Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
Vereniging van het jaar
Wereldrecordpoging judo
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Lidmaatschap JBN
Aanmelden
Afmelden
Tarieven & Voorwaarden
Voordelen lidmaatschap
Veranderen van club
Tarieven JBN
Voor onze clubs
Nieuwsbrief
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
AVG
 
 
Afmelden

Het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de maand, volgend op de dag dat de aanmelding op het bondsbureau is ontvangen.

De duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt, behoudens opzegging, telkenmale met 12 maanden stilzwijgend verlengd.

Het lidmaatschap eindigt door opzegging van het lid indien de opzegging 6 weken voor het einde, als hierboven beschreven, is ontvangen.

Na opzegging ontvangt u een schriftelijke bevestiging per post van de afmelding op het bij ons bekende adres.

Uw lidmaatschap van de bond staat los van het lidmaatschap van de sportschool of vereniging en wordt niet automatisch door de sportschool of vereniging beƫindigd.

Klik hier om jezelf af te melden bij de JBN. 

Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors