagelijks gewerkt aan een krachtig beleid waarbij een samenhangend stelsel van maatregelen zowel primaire preventie (tegengaan van seksuele intimidatie) als secundaire preventie (voortduren en herhalen voorkomen) als ook de opvang bij incidenten en sanctionering ten gevolge van overtredingen optimaal waarborgt. 

NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport
Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag of sportclubs die hiermee worden geconfronteerd adviseren we om direct melding te doen of advies te vragen bij de vertrouwenscontactpersoon van de club of bond, of bij de politie.

Het is ook mogelijk (eventueel anoniem) contact op te nemen met het Vertrouwenspunt Sport.

Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport bieden een luisterend oor, hebben een adviserende rol en kunnen doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de politie of de sportbond voor eventuele vervolgstappen of voor slachtofferhulp. Uiteindelijk liggen de beslissingen om wel of geen vervolgstappen te nemen bij degene die contact heeft gezocht met het Vertrouwenspunt Sport. Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport kunnen hierbij ondersteunen.

Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via:
Telefoon: 0900-202 55 90
WhatsApp: 06-53646928
E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl

Het kan ook volledig anoniem via www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport.

Afspraken binnen de JBN
De JBN kent een 'gedragscode JBN leerkrachten’, opgesteld in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Judo en Jiujitsu Leraren (NVJJL), en draagt deze op actieve wijze uit. De gedragscode, standaard onderdeel van alle rijkserkende opleidingen van de JBN, herbergt een aantal duidelijke regels ten aanzien van het onderwerp seksuele intimidatie en/of ongewenste intimiteiten.

JBN Vertrouwenscontactpersoon
De JBN heeft tevens een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. De Vertrouwenscontactpersoon is binnen de Judo Bond Nederland het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over Seksuele Intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil met de JBN. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. 

Contactgegevens JBN Vertrouwenscontactpersoon
Wouter Koeman, w.koeman@jbn.nl, 06-24910493

Krijgt u onverhoopt de voicemail, laat dan uw naam en telefoonnummer achter, en vermeldt bij voorkeur ook een tijdstip waarop het u uitkomt om terug gebeld te worden. U kunt er ook voor kiezen om het op een ander tijdstip opnieuw te proberen.

Activiteiten VCP van de JBN
De VCP heeft een andere rol dan een eventuele Vertrouwenspersoon. De taak van de VCP is vooral een procedureel adviserende rol. De activiteiten van een VCP zijn:  
1. Eerste opvang/ aanspreekpunt 
2. Doorverwijzen  
3. Preventieactiviteiten 

De VCP van de JBN is beschikbaar voor al haar aangesloten clubs en individuele leden. Mocht een club zelf een VCP hebben aangesteld dan kan de VCP van de club bij de VCP van de bond terecht ter ondersteuning in de procedurele rol.

Wat kan een club zelf doen? 
Ten eerste is het bespreekbaar maken van het thema een belangrijke stap richting een preventiebeleid. Denk dan aan het geven van voorlichting en het stimuleren van discussie. Ook het standaard aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die actief zijn of willen worden binnen uw club is een preventiemiddel.
In veel gevallen is dit geheel gratis!

NOC*NSF heeft in samenwerking met de sportbonden de ‘Toolkit Seksuele Intimidatie' ontwikkeld. De toolkit ondersteunt het verenigingsbestuur in de uitvoering van een sociaal veiligheidsbeleid, of te wel om Seksuele Intimidatie te voorkomen.
U treft de toolkit onder deze pagina aan.

De JBN adviseert haar aangesloten clubs een eigen vertrouwenscontactpersoon aan te stellen. Hiermee maak je als vereniging duidelijk dat problemen serieus genomen worden en werk je actief mee aan een veilige sportomgeving voor al je leden. Raadpleeg het functieprofiel (opnemen als bijlage) alvorens iemand te benoemen en stel deelname aan de training vertrouwenscontactpersoon verplicht. De JBN adviseert u om hiervoor als club ook middelen ter beschikking te stellen.

NOC*NSF biedt de genoemde training voor vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan. Deze cursus duurt 2 dagdelen. Klik hier voor meer informatie over deze cursus.

toolkit seksuele intimidatie.pdf
functieprofiel vertrouwenscontactpersoon (vcp).pdf
 

 

Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors