Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
Vereniging van het jaar
Wereldrecordpoging judo
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Nationale selectie
RTC
Begeleiding
Talentontwikkeling
Meerjaren Opleidingsplan Judo
Antidoping
Video
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
 
 
Topsportreglement

Het topsportreglement heeft tot doel een nadere uitwerking te geven aan het topsportbeleid van de JBN. Ook geeft het topsportreglement inzicht in de wijze waarop de organisatie en de selectieprocedures binnen de JBN zijn verankerd.

In lijn met de aanbevelingen van de “Gedragscode Goed sportbestuur” van NOC*NSF draagt de JBN zorg voor een topsportreglement. Voor de organisatie, onze leden, de subsidiegevers en de buitenwereld streven we maximale transparantie na. Een top-sportreglement bevordert de specifieke belangen en verheldert de complexiteit van de topsport.

Het topsportreglement van de JBN is gebaseerd op:

  • de regelgeving van de JBN,
  • het door de bondsraad vastgestelde meerjarenbeleidsplan (deel topsport),
  • de kwalificatietrajecten,
  • de kernploegovereenkomst,
  • eventuele van toepassing zijnde aanvullende besluiten van de bondsraad en
  • de aanbevelingen van de NOC*NSF notitie “Gedragscode goed sportbestuur”
2.04 topsportreglement.pdf
 

 
» Nationaliteitsverandering
» Kernploegovereenkomst
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors