Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
Vereniging van het jaar
Wereldrecordpoging judo
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Reglementen (BondsV.)
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Judo
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
AVG
 
 
Hoofdstuk 2 Regelingen

Alle hoofdstukken worden regelmatig bijgewerkt. Mochten er onjuistheden in de documenten staan of wilt u wijzigingen doorgeven dan kunt u contact opnemen met Patricia van Bommel op het bondsbureau van de JBN (030-7073600 of secretariaat@jbn.nl)

De bondsraad van de Judo Bond Nederland heeft in de bondsraadvergadering van 24 juni 2017 een aantal wijzingsvoorstellen in het huishoudelijk reglement goedgekeurd. 
(artikel 13, artikel 14, artikel 19, artikel 5, artikel 33 en artikel 36) 
Het aangepaste huishoudelijk reglement (hoofdstuk 2.02) d.d. 24 juni 2017 is opgenomen in het bondsvademecum.

2.00 inhoudsopgave.pdf
2.01 statuten.pdf
2.02 huishoudelijk reglement.pdf
2.03 tuchtreglement.pdf
2.03a aangifteformulier tuchtzaak.docx
2.03b aangifteformulier tuchtzaak digitaal.docx
2.03c toelichting tuchtreglement.pdf
2.03d isr regl. seksuele intimidatie 2016 met overgangsbep.verzie 13-6-16.pdf
2.04 topsportreglement 16-3-2018.pdf
2.05 dopingreglement.pdf
2.05a isr nat.dopingregl. 2016 met overgangsbep.versie 13-6-16.pdf
2.05b tuchtreglement dopingzaken isr (versie 1-1-2015).pdf
2.05c wada dopinglijst 2017.pdf
2.05d dispensatiebijlage_dopingreglement_2015.pdf
2.05e whereabouts-bijlage_dopingreglement_2015.pdf
2.05f isr dopingcontrole-bijlage_dopingreglement_2015.pdf
2.06 reglement waarderingen.pdf
2.06a reglement waarderingen aanvraagform..docx
2.07 kiss reglement.pdf
2.08 gedragscode bestuurs-, cie.leden, medew..pdf
2.09 reglement atletencommissie.pdf
2.10 bondsbestuurs- en directiestatuut.pdf
2.11 klachtenreglement.pdf
2.12 reglement selectie kata wedstrijden 31-8-2016.pdf
2.13 reglement matchfixing 23-11-2016.pdf

Let op: Het meeste actuele en geldende reglement omtrent doping en seksuele intimidatie is het reglement wat staat gepubliceerd op www.isr.nl

Let op: Gecorrigeerde versie van de statuten staat online.  

 

 
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors