Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
Vereniging van het jaar
Wereldrecordpoging judo
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Nationale selectie
RTC
Begeleiding
Talentontwikkeling
Meerjaren Opleidingsplan Judo
Antidoping
Video
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
 
 
Nationaliteitsverandering

Voor wie is dit?

Voor sporters die overwegen uit te gaan komen voor een ander land dan Nederland. Dit kan door het aannemen van de nationaliteit van het andere land óf ingeval de sporter al een andere nationaliteit heeft, naast de Nederlandse nationaliteit (twee paspoorten).

Wat staat hierin?

Dit protocol beschrijft welke stappen er zijn en wie die stappen moet nemen van de betrokken personen, organisaties of organen en functionarissen daarvan.

Wat is de relevante regelgeving?

Dit document gaat uit van de regelgeving zoals opgesteld en gehanteerd door IJF en IOC. In de bijlage wordt dit uitgebreider aangegeven. 
Kunnen sporters bezwaar aantekenen?
Ja, dat kan. Meer hierover staat in de bijlage ‘Bezwaar en Beroep’.

Wat zijn de gevolgen van nationaliteitswijziging?

De JBN kan alleen de gevolgen overzien binnen het eigen domein: na nationaliteitsverandering zijn de JBN-faciliteiten niet meer beschikbaar en is uitkomen voor Nederland onmogelijk. De sporter moet zichzelf zeer goed informeren over de gevolgen, ook op langer termijn. Denk bijvoorbeeld aan niet (volledig) opbouwen van rechten op AOW, geen latere aanspraak hebben op sociale zekerheid of studiebeurzen, geen Nederlandse ondersteuning bij het beëindigen van de topsport carrière.

 

15 oktober 2015
protocol nationaliteitsverandering, definitief.pdf
 

 
» Topsportreglement
» Kernploegovereenkomst
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors